Tagarchief: VOG

“Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf”

Op Binnenlands Bestuur verscheen het artikel ‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’, met als intro de passage die in de kop van dit bericht staat.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Nederlandse politieke ambtsdragers worden integer

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister van BZK weten wat de plannen zijn op het gebied van integriteit van politieke ambtsdragers op decentraal en nationaal niveau.   Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer Bijlagen: Beschrijving … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gemeenteraadsleden, leden provinciale staten en waterschapsorganen en de VOG – het is tijd voor wetswijziging

In de private sector moeten veel mensen over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) beschikken, terwijl politieke functionarissen zoiets niet nodig hebben, zo constateerde ik al eerder al gaat er wel iets veranderen. In juli dit jaar stuurde de minister van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rijksoverheid gaat identiteitsfraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten bestrijden

De staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties  stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de maatregelen die genomen zullen worden ter voorkoming van identiteitsfraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten. Uit de brief blijkt dat criminelen er dankzij corrupte gemeenteambtenaren in geslaagd … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

VOG op de agenda van de commissie Staats- en bestuursrecht

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat op 2 juni a.s. op de agenda van de commissie Staats- en bestuursrecht van de Tweede Kamer: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): brief minister met reactie op vier rapporten over de VOG, onderbouwing … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Rotterdamwet | nieuw integriteitsinstrument geëvalueerd

Het nieuwste integriteitsinstrument van gemeenten is de ‘Rotterdamwet’, zo blijkt uit een artikel van VNG. Naast de VOG (screening om een beroep te mogen uitoefenen) en de Wet Bibob (screening om een vergunning te mogen krijgen) hebben we nu een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Rechtsbescherming en VOG | artikel Marseille “De Afdeling en Verklaringen omtrent gedrag: disproportionele gevolgen voor de burger?”

Op LinkedIn zag ik dat Bert Marseille een artikel heeft geschreven over het fenomeen ‘VOG’, oftewel ‘verklaring omtrent gedrag’, dat ik op dit blog volg. Het artikel De Afdeling en Verklaringen omtrent gedrag: disproportionele gevolgen voor de burger? zit bij … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

VOG bij Radar [2]

Het artikel over de Radar-uitzending over de VOG is aangevuld met nadere informatie. De belangrijkste vraag is hoe het proces verloopt als Dienst Justis van plan is het VOG te weigeren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOG vanavond bij Radar

Een van de criminaliteitsbestrijdingsfenomen die ik volg is de ‘VOG’, de verklaring omtrent gedrag. Consumentenprogramma Radar kondigt aan dat zij vanavond (start programma 20:30 uur) aan het onderwerp aandacht besteden. Hun intro: Als je in contact met geweest met de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen