Tagarchief: jaarrekening

Is de doorstroomvennootschap een gewone holding geworden? Rapport commissie Ter Haar

Onlangs is het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen, de commissie Ter Haar, bekend gemaakt. Definitie De definitie van het begrip ‘doorstroomvennootschap’ is niet de definitie van de Wet toezicht trustkantoren 2018. Eigenlijk is het een economische definitie: het betreft rechtspersonen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen

Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“Vereenvoudigde vaststelling” van de jaarrekening houdt de gemoederen bezig (artikel 210 lid 5 BW2)

Bij de invoering van de flex-bv is ook een “vereenvoudigde vaststelling” van de jaarrekening geïntroduceerd. Dit is niet alleen van belang voor dga-situaties, maar ook bij concernvennootschappen waarbij de enig aandeelhouders tevens bestuurder is. In mijn flex-bv weblog is al … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | 1 reactie

Artikel naar aanleiding van tuchtrechtelijke uitspraak, die als strekking heeft dat een accountant moet toezien op naleving door zijn cliënt van de verplichting tot vaststelling en deponering van de jaarrekening

Onlangs verscheen een tuchtrechtelijke uitspraak over een accountant, waarin de tuchtrechter beslist dat het aan de accountant toe te rekenen zou zijn dat een cliënt jaarrekeningen niet heeft vastgesteld en gedeponeerd bij het handelsregister. Dit lijkt mij een bijzondere uitspraak, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Jaarverslaggeving | Tags: , | Een reactie plaatsen

Papieren tijger – de publicaties van Anton Dieleman over het jaarrekeningenrecht en aanverwante onderwerpen

“Er ligt een conceptwetsvoorstel voor publicatieplicht voor alle stichtingen. Het is niet ondenkbaar dat ook verenigingen in dit voorstel zullen worden meegenomen. Het voorstel zelf is een papieren tijger: niet effectief en nodeloos belastend.” schrijft Anton Dieleman in een van … Lees verder

Geplaatst in Jaarverslaggeving | Tags: , , | Een reactie plaatsen