Van wie is die website? Wat bv’s moeten vermelden op hun website

Als ik ronddwaal op het internet, vraag ik me regelmatig af wie er achter een website steekt, zie onder meer dit artikel over stichting CIS en dit artikel waarin NEN voorkomt. Sommige ondernemers en organisaties, maar ook (semi-)overheden hebben er een handje van om zo weinig mogelijk informatie te vermelden. Telefoonnummers zijn al nauwelijks meer te vinden, want veel bedrijven en organisaties die met consumenten te maken hebben willen alleen via ‘de chat’ met hun lezer communiceren. Maar ook van het KvK-nummer of het adres wordt soms een zoekplaatje gemaakt.

Intussen moeten degenen die via een website diensten of producten aanbieden zich wel degelijk aan bepaalde regels houden. Hierna bespreek ik de regels waaraan besloten vennootschappen (bv’s) zich moeten houden.

Basisverplichtingen: statutaire naam, vestigingsplaats, KvK-nummer en btw-identificatienummer
Om te beginnen is iedere bv verplicht om haar statutaire naam en haar vestigingsplaats bekend te maken in haar uitingen. In boek 2 Burgerlijk Wetboek worden die uitingen omschreven als alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames. Dat omvat de website van de bv. Als de bv melding maakt van het kapitaal van de vennootschap (maar dat zie ik niet zo vaak), gelden extra regels; dan moet in elk geval worden vermeld welk bedrag is geplaatst en hoeveel van het geplaatste bedrag is gestort.

In de Handelsregisterwet 2007 is voorgeschreven dat op alle van de bv uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames, het KvK-nummer is vermeld. Tot slot stelt de fiscale wetgeving verplicht dat het btw-nummer wordt vermeld op de website en in andere communicatiemiddelen (en uiteraard op facturen).

Informatieverplichtingen ‘dienstverrichters’
Voor de zgn. ‘dienstverrichters’ gelden aanvullende verplichtingen. Dienstverrichter is een Europees begrip waaronder onder meer de volgende activiteiten en beroepen vallen: architecten, ingenieurs, accountants, taxateurs, ambachtslieden, ondernemingen op het gebied van managementadvies, evenementenorganisaties, incasso-diensten, reclame- en wervingsdiensten, vrijetijdsdiensten en caterings-, opleidings-, certificerings- en schoonmaakdiensten.

Bv’s met dit soort activiteiten zijn verplicht om de volgende gegevens aan (potentiële) afnemers te verstrekken:

* naam onderneming;
* rechtspositie en rechtsvorm onderneming;
* het geografisch adres waar de onderneming is gevestigd;
* adres- en contactgegevens van de onderneming;
* KvK nummer en naam van het handelsregister;
* het btw-nummer;
* de financiële en geografische dekking van de beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de adresgegevens van de verzekeraar;
* wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, de adresgegevens van de bevoegde instantie;
* bij gereglementeerde beroepen: de beroepstitel en de beroepsorde bij wie de onderneming is ingeschreven;
* als een gedragscode of geschillenbeslechtingssysteem van toepassing is, nadere gegevens.

De onderneming dient er voor te zorgen dat deze informatie aan alle afnemers wordt verstrekt en dat de informatie makkelijk toegankelijk is op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten. Verder dient de informatie makkelijk elektronisch toegankelijk te zijn voor afnemers op een door de onderneming meegedeeld (internet)adres en moeten de gegevens worden opgenomen in alle documenten waarin de onderneming de diensten ten behoeve van de afnemer beschrijft.

Deze verplichtingen zijn onder meer van toepassing op advocaten, voor wie een een richtlijn van De Nederlandse Orde van Advocaten geldt.

Verbod op oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame
Daar komt nog bij dat het op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht is dat ondernemingen in het economisch verkeer aan consumenten juiste gegevens verstrekken omtrent zichzelf, zoals over identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of eigendomsrechten of zijn prijzen, bekroningen en onderscheidingen. Bij reclame gericht op zowel consumenten als overige klanten, zijn misleidende mededelingen omtrent onder andere de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid niet toegestaan. Onjuiste informatieverschaffing kan leiden tot een schadevergoedingsrecht van de klant.

Informatieverplichtingen bij specifieke ondernemingsactiviteiten
Bij specifieke ondernemingsactiviteiten kunnen er eveneens verplichtingen zijn om bepaalde informatie te verschaffen.
Dat kan onder andere bij e-commerce transacties met consumenten het geval zijn. Er gelden dan extra regels die onder andere op de identiteit van de onderneming betrekking hebben. Gevolg van niet-naleving van deze informatieverplichtingen is dat de consument niet is gebonden aan de overeenkomst op afstand.

Tot slot
Ter voorkoming van onnodige juridische discussies met klanten, doet het bestuur van bv’s er goed aan er voor te zorgen dat wordt voldaan aan de juridische regels inzake de verschaffing van gegevens. Voor bv’s gelden altijd de aan het begin beschreven basisregels. Daar komen extra regels bij als de bv ‘dienstverrichter’ is of speciale sectorregels van toepassing zijn.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Van wie is die website? Wat bv’s moeten vermelden op hun website

  1. r grootveld zegt:

    Inderdaad, geen telefoonnummers. En als je dan gaat chatten krijg je een robot. Die weet in 99 van de 100 gevallen geen antwoord op je vraag. Overigens na eerst een aantal keren een gokje te hebben gewaagd. Wat je natuurlijk niet verder brengt dan standaardvragen. Uiteindelijk moet je dan worden doorverbonden met een ECHT persoon! Als dat al mogelijk is. Service? Een zeer vervelende ontwikkeling die je veel tijd en frustratie kost.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s