Tagarchief: VOG

WODC onderzoekt of bestuurlijke boetes kunnen worden meegewogen bij verstrekking VOG

Het onderzoeksbureau van het Ministerie van Veiligheid, het WODC (*), maakte bekend een onderzoek te hebben gedaan naar het betrekken van bestuurlijke boetes in de screening voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Lees het nieuwsbericht en het rapport. Tekst … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verduistering bij klanten dus geen VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is van toenemend belang voor iedereen die werkt. Het is een variant op wat ik ‘personentoetsing’ noem, het toetsen van mensen op onder meer integriteit. Hoe het werkt met zo’n VOG is te lezen in … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergunningplicht incassobureaus

Op 3 juli jl. kondigde de rijksoverheid aan dat incassobureaus vergunningplichtig worden. VOG voor incassomedewerkers Eerder had advocaat Jeroen Veldhuis grote kritiek op het consultatievoorstel. Hij schreef het artikel Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening: symboolwetgeving?, BER 2020, afl. 3, p. 22-23, dat … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?

Bij Radar verscheen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het nuttige artikel Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG. Meer berichten op dit blog over de VOG zijn hier te vinden.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , | 1 reactie

Overheidsdienst Justis lanceert VOG-check

Op 9 maart jl. maakte het Ministerie van Veiligheid bekend dat de Dienst Justis, die de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgeeft, een online tool heeft open gesteld, waarmee mensen hun kans op een VOG kunnen testen. Op dit blog … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOG op basis van uitsluitend politiegegevens | VOG-politiegegevens

De kwaliteit van de bij de politie aanwezige gegevens over vermoedens van criminaliteit zal sterk verhoogd moeten worden, nu die politiedatabases de basis zullen vormen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die nodig is voor overheidsfuncties waarvoor een hoge mate … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOG voor de politiek | Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Het gaat er eindelijk van komen: de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de politiek. Op 27 november jl. is de internetconsultatie van start gegaan inzake een voorstel voor Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Uit de titel blijkt dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

Vergoeding werkgever van VOG die werknemer moet aanvragen vrijgesteld in de WKR

Zoals bekend moet steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangevraagd, onder meer door werknemers. Uit de tijdens Prinsjesdag bekend gemaakte maatregelen blijkt dat dat de vergoeding door de werkgever aan de werknemer gaat kwalificeren als gerichte vrijstelling … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Gemeenteraadsleden: moeten ze een VOG hebben of gescreend worden?

Al eerder schreef ik over het fenomeen dat in de private sector allerlei mensen gescreend moeten worden, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, terwijl dit voor politieke bestuurders en hooggeplaatste ambtenaren niet geldt. Uit recente berichten blijkt dat een lid van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Geen uitsluiting van zwakke groepen door de VOG?

Op 13 juni verscheen een nieuwsbericht van het ministerie van veiligheid over het onderwerp ‘VOG’, de Verklaring Omtrent het Gedrag. De titel suggereert dat de VOG niet zou leiden tot uitsluiting van zwakke groepen: “Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen