Kleurloos onfatsoen | Wwft

Mensen denken dat er alleen sancties worden opgelegd als er sprake is van iets als ‘opzet’. De moderne wetgever doet daar niet meer aan en noemt dat fenomeen ‘kleurloos opzet‘. Het leidt tot straffen voor overtreding van regels die je niet kent.

Opvallend is dat de overheid in sommige gevallen geen enkele moeite doet om de regelgeving aan de burgers bekend te maken. Met name bij het Ministerie van Financiën en daaraan gelieerde overheden (zoals DNB), leeft de gedachte dat de publieksvoorlichting over nieuwe regelgeving maar door private partijen moet worden gedaan, die daar dan hun boterham mee kunnen verdienen, zo veronderstelt men. Lees onder meer Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt.

Een van de wetten waar waar kleurloos opzet een grote rol speelt, vooral bij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Door middel van deze wet wordt de opsporing van criminaliteit geprivatiseerd naar ondernemingen, waarvan een deel daar helemaal niet geschikt voor is.

In twee uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam van 30 oktober jl. gingen mkb-ondernemers ten onder aan onbekendheid met de Wwft. In beide zaken betrof het handelaren in zaken, die contant betaald kregen en op grond van de Wwft ongebruikelijke transacties hadden moeten melden en cliëntenonderzoek hadden moeten doen. Het Gerechtshof verwerpt het verweer dat bij de handelaren geen opzet was:

De voorschriften van de Wwft zijn zgn. ordeningsrecht. In het ordeningsrecht is ‘kleurloos opzet’ voldoende voor een bewezenverklaring. Dit betekent dat het opzet van de verdachte wel gericht moet zijn op de tenlastegelegde handeling die is verricht of nagelaten, maar dat niet is vereist dat het opzet ook is gericht op het niet naleven van de in de bewezenverklaring bedoelde wettelijke verplichting (vgl. HR 21 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2684). Ontbrekende kennis van de regelgeving staat aan het bewijs van het opzet dus niet in de weg.

Overigens lijkt voor de handelaren een andere Wwft te gelden, dan voor andere Wwft-plichtigen, want het cliëntenonderzoek is beperkt tot identificatie en verificatie van de identiteit.

Voorlichting
De handelaren mogen zich in de handen wrijven dat het Gerechtshof er rekening mee houdt dat de Wwft destijds onbekend was:

Wel houdt het hof er rekening mee dat ten tijde van de transacties de verplichtingen uit hoofde van de Wwft minder bekend waren dan heden ten dage.

Of die voorlichting is verbeterd, is de vraag, nu bij Ondernemersplein de Wwft alleen is te vinden onder het kopje Cliëntenonderzoek doen in de financiële dienstverlening (daar worden overigens de notaris en belastingadviseur ten onrechte als financieel dienstverlener aangemerkt). De informatie over het melden van ongebruikelijke transacties Bij Ondernemersplein rammelt. Alleen de handelaar die weet waar hij moet zoeken (bijvoorbeeld bij FIU-Nederland of de Belastingdienst), kan relevante informatie vinden.

Kleurloos opzet is wat mij betreft een voorbeeld van kleurloos onfatsoen van de wetgever.

 

Meer informatie:

De besproken uitspraken:

Eerdere artikelen over sancties bij onbekendheid met de Wwft:

Een ander voorbeeld van kleurloos opzet is te vinden in de regelgeving die ook wel als ‘Wet Damocles‘ wordt aangeduid, lees dit artikel. Praktisch komt het neer op een vorm van risicoaansprakelijkheid voor verhuurders van vastgoed.

 

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s