Schade voor eigenaar, verhuurder of gebruiker, terwijl niet verwijtbaar is gehandeld | Wet Damocles, bestrijding drugscriminaliteit

Met het bestuursrecht is iets moois aan de hand. Daar waar degene die in het strafrecht een sanctie krijgt, verwijtbaar moet hebben gehandeld of nagelaten, is dat in het bestuursrecht niet nodig. Daar zijn diverse voorbeelden van. Het belangrijkste voorbeeld is de zgn. Wet Damocles,  een in de Opiumwet opgenomen regeling. Op grond daarvan kunnen burgemeesters panden sluiten als in het pand drugs worden aangetroffen. Die sluiting kan ook plaats vinden als een betrokkene (bijvoorbeeld de eigenaar of de verhuurder of de huurder/gebruiker van het pand) niets is te verwijten. Een dergelijke sluiting kan grote schade opleveren voor betrokkenen.

Overzichtsuitspraak Raad van State
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft recent in een overzichtsuitspraak de regels op een rijtje gezet. In overweging 4.2.1 schrijft de Afdeling rechtspraak, waarbij ik belangrijke passages heb gemarkeerd:

4.2.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak van 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:851, is persoonlijke verwijtbaarheid niet vereist voor toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet. Ook als tegen de betrokkene een strafzaak voor de overtreding is aangespannen en die strafzaak vervolgens door een sepot, vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of anderszins niet in een straf resulteert, betekent dat niet dat de burgemeester van sluiting had moeten afzien. De bestuursrechtelijke bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting staat namelijk los van een eventuele strafrechtelijke procedure (zie de uitspraken van de Afdeling van 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:395, van 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:313, en van 10 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO3512). De vraag of de rechthebbende een verwijt van de overtreding kan worden gemaakt, kan daarentegen wel aan de orde komen in het kader van de beoordeling van de evenredigheid van de sluiting, zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241. Het ontbreken van iedere betrokkenheid bij de overtreding kan afzonderlijk of tezamen met andere omstandigheden maken dat de burgemeester niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. Zo kan bijvoorbeeld de betrokkene geen verwijt van de overtreding worden gemaakt, als hij niet op de hoogte was en evenmin redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de aangetroffen drugs in zijn woning (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2116). Van degene die een woning verhuurt wordt verwacht dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het pand wordt gemaakt. De rechtspraak daarover brengt mee dat verhuurders concreet toezicht moeten houden op het gebruik van een pand dat zij verhuren. Het is niet genoeg als zij het pand alleen maar bezoeken. Zij moeten ook controles uitvoeren die zijn gericht op het gebruik van het pand (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2462).

Hier blijkt uit dat verwacht wordt dat verhuurders het gehuurde (geldt zowel voor bedrijfsruimte als voor woningen) moeten controleren. Ik vraag me af hoe reëel dat is.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Juridisch diversen, Strafrecht en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s