Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce

De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD.

Aan een van de convenanten wordt door een verzekeraar deelgenomen, al wordt uit dat convenant (dat over terrorismefinanciering gaat) niet duidelijk welke betekenis een verzekeraar in dat verband heeft.

Serious Crime Taskforce
Op grond van het convenant Serious Crime Taskforce krijgen de banken informatie over 200 vermoedelijke topcriminelen, die een rol spelen als ‘broker’. De ‘brokers’ zijn volgens het convenant personen uit de legale bovenwereld die nodig zijn om criminele activiteiten te kunnen voortzetten via logistieke en financiële stelsels. Zij zouden doorgaans buiten het zicht van de opsporing blijven.

Op basis van de informatie die banken (“Private Partijen”) van de overheidspartners in het convenant ontvangen,

worden de Private Partijen waar mogelijk beter in staat gesteld om binnen de eigen systemen en in samenwerking met elkaar dergelijke relevante transacties te identificeren, deze in kaart te brengen en als de door deze personen uitgevoerde geldtransacties zo nodig als ongebruikelijk te kwalificeren en te melden aan FIU-NL, zoals wettelijk verplicht

Terrorismefinanciering Taskforce
Aan het Convenant Terrorismefinanciering Taskforce wordt deelgenomen door dezelfde vier grootbanken, plus één grote verzekeraar. Doel van deze samenwerking is eveneens dat de overheid gegevens aan de private partijen verstrekt, zodat die private partijen bepaalde personen kunnen monitoren en aanwijzingen van terrorisme(financiering) kunnen melden als ‘ongebruikelijke transactie’. Verder zullen de private partijen eigen gegevens aan de overheid verschaffen, “binnen de kaders zoals gesteld overeenkomstig het regime van de AVG, UAVG en de Wwft“.

Dit convenant geeft niet in concreto aan welke persoonsgegevens respectievelijk andere gegevens inzake vermoedelijke terroristen zullen worden uitgewisseld. De vraag is dan hoe wordt voorkomen dat een sleepnet effect optreedt.

Lastig in dit verband is dat terrorismefinanciering geen afzonderlijk fenomeen is, dat herkend kan worden, zie mijn eerdere berichten, onder meer 1, 2 en 3. Een werkgever die aan zijn terroristische werknemer salaris overmaakt, financiert terrorisme. Datzelfde geldt voor de moeder die geld overmaakt aan haar terroristische zoon.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Deze projecten lopen vooruit op de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), die in 2018 is geconsulteerd. Uit een op 31 juli jl. vastgesteld verslag van een wetgevingsoverleg blijkt dat het wetsvoorstel dit najaar is te verwachten:

Ik heb u vorige week geschreven dat mijn wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden nu echt naar de Raad van State toe is. Dat is een langdurige bevalling geweest in het kader van goede gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Nu hebben we deze belangrijke stap gezet. Ik hoop daadwerkelijk dat we die in het najaar in de volgende ronde bij uw Kamer kunnen brengen. Ik blijf positief en enthousiast daarover.

Dit voorjaar is er door het ministerie uitvoerig overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens, wat tot de nodige aanpassingen heeft geleid. Dit najaar gaan we dus meer over de gegevensverschaffing door de overheid aan de private sector horen.

 

Meer informatie:

  • Convenant Pilot Serious Crime Taskforce op overheid.nl, is op 6 augustus 2019 in de Staatscourant verschenen, evenals het Convenant Terrorismefinanciering Taskforce.
  • Op 24 juni jl. werd het rapport ‘Cross-sectorale gegevensdeling tussen private partijen voor fraudebestrijding’ bekend gemaakt. De bijbehorende beleidsreactie staat hier.
  • Op 19 juni jl. schreef de Minister van Veiligheid een brief over de stand van zaken inzake het voorstel voor de WGS.
  • Op 26 april jl. kwam het voorstel aan de orde in een brief van de Minister van Veiligheid. Uit de brief blijkt dat er uitvoering overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens is geweest, “Over dat wetsvoorstel heeft de AP begin januari advies uitgebracht. Naar aanleiding van dat advies is het wetsvoorstel aangepast en eind februari voorgelegd aan de AP. Daarna heb ik met de AP gesproken omdat de AP nog een aantal vragen had over het aangepaste voorstel. Op 19 april heeft de AP haar aanvullende advies uitgebracht. Dat advies wordt nu verwerkt. Naar aanleiding hiervan ben ik voornemens het wetsvoorstel op diverse punten aan te passen. De beide adviezen worden openbaar gemaakt zodra het gewijzigde wetsvoorstel ook openbaar wordt, dat wil zeggen op het moment van indiening.“.
  • Het voorstel voor de WGS is in 2018 geconsulteerd. Het verslag van het wetgevingsoverleg, vastgesteld op 31 juli 2019, is hier te vinden.
  • Meer berichten op dit blog over gegevensuitwisseling tussen overheid en private sector ter bestrijding van criminaliteit en over terrorismefinanciering.

Aanvulling 6 september 2019
Lees over privaat-publiek gegevens uitwisselen Privacy fears slow spread of UK-style data-sharing to combat money laundering.

Aanvulling 9 juni 2020
Op de IFFC site stonden hyperintelligente vragen en antwoorden over de Serious Crime Task Force. Ik blijf met de vraag zitten of dit iets over de IFFC zegt of over de Serious Crime Task Force.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s