Vragen van de Tweede Kamer over de rol van ondernemers in de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Op 29 augustus 2019 werd het verslag inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn bekend gemaakt. In het verslag passeren een groot aantal criminaliteitsbestrijdingsonderwerpen de revue. Hierna volgt een greep uit de vragen en opmerkingen van leden van de Tweede Kamer:

 • Er worden vragen gesteld over het aangekondigde beperken van contante transacties tot bedragen van EUR 3.000. Er zijn leden die is opgevallen dat de waarde van anonimiteit en het belang van privacy bij het doen van betalingen onvermeld blijft in de publicaties van Financiën en dat louter de schaduwzijdes daarvan worden belicht.
 • Er wordt gesproken over allerlei verschillende typen lijsten van schurkenstaten, zoals ‘hoogrisicolanden‘, ‘risicolanden‘ en ‘onvrije landen‘. Een slimme vraag is de vraag hoe de lijst voor hoogrisicolanden wordt vastgesteld en of het mogelijk is dat er voor witwassen en belastingontduiking verschillende landenlijsten ontstaan, alsmede of dit wenselijk is. Deze kamerleden weten kennelijk niet dat Europa al een fiscale zwarte lijst van landen bestaat en een zwarte lijst van landen die witwasbestrijdingszondaren zijn. Het is te hopen dat Financiën hier licht in de duisternis brengt. Helaas wordt er niet gevraagd naar een database met informatie over de reden waarom een land op een bepaalde zwarte lijst staat.
 • Ook wordt gevraagd naar de uitwisseling van gegevens tussen banken over de exit van klanten, wat betekent dat de interne zwarte lijst van banken (IVR) vanzelf extern (zoals EVR) wordt. Zie ook mijn eerdere bericht over de zwarte klantenlijst.
 • Er wordt gevraagd hoe kan worden voorkomen dat Nederlandse expats die in hoogrisicolanden verblijven geen bankdiensten meer kunnen krijgen.
 • De vraag welke overheidsinstanties informatie met elkaar mogen uitwisselen wordt aan de orde gesteld. Er wordt gevraagd naar de noodzakelijkheid en evenredigheid van de informatieuitwisseling.
 • Een intrigerend thema zijn wat mij betreft de prepaidkaarten. Ik ben er nog steeds niet achter of dit ook van toepassing is op de boekenbon en de app store kaarten van Google en Apple. Als er bij kaarten met een waarde van meer dan EUR 50 cliëntenonderzoek moet worden gedaan, wie gaat dat dan doen en is dat wel mogelijk bij dit soort bedragen. Het hiervoor vermelde wordt door de leden van de Tweede Kamer niet compleet aan de orde gesteld. Wel wordt gesproken over boekenbonnen en cadeaukaarten en wordt gevraagd of deze kunnen worden ontzien, “Waarom heeft de regering niet gekozen voor een minder verstrekkend regime waarbij een beperkt aantal prepaidkaarten met een hoger risico worden gedefinieerd? Had de regering al in een eerder stadium scherp dat onder deze bepaling ook cadeaukaarten zoals een boekenbon konden vallen en heeft de regering dit opgemerkt in het eerdere Europese wetgevingsproces?“. Anderen vragen of er wordt gekeken naar de mogelijkheid om anonieme prepaidkaarten geheel te verbieden in Nederland.
 • Handel in kunstvoorwerpen wordt ook onder de Wwft gebracht, wat kamerleden er toe brengt te vragen of de toegenomen regeldruk in verhouding staat tot het doel van tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.
 • De verwerking van persoonsgegevens komt aan bod. Leden van de CDA-fractie constateren dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) parallellen trekt tussen de ongeldig verklaarde dataretentierichtlijn en de anti-witwasrichtlijn en vragen de regering om in te gaan op de zorgen van de AP ten aanzien van de evenredigheid van de anti-witwasrichtlijn. Zij vragen zich af of de anti-witwasrichtlijn in haar huidige vorm ook ongeldig verklaard kan worden zoals bij de dataretentierichtlijn is gebeurd.
 • Door leden van de Tweede Kamer wordt gevraagd of de regering de opvatting deelt dat er in dit wetsvoorstel sprake is van «mass surveillance», waarbij massa’s EU-burgers en derden worden gemonitord in het kader van het cliëntenonderzoek.
 • Wel heel elementair is de vraag aan de regering of zij het haalbaar achten dat private partijen de poortwachtersfunctie uitvoeren. Er wordt gevraagd waarom is gekozen voor de huidige invulling van de poortwachtersfunctie en of de regering verwacht dat deze effectief uitgevoerd kan en zal worden door alle bedrijven, als banken al niet in staat zijn om als poortwachter op te treden. Die vraag had natuurlijk veel eerder moeten zijn gesteld. Kamerleden vragen naar de effectiviteit van het systeem van melden van ongebruikelijke transacties, nu in 2018 volgens het FIU-jaaroverzicht maar 0,7% van de gemelde transacties als ‘verdacht’ werd aangemerkt.
 • Er wordt gevraagd naar de reden voor het frequente gebruik van de ministeriële regeling en AMvB-bepalingen in deze wet. Deze leden van de Kamer vragen “de regering of dit frequente gebruik van ministeriële regelingen en AMvB’s gebruikelijk is in wetgeving. Hierbij vragen zij of dit ook zo is toegepast in de Wft en de rest van de Wwft en de Wet toezicht trustkantoren. Deze leden vragen hierbij om een uitgesplitste uitleg per artikel waarom er gekozen is voor het gebruik van de ministeriële regeling en de AMvB. Zij vragen hierbij of de ministeriële regelingen veranderd kunnen worden in AMvB’s. Zij vragen de regering bovendien om alle algemene maatregelen van bestuur voorhangend te maken“.

We gaan zien wat er van komt.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s