Tagarchief: bestuurdersaansprakelijkheid

De administratie van een rechtspersoon behoort toe aan die rechtspersoon

In discussies over aansprakelijkheid van statutair bestuurders wordt soms verondersteld dat een voormalige bestuurder over die administratie behoort te beschikken. Dat is een misvatting, zoals recent door de Hoge Raad is bevestigd. De Raad overwoog dat de administratie van een … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoge Raad over de rol van een trustbestuurder in een joint venture

Al eerder schreef ik over de uitspraak van de Ondernemingskamer, waarin deze tot het oordeel kwam dat het betrokken trustkantoor (Equity Trust) de door haar opdrachtgevers gegeven instructies te klakkeloos had opgevolgd. Inmiddels heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in cassatie … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Behoorlijke administratie niet alleen verantwoordelijkheid van directie; commissarissen Betelgeuze hoofdelijk aansprakelijk

Een op 4 december jl. gewezen uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland [*] was niet alleen een onaangename verrassing voor de directie van de failliete onderneming Betelgeuze. Zij werden verantwoordelijk geacht voor een inadequate administratie. De raad van commissarissen (rvc) heeft een … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Is het strafrecht de oplossing bij faillissementsfraude? Doe mee aan de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude!

Inmiddels is de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude bekend gemaakt en verschijnen naar aanleiding van de aankondiging door de Minister van Veiligheid de nodige artikelen, onder andere dit artikel van Leon Willems in het FD. Opvallend aan de berichten over … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor in het nieuws door uitspraak Ondernemingskamer

Op 19 juli jl. is door de Ondernemingskamer een uitspraak gewezen in een zaak waarin een trustkantoor, Equity Trust, één van de bestuurders van een rechtspersoon was. Inmiddels zijn al diverse artikelen over deze zaak verschenen, onder meer: “‘Wanbeleid’ Equity … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een concerndirecteur in benarde positie (Rechtbank Amsterdam 12 januari 2011)

In een uitspraak van 12 januari 2011 van de Rechtbank Amsterdam (LJN BP2561) komt de positie aan de orde van de statutair directeur van een concernvennootschap, hierna “de Directeur”, die aansprakelijk wordt gesteld door een partij bij een overeenkomst, gesloten … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Correspondentie besloten vennootschap mag niet door afgetreden directeur onder zich worden gehouden

Onlangs is een uitspraak gewezen over een trustkantoor dat weigerde correspondentie aan de voorheen door haar bestuurde vennootschap af te geven. Deze uitspraak is niet alleen voor trustkantoren interessant. Deze uitspraak (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam van 17 juni 2011) bevat ook belangrijke … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen