Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen

Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep:

Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel overheid als accountant een actievere rol innemen om ervoor te zorgen dat organisaties tijdig hun stukken deponeren. Lelieveld: “Tijdige deponering is in het belang van de gebruiker en het maatschappelijk verkeer. Temeer omdat informatie over toekomstbestendigheid aan relevantie inboet naarmate deze later publiek gemaakt wordt.”

In de samenvatting van de publicatie staat:

Onderzoek laat zien dat een groot aantal ondernemingen ‘laat’ deponeert. Om tijdig deponeren te bewerkstelligen is naar onze mening met name een rol voor de overheid weggelegd. We denken daarbij aan:

• het duidelijker invullen van de bijzondere omstandigheden die uitstel van de opmaak rechtvaardigen, waarbij wij van mening zijn dat going concern issues geen reden voor uitstel zouden mogen zijn vanwege de relevantie voor gebruiker om tijdig geïnformeerd te zijn, en
• actievere handhaving bij overschrijding van termijnen (te beginnen in geval van overschrijding van de 12 maandstermijn door bijvoorbeeld de Kamer van Koop- handel), en
• verkorten van de maximale deponeringstermijn voor controleplichtige rechtspersonen.

Het staat nog iets uitvoeriger op pagina 21:

Wettelijke deponeringsplicht overschrijden
De praktijk toont dat ondernemingen soms ook de wettelijke deponeringsplicht van 12 maanden overschrijden. In dergelijke situaties adviseren wij dat de controlerend accountant:

• de directie (en waar van toepassing de Raad van Commissarissen) schriftelijk wijst op de gevolgen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid;
• zich vanuit het perspectief van zijn zorgplicht afvraagt of dergelijk uitstel acceptabel is in het licht van noodzakelijke informatievoorziening aan derden. Uitstel zou niet gebaseerd moeten zijn op de afweging om onwelgevallige informatie (zoals het bestaan van going concern risico’s) nog niet bekend te maken.

Om tijdig deponeren te bewerkstelligen is naar onze mening echter met name een rol voor de overheid weggelegd. We denken daarbij aan:

• het duidelijker invullen van de bijzondere omstandigheden die uitstel van de opmaak rechtvaardigen, waarbij wij van mening zijn dat going concern issues geen reden voor uitstel zouden mogen zijn vanwege de relevantie voor gebruiker om tijdig geïnformeerd te zijn, en
• actievere handhaving bij overschrijding van termijnen (te beginnen in geval van overschrijding van de 12 maandstermijn door bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel), en
• verkorten van de maximale deponeringstermijn voor controleplichtige rechtspersonen.11, 12

[Noten]

11 Dit is een van de suggesties zoals gedaan door Prof.dr. R.G.A. Vergoossen RA in zijn opiniestuk over de NBA greenpaper in het Financieel Dagblad van 19 juni 2018
12 In het Verenigd Koninkrijk dienen ondernemingen hun jaarrekeningen te deponeren bij het zogenaamde ‘Companies House’. Daar geldt voor private companies (vergelijkbaar met BV) een termijn van 9 maanden en voor public companies (vergelijkbaar met NV) een termijn van 6 maanden. Indien een onderneming voorziet deze termijnen niet te halen dient een met redenen omkleed verzoek tot uitstel te worden ingediend bij Companies House. Niet geaccordeerde overschrijdingen leiden daar tot boetes.

Voorts is de Stuurgroep een voorstander van het deponeren van het bestuursverslag bij het handelsregister.

De voorstellen van de Stuurgroep vergen een aanpassing van de wettelijke verslaggevingsregels.

Neemt accountantskantoor afscheid
Hoewel de geciteerde teksten er niet over spreken dat accountantskantoren afscheid nemen van cliënten die hun publicatiestukken niet tijdig bij het handelsregister deponeren, mag worden verwacht dat dit het vervolg zal zijn. Denkbaar is dat niet-tijdig deponeren ook gevolgen heeft voor rechtspersonen die niet controleplichtig zijn (‘klein’ of ‘micro’ in het jaarrekeningenrecht).

Het land waar de nominee director is uitgevonden
De Stuurgroep noemt de UK als voorbeeld. In de UK zijn veel regels in het rechtspersonenrecht anders dan in Nederland. Zo zijn de ‘nominee director‘ en de ‘nominee shareholder‘ daar uitgevonden en hadden (hebben?) advocaten daar een praktijk die hier niet mogelijk is zonder een vergunning op grond van de Wet toezicht trustkantoren. Mogelijk is de rol van Companies House daar anders dan de Kamer van Koophandel hier. Dus of we Engeland wel als voorbeeld moeten noemen is de vraag.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s