Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Bijgewerkt tot en met 28 november 2022

In aanvulling op de eerdere informatie over de procedure inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen inzake het bancaire sleepnet en de navraagplicht (eerdere procedure informatie op 16 november, 4 november) nog het navolgende.

 

Brief 11 november over wetenschapstoets en toelichting
Op 11 november stuurde de commissie Financiën van de Tweede Kamer een brief aan de minister, waarin verzocht om een aanvullende toelichting inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De tekst luidt:

Plaats en datum: Den Haag, 11 november 2022
Betreft: Verzoek inzake ontbrekend kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ bij wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Ons kenmerk: 2022Z20863/2022D47001
Uw kenmerk: 2022-0000243161
Uw brief van: 21 oktober 2022

Geachte mevrouw Kaag,

In de procedurevergadering van 10 november 2022 is gesproken over een voorgenomen wetenschapstoets bij het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen (36228). De commissie heeft besloten om u te verzoeken om een aanvullende toelichting met betrekking tot het vereiste conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016. De commissie verzoekt u deze informatie op korte termijn aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze betrokken kan worden bij de wetenschapstoets die momenteel wordt uitgevoerd in aanloop naar de inbreng ten behoeve van het verslag.

Achtergrond
Op 29 juni jl. is besloten dat, na ontvangst van het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen, een wetenschapstoets wordt uitgevoerd op dit wetsvoorstel. Op 20 oktober jl. heeft de Kamer het wetsvoorstel ontvangen en gevolglijk is de wetenschapstoets geïnitieerd. De commissie constateert dat de informatie in de toelichting van het wetsvoorstel momenteel veelal verspreid staat over de paragrafen en niet volledig is. Volgens de afspraken over ‘beleidskeuzes uitgelegd’ (Kamerstuk 31865, nr. 198) dient de 3.1 CW-informatie bij een wetsvoorstel onder ‘herkenbare kopjes’ te worden opgenomen in de Memorie van Toelichting. Derhalve verzoekt de commissie om een aanvullende toelichting bij het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen met betrekking het vereiste conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016, zodat deze betrokken kan worden bij de verdere uitvoering van de wetenschapstoets.

Bij dezen breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

 

Verslag 11 november 2022
In het verslag van de procedurevergadering van de commissie Financiën staat vermeld:

 

Bericht 21 november 2022 inzake agenda vergadering 24 november en briefing 1 december a.s.
Op de agenda voor de procedurevergadering van 24 november a.s. van de commissie voor Financiën staat als punt 33 advisering door de Raad van State bij het wetsvoorstel.
Bij overige activiteiten (36) staat een openbare technische briefing Wetenschapstoets Plan van Aanpak Witwassen vermeld, die op 1 december a.s. van 13:30 tot 14:30 uur zal plaats vinden.
De brief van 11 november staat onder punt 39 bij de nog niet beantwoorde commissiebrieven.

 

Brief 22 november over rondetafelgesprek
Op 22 november jl. stuurde lid van de Tweede Kamer Van Weyenberg een brief aan de commissie Financiën over een rondetafelgesprek inzake het wetsvoorstel:

Voorstel van het Van Weyenberg (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over het Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen, waarin onder andere de uitvoering van het anti-witwasbeleid door banken en anderen wordt besproken. Dit rondetafelgesprek is in aanvulling op de gevraagde adviezen van de Raad van State en Autoriteit Persoonsgegevens.

Van: D66-fractiemedewerker
Verzonden: dinsdag 22 november 2022
Aan: Commissie Financiën
Onderwerp: Commissie RvW 24/11: Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Geachte griffie,

Namens Steven van Weyenberg meld ik graag een punt aan voor de commissie-regeling-van-werkzaamheden bij de procedurevergadering van a.s. donderdag 24 november. Het verzoek is om een rondetafelgesprek te organiseren over het Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen, in aanvulling op de gevraagde adviezen aan de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. In het RTG horen we graag ook meer over de uitvoering van het anti-witwasbeleid door banken en anderen.

Als dit verzoek nog vragen oproept hoor ik dat graag!

 

Besluitenlijst commissie Financiën 24 november 2022
In deze besluitenlijst van deze procedurevergadering staat inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vermeld dat het rondetafelgesprek zal plaats vinden:

Over advisering door de Raad van State is dit vermeld:


Onder agendapunt 36 staat:

en onder agendapunt 39 staat bij punt 2 dat er nog een brief niet beantwoord is,

2022Z21795 Aan de minister van Financiën – Verzoek inzake ontbrekend kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ bij wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen minister van Financiën (11-11-2022)

 

Aanvullende toelichting 28 november 2022
De minister van Financiën schreef een begeleidende brief (niet inhoudelijk) met daarbij een bijlage met een aanvullende toelichting op het wetsvoorstel.

 


Aanvulling 30 november 2022
In het overzicht nieuwe items uit de periode 24-28 november toegevoegd.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s