De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht.

Op dit moment is het volgende in behandeling bij het parlement.

Wijziging Wwft [dossier 35440]
Officiële naam: Herstelwet financiële markten 2020

Korte inhoud: aanvulling omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen; verlaging van de contantendrempel voor handelaren  van EUR 15.000 naar EUR 10.000. Voorts wordt inzake de vergunningplicht van cryptopartijen toegevoegd dat personentoetsing van de uiteindelijk belanghebbende van de onderneming moet plaats vinden en wordt artikel 35 aangevuld met het doorlichten van dagelijks beleidsbepalers van Wwft-plichtige ondernemingen.

Status behandeling: het voorstel is op 17 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Wetgevingsdossier: overheid.nl: nog niet bekend, Tweede Kamer, Eerste Kamer: nog niet bekend.
Berichten op dit blog: tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

 

Ubo-register en register van uitkeringen stichting
Officiële naam: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Korte inhoud: wetsvoorstel op grond waarvan een ubo-register tot stand komt waarin een ruim gedefinieerde groep ‘uiteindelijk belanghebbenden’ wordt opgenomen. Er komt een apart wetsvoorstel inzake trusts en fondsen voor gemene rekening. Het voorstel heeft ingrijpende gevolgen voor de privacy van de in het register opgenomen burgers. Voorts komt een register van uitkeringen door stichtingen tot stand.

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV en DENK tegen. Het is onbekend wanneer plenaire behandeling in de Eerste Kamer zal plaats vinden, aangezien de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) in afwachting is van het antwoord van de Raad van State op een vraag om voorlichting bij brief van 12 maart 2020. De aanvraag van FIN betreft uitsluitend de opname van kerkgenootschappen in het ubo-register.

Wetgevingsdossier: overheid.nlEerste Kamer.
Berichten op dit blog: rubriek ubo-register, tag Wwft-voorstellen 2019-2020.

 

Wijziging Wwft [dossier 35245]
Officiële naam: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Korte inhoud: diverse wijzigingen, met als belangrijkste onderdeel de vergunningplicht voor aanbieders van virtuele valuta, die als ‘registratieplicht’ wordt aangeduid.

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bepaalt op 7 april 2020 de nadere procedure van behandeling.

Wetgevingsdossier: overheid.nlEerste Kamer.
Berichten op dit blog: tags cryptovalutaWwft-voorstellen 2019-2020.

 

Verwijzingsportaal bankgegevens
Officiële naam: Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Korte inhoud: een tussenstation tussen overheid en de banken, waarmee de overheid bankgegevens kan opvragen.

Status behandeling: Op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen met alleen PVV tegen. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bepaalt op 7 april 2020 wanneer het voorstel plenair behandeld kan worden.

Wetgevingsdossier: overheid.nlEerste Kamer.
Artikelen op dit blog: tag Verwijzingsportaal BankgegevensWwft-voorstellen 2019-2020.

 

Binnenkort te verwachten:

Ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening
Officiële naam: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Korte inhoud: aanvulling van de regels inzake het ubo-register met regels over de ubo van de trust en het fonds voor gemene rekening.

Consultatie: p 17 april is een internetconsultatie over het wetsvoorstel gestart, die loopt tot 15 mei 2020.

Status behandeling: het voorstel is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Het staat samen met de drie in behandeling zijnde Wwft-voorstellen op de lijst van urgente wetsvoorstellen van 27 maart 2020 waarvan afhandeling door de Tweede Kamer binnen twee maanden wordt verzocht.

 

Wet plan van aanpak witwassen
Dit wetsvoorstel is aantocht. Er is een consultatie  gehouden, waarin ik heb deelgenomen. Berichten over de plannen zijn te vinden via deze tag.

 


Aanvulling 6 april 2020
Het nog niet ingediende voorstel inzake trusts is toegevoegd.

Aanvulling 18 april 2020
Het nieuwe voorstel tot wijziging van de Wwft, zoals bij de Tweede Kamer ingediend, is toegevoegd en de consultatie inzake het register van trusts en fondsen voor gemene rekening is toegevoegd.
Inmiddels heb ik  een aparte pagina gemaakt van alles wat in behandeling is en is aangekondigd.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s