Wwft-actualiteiten september-december 2020

Het is een onbegonnen werk om de witwasbestrijdingsgerelateerde berichten serieus bij te houden.  Toch heb ik onlangs het overzicht maar weer eens aangevuld, wat het onderstaande oplevert.

 

december 2020

 • [27 december] De toeslagenaffaire is een voorbode voor calamiteiten die bij de witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding zullen gaan optreden, lees onder meer Toeslagenaffaire, dat is de mens versus het systeem (FD).
 • [23 december] Banken.nl schrijft over de gescheiden werelden binnen financiële instellingen, Preventie van financiële criminaliteit: van silo’s naar tandems. Jammer dat de haalbaarheid van de criminaliteitsbestrijdingswetgeving niet ter discussie wordt gesteld.
 • [22 december] Sancties komen niet alleen uit het westen, lees F.A.Z.: Russland verhängt Sanktionen gegen Deutschland.
 • [21 december] De banken zitten op schoot bij de overheid, wat een ongezonde situatie is. Dat blijkt uit het FD artikel Stap voor stap gaan banken en Fiod meer samenwerken tegen corruptie. Het is hoog tijd dat banken worden onteigend.
 • [21 december] De propagandamachine op volle toeren: Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen.
 • [18 december] Europol kondigt een decryptieplatform aan: Europol and the European Commission inaugurate new decryption platform to tackle the challenge of encrypted material for law enforcement investigations. Volgens de aankondiging is het veilig: “In full respect of fundamental rights and without limiting or weakening encryption, this initiative will be available to national law enforcement authorities of all Member States to help keep societies and citizens safe and secure“. Dat hopen we dan maar, ondanks de FinCEN Leaks.
 • [18 december] Op security.nl stond Hoekstra: internetbankieren reden voor verdwijnen bankkantoren. Zie ook het artikel in De Tijd van 11 december en het persbericht van EBF (pdf, html). Dit zorgt er voor dat mensen die klachten hebben, bijvoorbeeld over het Wwft-cliëntenonderzoek, niet meer bij een fysiek kantoor terecht kunnen. Ik vind dat een slechte zaak.
 • [17 december] In de lawine van witwasbestrijdingsinformatie is door BaFin een item over schurkenstaten toegevoegd: Rundschreiben 06/2020 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).
 • [17 december] EBA: EBA explains how it will use its new power to carry out risk assessments in the fight against money laundering and terrorist financing.
 • [17 december] Cryptobedrijven zijn niet blij met de vergunningplicht op grond van de Wwft en de overige Wwft-verplichtingen, lees Eva Smal in het NRC: Groot deel van cryptobedrijven haakt af bij DNB-registratie.
 • [17 december] FD: Stijgende kosten voor toezicht DNB drijven financiële sector tot wanhoop. Daar heeft de privatisering van de witwasbestrijding een groot aandeel in.
 • [16 december] Een burgemeester sluit een notariskantoor, uitspraak rechter en mijn artikel. In de media verschenen verschillende artikelen, onder meer hier.
 • [16 december] Het blijft bijzonder: hoe er artikelen worden geschreven over de verdiensten van banken (die onder druk staan), zonder te spreken over de criminaliteitsbestrijdingstaken van banken en de daar aan verbonden kosten. Voorbeeld is het artikel Doet de bank zoals we die kennen er nog toe? in het FD. Zie ook hierna het tweede FD-artikel van 14 december en het EBA-artikel van 12 december.
 • [15 december] EUObserver: EU watchdog warns on AI human-rights risks, “A EU Fundamental Rights Agency (FRA) report on Monday warned about the risks of artificial intelligence in predictive policing or targeted advertising“.
 • [15 december] EDPB publiceerde een verklaring over de witwasbestrijding. Lees dit artikel.
 • [15 december] ENISA waarschuwt voor de cybersecurity-risico’s van AI, zouden de techgelovige witwasbestrijdingspropagandisten luisteren? Lees ENISA AI Threat Landscape Report Unveils Major Cybersecurity Challenges.
 • [14 december] Witwasbestrijdingspropaganda van de redactie van het FD: Oproep DNB-directeur verdient opvolging.
 • [14 december] Zorgen over de financiële positie van banken, terwijl de kosten van de witwasbestrijding niet worden genoemd: DNB: ook in zeer somber scenario blijven banken voldoende gekapitaliseerd (FD).
 • [13 december] DNB-bestuurder Elderson in het FD met kritiekloze witwasbestrijdingspropaganda: Vertrekkend DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen en verlagen bankbelasting.
 • [12 december] Accountants lijden onder werkdruk, aldus artikelen. Welke rol de criminaliteitsbestrijdende rol speelt, ontbreekt. Naar mijn idee zijn de overdreven eisen die in de witwasbestrijding aan beroepsbeoefenaren worden gesteld ziekmakend.
 • [12 december] EBA waarschuwt dat de financiële positie van banken zwak is, EBA confirms banks’ solid capital and liquidity positions but warns about asset quality prospects and structurally low profitability.
 • [11 december] Bij politieorganisaties zijn grote verwachtingen van artificial intelligence en data-analyse. Op een Zwitserse site verscheen een aankondiging over een onderzoek: In der Studie «Smart Criminal Justice» haben das Kompetenzzentrum für Strafrecht und Kriminologie (SK-HSG) und das Institut für Systemisches Management und Public Governance (IMP-HSG) den Einsatz von Algorithmen bei den Schweizer Polizei- und Strafbehörden untersucht.
 • [11 december] In België sluiten banken hun kantoren, lees het artikel in De Tijd.
 • [11 december] Mensen met een Iraanse achtergrond ondervinden grote problemen met banken, zo heeft het artikel van Lendering bewezen. De Iraanse geheime dienst is dan ook nog met Iraniërs bezig, zo valt te lezen in ‘Iraanse politiek activisten in Nederland worden gehackt door Iran’ (FD). Eerder schreef het NRC over door de AIVD gesignaleerd ontvoeringsrisico’s.
 • [10 december] De discussie over inbreken op encryptie gaat gewoon door. EUObserver: EU Commission mulls police access to encrypted apps. Zie Engelfriet over encryptie, hij schreef ook over de versleutelde e-mail die door Tutanota leesbaar gemaakt moet worden.
 • [9 december] Banken willen quantum-technologie gebruiken, aldus dit bericht bij de NVB. Inzet voor criminaliteitsbestrijding ligt voor de hand.
 • [9 december] In Duitsland wordt veel geschreven over overheidsmalware, de zgn. Staatstrojaner. Lees het artikel in Golem, “Die Schlapphüte suchen Cyber-Programmierer ohne Gewissen und bieten dafür Peanuts. Das stärkt das Vertrauen in die Unfähigkeit der Behörde“. Zouden dat soort IT’ers ook bij de banken werken?
 • [9 december] De media en het publiek vinden het geweldig: strafvervolging van een bankier. Kernvraag: is een bankbestuurder per definitie nalatig als de bank de Wwft niet goed heeft kunnen naleven. Over die vervolging diverse artikelen, onder meer in Accountancy Vanmorgen.  Het FD vond het geweldig interessant, lees dit en dit (waarin ten onrechte wordt verondersteld dat een statutair bestuurder ‘onaantastbaar’ zou zijn); in een ander FD-artikel wordt ten onrechte geschreven dat een bestuurder bij schikking door het bedrijf vrijuit gaat. Nu zag de uitspraak van het hof van 9 december er niet goed uit voor deze bestuurder. Toch vraag ik me af of bestuurders en compliance mensen slachtoffer worden van de Angelsaksische mode om bestuurders figuurlijk de kop af te hakken, lees mijn berichten over de regelgeving van de angst.
 • [9 december] De open overheid beweging heeft geen enkel respect voor de cybersecurity- en vertrouwelijkheidsbehoeften van burgers en organisaties en rekent vertrouwelijke private informatie tot ‘overheidsinformatie’ die openbaar zou moeten zijn. Lees bijvoorbeeld dit: Call to protect EU’s Number One Anti-Corruption Instrument: Open Company Registers!. De marketing van deze groeperingen (waar achter naar verluid de VS en VK zitten) is krachtig.
 • [8 december] Bericht bij EUObserver over nieuwe extraterritoriale sancties tegen mensenrechtenschenders buiten de EU: EU adopts ‘Magnitsky Act’ against human rights abusers.
 • [8 december] De minister van Veiligheid wil deals met  ‘facilitatoren‘, waarbij van de onjuiste gedachte wordt uitgegaan dat dit er veel zijn. Er is ijverig over geschreven, natuurlijk door het FD in dit artikel en deze.
 • [8 december] Onderzoeksrapport Huis voor Klokkenluiders: werknemer overheidsorganisatie wees terecht op maatschappelijke misstand rond omgang met overheidsgeld: lees dit bericht. Het gaat om gevallen van onjuist declaratiegedrag en van oneigenlijk gebruik van transportmiddelen van de werkgever.
 • [7 december] Lelieveldt schrijft over de FinCEN hack en de mislukking van de witwasbestrijding.
 • [4 december] De VS heeft geen ubo-register, maar dat lijkt te veranderen, lees dit artikel in WSJ. Zo te zien wordt het een niet-openbaar ubo-register, ook al sponsort de VS organisaties die internationaal bezig zijn om openbare ubo-registers te promoten.
 • [4 december] De VS verdient goed aan internationale sancties, er worden records gebroken, lees Foreign Bribery Enforcement on Track for Record-Breaking Year, WSJ.
 • [4 december] Ondermijning is in de politieke mode, al hoor ik van mensen van de opsporing dat zij het meer als symboolgebeuren zien, ingezet om aan meer financiële middelen te komen. Bij het VNG verscheen Paul Depla over ondermijnende criminaliteit.
 • [3 december] Op de site van de politie verscheen over Wwft in het vastgoed het artikel ‘Witwassen in de vastgoedsector, het probleem erkennen is onderdeel van de oplossing’.
 • [3 december] EBF bevestigt in een persbericht dat het aantal bankkantoren afneemt.
 • [3 december] Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO, schrijft het NRC. Elders verschenen ook artikelen.
 • [3 december] De koningin speechte over inclusieve financiering, lees dit nieuwsbericht. Onder meer “Technologische innovaties in formele financiële diensten (fintech) bieden veel mogelijkheden om mensen toegang te geven tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en digitale betaalmethoden. Hiermee vergroten zij hun kansen op economische en sociale ontwikkeling volgens onder meer de WB. Wereldwijd kunnen nog altijd 1,7 miljard volwassenen geen financiële diensten gebruiken (Global Findex 2017). Het meest achtergesteld zijn vrouwen, mensen met een laag inkomen en kleine boerenbedrijven en ondernemingen. Door fintech hebben bijvoorbeeld mensen die in afgelegen landelijke gebieden wonen betere toegang tot financiële diensten en hoeft men niet meer uren in de rij te staan voor bankzaken. Maar fintech brengt ook risico’s met zich mee. Koningin Máxima gaat in haar toespraak in op het belang van de ontwikkeling van veilige digitale publieke goederen die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers om de risico’s tegen te gaan. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van regelgeving voor de waarborging van cybersecurity, data privacy, veilige digitale identiteitsbewijzen en het stimuleren van digitale en financiële vaardigheden van gebruikers“.
  Het zou fijn zijn als er binnen Nederland ook aandacht zou komen voor toegankelijkheid van het bancaire stelsel, onder meer voor ondernemingen en organisaties die slachtoffer van de-risking door banken zijn geworden.
 • [3 december] The EDPB’s response to MEP Körner’s letter concerning the Terrorist Finance Tracking Program (TFTP).

 

 

 • [2 december] Accountants hebben een centrale rol in de misdaadbestrijding, zo laten zij via berichten als deze weten: Nieuwe impulsen voor corruptiebestrijding, accountant.nl.
 • [2 december] In NRC stond het artikel: Criminelen kregen inzage in politiesystemen. Hoe kan de burger de politie vertrouwen als dit gebeurt?
 • [2 december] Nederlands filiaal van Japanse bank onder vuur van DNB: Ook witwasproblemen bij Japanse Brexitvangst.
 • [1 december] Nieuwe rode vlag voor Wwft-plichtigen is de vuurwerkhandel: ‘Verkoop illegaal vuurwerk begint op drugshandel te lijken’ (RTL).
 • [1 december] “Stap voor stap kruipt de overheid steeds dieper in mensen“, dat is de titel van een artikel op de Belgische privacysite Ministry of Privacy, waarin naar een Volkskrant artikel wordt verwezen. Dat doet de overheid niet alleen rechtstreeks, maar ook via de Wwft (bijvoorbeeld banken) en via digitale dienstenaanbieders zoals Facebook en Google. Citaat: “We hebben een nieuwe, shiny tool om het op te lossen. Vaak klinkt dat redelijk, zoals het plausibel is om met slimme camera’s appende bestuurders te pakken. De privacyzorgen worden geadresseerd in een wet of een regel (‘de inzet moet proportioneel zijn’). Vervolgens ziet niemand het risico van de inzet van al die technologieën en dataverzamelingen samen. Dat vind ik fascinerend. Dat heeft te maken met het aard van het risico. Bij een kernbom is dat duidelijk: de kans dat een ontploffing zich voordoet is nihil, maar de impact als het wel gebeurt, is gigantisch. In de digitale samenleving zit het risico overal een beetje. Privacy wordt her en der een beetje geschonden, data worden op diverse plekken verzameld en her en der is een datalek. Maar dat het risico verspreid is, maakt het niet minder groot of ernstig. Het wordt alleen niet zo ervaren.”. Dit geldt bij uitstek voor de Wwft.

november 2020

 • Het WODC heeft Engelse vertalingen van de NRA witwassen en de NRA terrorismefinanciering gepubliceerd, te vinden via de desbetreffende pagina’s: witwassen, terrorismefinanciering. Directe links naar de complete NRA’s: witwassen NL EN, terrorismefinanciering NL EN.
 • [30 november] Uitspraak over makelaar en Wwft.
 • [30 november] Nu cryptodiensten vergunningplichtig zijn onder de Wwft, kan de opsporing achter de aanbieders zonder vergunning aan. Lees het bericht van FEC.
 • [28 november] BD: Aantal fraudemeldingen explodeert: Belastingdienst bindt strijdt aan met cybercriminelen.
 • [26 november] Misdaadbestrijding gaat via emoties en onderbuik, lees in het NRC Marc Schuilenburg: Bij strijd tegen misdaad spelen partijen weer op buikgevoel. Dat verklaart waarom er niet over de concepten achter de witwasbestrijding wordt nagedacht.
 • [24 november] Techoptimisme in het Handelsblatt: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll.
 • [20 november] Hoe het komt dat amateursportclubs zo lastig aan een bankrekening kunnen komen: Criminele invloed bij een op de acht amateursportclubs, NRC.
 • [19 november] Security.nl schrijft dat banken gaan monitoren: Banken zetten ‘slimme monitoring’ in om betaalfraude te detecteren. Je zou denken dat die er al lang moet zijn.
 • [17 november] De witwasbestrijding is gebaseerd op datahonger. Daarom is Grenzen stellen aan datahonger door Oerlemans relevant. Hij hield er een oratie over, lees ook het artikel over de oratie.
 • [16 november] Nieuwsbericht rijksoverheid over inkoopregister: Verplicht landelijk inkoopregister tegen heling.
 • [16 november] Volgens een artikel op banken.nl zou de gewijzigde Wwft screening van personeel voorschrijven, door de auteurs “een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers” genoemd (ook Van Kempen schreef er over). In artikel 35 Wwft staat het heel algemeen geformuleerd, “Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren“. Screening is nodig voor zover relevant voor de uitgeoefende taken en de risico’s en dergelijke van de Wwft-plichtige. In het kader van de zorgplicht is dit altijd al een punt van aandacht.
 • [13 november] De WRR publiceert over het doenvermogen van burgers: WRR-bijdrage Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). Jammer dat het denk- en doenvermogen van Wwft-plichtigen niet wordt bekeken. Wel verscheen een bericht over het doenvermogen van de wetgever, waarover een WRR lid een lezing heeft gehouden: “Bovens gaat daarom in zijn lezing een gedachtenexperiment aan door de gedragswetenschappelijke inzichten uit het WRR-advies toe te passen op het doenvermogen van de wetgever
 • [13 november] Accountancy Vanmorgen schrijft artikel over Wwft-uitspraken: BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes. Feitelijk hebben deze kantoren de boete al gehad door de advocaatkosten die zij hebben moeten maken.
 • [12 november] DNB-directeur Sleijpen sprak over “Betalen zonder barrières”, maar dat is iets wat alleen voor bepaalde consumenten geldt. Ondernemingen en organisaties staan machteloos tegenover de de-risking praktijken van banken. Intro DNB: “In zijn keynote voor het Jaarcongres van de Betaalvereniging Nederland zei Olaf Sleijpen dat het van groot belang is dat de betaaloplossingen van nu en die van de toekomst voor een zo groot mogelijke groep mensen bereikbaar en toegankelijk zijn“.
 • [12 november] Criminaliteit is overal, zo ontdekt de Europese Raad, zelfs gaming platforms worden door criminelen misbruikt: “Another concrete example: online gaming platforms have also become drivers of radicalisation and strategic communication. The new legislative framework and a robust dialogue with the operators concerned should make it possible to deal with this phenomenon“. Dus nu staat er een rode vlag bij gaming.
 • [12 november] Het loopt niet lekker met de Wwft-vergunning voor de cryptosector: Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten.
 • [11 november] EDPB publiceerde Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures, die ook voor financiële surveillance relevant zijn.
 • [10 november] De cybersecurity-risico’s voor burgers als gevolg van de persoonsgegevens die financiële instellingen op grond van de witwasbestrijdingsregels uitwisselen nemen steeds verder toe. In de VS wil FinCEN de drempel waarboven uitgebreide persoonsgegevens met betalingen worden meegestuurd verlagen van $3,000 naar $250, zo lees ik in een artikel. Het begrip geld zal ook virtuele valuta omvatten. Aangezien Europa en Nederland alles nadoen wat de Amerikanen bedenken, zal dit plan ook wel de oceaan over waaien.
 • [10 november] FEC (AFM en FIOD) heeft onderwijs aan medewerkers van banken over beleggingsfraude gegeven, zie dit bericht.
 • [10 november] Het Ministerie van Financiën is op LinkedIn met een promotiecampagne voor FATF bezig. Het ministerie vertelt niet waarom deze ondemocratische organisaties regels mag maken en landen op zwarte lijsten mag plaatsen. Tekst: “Witwassen en terrorisme gaat over grenzen en daarom is het belangrijk om bij de aanpak ervan samen te werken met andere landen. In 1989 is op initiatief van de G7 daarom de Financial Action Task Force, kortaf FATF opgericht. Maar wat doet die nou eigenlijk precies? Wat evalueren ze? Wat zegt die informatie over integriteitsrisico’s waarmee financiële instellingen rekening moeten houden? Evert Houtman van het ministerie van Ministerie van Financiën is hoofd van de Nederlandse delegatie bij de FATF en is te gast in de Podcast: Compliance Adviseert waarin experts uit de financiële wereld hun ervaringen delen. Te luisteren via Spotify: https://lnkd.in/dz4fJX8 of dus via https://lnkd.in/gsthzjV“.
 • [9 november] Krijn Soeteman schrijft over blockchain en Wwft: “U-bocht vernietigt recht op financiële privacy
  Of hoe de EU door de aansporing van de FATF van elke blockchain een data-surveillancesysteem maakt“. Het lijkt me geen U-bocht, het kenmerk van de witwasbestrijding is surveillance.
 • [9 november] Nederland is aan de slag met omkoping: kamerbrief, rapport: Implementing the OECD Anti Bribary Convention Netherlands Phase 4 Report. Intro van de brief: “Minister Grapperhaus en minister Kaag sturen het evaluatierapport ‘Implementing the OECD Anti Bribary Convention’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de Tweede Kamer. Het rapport evalueert de invoering en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties in Nederland. Daarnaast reageren zij op het bericht
  ‘Nederland presteert zwak bij bestrijding van corruptie’ uit het Financvieel Dagblad van 13 oktober 2020. Ook geven zij de kabinetsreactie op het rapport ‘Exporting Corruption’ van Transparency International
  “.
 • [9 november] De EU wijzigt de sanctieregelgeving, lees het persbericht.
 • [9 november] De definitie van ‘witwassen’ is zo ruim, dat ook degenen die onbewust bij crimineel geld betrokken zijn al tot witwasser kunnen worden bestempeld en strafrechtelijk achtervolgd kunnen worden als ‘facilitator’ van de echte crimineel. Dat lijkt me een vorm van secundaire aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel over een promotie, die echter een beperktere scope heeft. Het proefschrift van Maes heet: ‘Secundaire aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten’.
 • [8 november] De journalisten die over de FinCEN leaks schrijven denken er anders over: Aleid Wolfsen: Gestolen data zijn veel erger dan een gestolen fiets.
 • [6 november] Bij de opsporing begrijpen ze de relatie tussen AVG en misdaadbestrijding niet. Ook bij de VVD is dat geval zo lees ik bij Tweakers. Schending van de privacy mag als een (straf)wet dat bepaalt. Dus het is een kwestie van wetten maken, waarbij wel geldt dat de AVG-principes moeten worden nageleefd, zoals dataminimalisatie, toegang op need-to-know basis en cybersecurity. Generieke sleepnetten zijn niet toegestaan.
 • [5 november] De politie heeft nog steeds onderbezetting, lees dit. Is het een idee het verspilde Wwft-geld bij de politie in te zetten en Wwft-plichtigen te ontlasten?
 • [4 november] Vergadering van de Europese ministers van economie en financiën, met natuurlijk witwasbestrijding op de agenda. De harmonisering gaat zeker plaats vinden, kan daaruit worden afgeleid. Lees dit bericht, met onder meer:
  Ministers discussed the Council conclusions on anti-money laundering and terrorism financing, which aim to provide the Commission with guidance in advance of its legislative proposals in 2021 on a single rule book, EU-level supervision and a coordination and support mechanism for member states’ financial intelligence units (…)
  In the draft conclusions, the Council outlines various areas in which the Commission should consider harmonising the EU rules via a directly applicable regulation. The Council also supports setting up an EU-level supervisor with direct supervisory powers over a selected number of high-risk obliged entities, as well as the authority to take over supervision from a national supervisor in clearly defined and exceptional situations.
  The fight against money laundering and terrorism financing is a top priority for the German presidency. Recent alleged money laundering cases, including in the EU, underline the urgency to act. More harmonised rules and EU-level supervision will allow us to be more effective and to strengthen the EU’s anti-money laundering framework. It is an important sign that we all stand united for tough anti-money laundering measures.
  “.
  Nu maar hopen dat de mensen van de Europese tekentafels ook denken aan de menselijke maat van de regels en de uitvoerbaarheid.
 • [4 november] Stibbe herinnert ons aan 75 jaar Verenigde Naties en aan fundamentele rechten.
 • [4 november] Accountancy Vanmorgen schreef over Wwft-boetes voor handelaars.
 • [3 november] Uitspraak hof over opzegging bankrekeningen. Inhoudsindicatie: Opzegging betaalrekeningen. Kort geding. Art. 2, 3 en 35 Algemene Bankvoorwaarden. Het hof acht op grond van de in het arrest genoemde feiten en omstandigheden voldoende aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat de bank rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot beëindiging van de bankrelatie met de vennootschap. Dat geldt niet ten aanzien van de beëindiging van de bankrelatie met de bestuurder van de vennootschap.
 • [2 november] AFM en DNB actualiseren handhavingsbeleid, schrijft DNB, lees het beleid en de feedbackstatement.

oktober 2020

 • [30 oktober] De nieuwe surveillance organisatie van de banken, Transactie Monitoring Nederland, TMNL, krijgt verder vorm, zo lees ik bij Accountancy Vanmorgen. Norbert Siegers wordt de CEO. Zoals ik al eerder schreef zijn de banken druk aan het investeren, zodat zij kennelijk de politiek en de Autoriteit Persoonsgegevens al in hun zak hebben.
 • [30 oktober] In een Wwft-zaak tegen een makelaar reed het Openbaar Ministerie een scheve schaats door de makelaar pas op 13 oktober 2020 het appelschrift toe te zenden, terwijl dat document al op 9 januari 2019 bij het hof was ingediend; ook op 13 oktober 2020 trok het Openbaar Ministerie het eerdere appelschrift in en voerde een andere reden voor hoger beroep aan. Dit leidt er toe dat – nu de makelaar niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en het feit lang gelden heeft plaats gevonden – dat het hof afziet van strafoplegging.
 • [30 oktober] Uitspraak over de Wwft inzake handelaar. Inhoudsindicatie: De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.
  Oplegging van een geldboete van € 3000,00.
 • [28 oktober] De plaatsing op de schurkenstatenlijsten is een politiek gebeuren, zo schrijft Keatinge van RUSI in Financial Crime Country Lists in a Fragmenting World Order. Het geeft te denken dat hij besluit met “Yet in a time where the sanctity of international norms and standards is being increasingly questioned and tested, and as countries and their supporters and detractors alike awaken to the impact of the use and abuse of these lists, those that champion their existence must ensure that their operation is transparent, defensible and absent of politics“.
 • [28 oktober] Accountancy Vanmorgen over de antwoorden van de Minister van Financiën op vragen over de-risking. Lees ook mijn blog.
 • [28 oktober] Uitspraak over administratiekantoor en Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet onverwijld na de kennisneming van de transacties daarvan melding te maken, maar mocht eerst nader onderzoek naar deze transacties doen.
 • [28 oktober] VICE schreef over de hackende overheid, ICE, IRS Explored Using Hacking Tools, New Documents Show. Gebeurt ongetwijfeld ook in de witwasbestrijding.
 • Het FD schrijft over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, een affaire die te denken geeft over de maatschappelijke betamelijkheid van die dienst en van het Ministerie van Financiën. Het ontbreken van maatschappelijke betamelijkheid in de witwasbestrijding blijft nog onder de radar.
 • [27 oktober] Accountancy Vanmorgen schrijft over twee uitspraken waarin banken door de rechter op de vingers worden getikt. Het betreft ECLI:NL:RBAMS:2020:4902 en ECLI:NL:RBAMS:2020:4716.
 • [27 oktober] De mensen van de open overheid interesseren zich geen seconde voor databescherming of mensenrechten, “Een ander dossier is het UBO-register, waarin de eigenaar of belanghebbende van een organisatie geregistreerd is. Het register is in de huidige opzet niet openbaar doorzoekbaar“. Dit zijn geen overheidsgegevens, dit zijn privégegevens, meneer Serv Wiemers van Open State Foundation!
 • [27 oktober] De privacy toezichthouder van de VK is opgetreden tegen datahandelaar Experian, deze handelaar levert dacht ik ook witwasbestrijdingsgegevens. Lees er over bij PI.
 • [26 oktober] Het is tijd voor onttovering van de datamagiërs, ook in de witwasbestrijding, Entzauberung der Datenmagier? Nein, der Cambridge-Analytica-Skandal fällt nicht in sich zusammen, Netzpolitik.
 • [26 oktober] Geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020, op de agenda onder andere conclusies inzake het actieplan van de Europese Commissie voor nieuw EU-beleid inzake AML/CFT.  In de Ecofinraad zal een uitwisseling van standpunten plaatsvinden over de raadsconclusies inzake het actieplan AML/CFT van de Europese Commissie, mei 2020 (zie op dit blog de tag AMLR).
 • [26 oktober] Niet alleen de witwasbestrijding door private ondernemingen lijdt aan de vastleg-ziekte. Ook de overheid heeft last van deze ziekte, zo blijkt uit het artikel van Ybo Buruma in het NJB, Opsporing: prestatie en verantwoording. Hij besluit met: “Het is tijd om vormen van financiering en toezicht te ontwikkelen die minder gedetailleerde administratie en verantwoording van de algemene taakuitoefening vergen. De financiering moet meer gericht zijn op de noden van effectieve professionele taakuitoefening. En het toezicht zou meer gericht moeten zijn op (verkeerde) gedragspatronen die aan bevoegdheidsuitoefening ten grondslag liggen dan op checklists, audits, en al het andere wat eerder op de verantwoording van het middenmanagement dan op de uitvoering betrekking heeft. Dat alles opdat er meer tijd overblijft voor het echte werk“. Het is treurig dat dit nog steeds niet tot de wettenmakers is doorgedrongen.
 • [23 oktober] Rare titel van een artikel: “DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit“.
 • [23 oktober] Uitspraak over witwassen van bitcoins.
 • [23 oktober] FATF heeft vergaderd. IJsland mag weer van het lijstje af. Het blijft vreemd dat Rusland en China niet op de zwarte of grijze lijst staan.
 • [23 oktober] In de witwasbestrijdingsstortvloed doet FATF ijverig mee, The importance of allocating sufficient resources to AML/CFT regimes during the COVID-19 pandemic.
 • [23 oktober] Hoe ING zich belachelijk maakt door aan oudheidkundige Jona Lendering vragen te stellen over een micro-transactie met ‘Persia’ in de omschrijving, lees het artikel van Lendering en mijn blog.
 • [23 oktober] Het CCV schrijft over een andere variant van privatisering van de misdaadbestrijding: de risicoaansprakelijkheid van verhuurders voor criminaliteit in hun panden, lees Terugblik talkshow: goed en veilig verhuren doe je zo.
 • [22 oktober] Banken zeggen dat ze bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zou fijn zijn als zij daartoe zouden overgaan in de witwasbestrijding.
 • [22 oktober] Platform Burgerrechten: Stop invoering SyRI-systeem in de zorg. Helaas is de witwasbestrijding één grote SyRI.
 • [21 oktober] Uitspraak in Wwft zaak over accountantskantoor. Rechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat voor het oordeel dat het accountantskantoor ook maar enige reden had te twijfelen aan de legale herkomst van de gelden.
 • [21 oktober] Lekker witwasverhaal in De Groene: Waarom een zakenman nu souvenirwinkels in Amsterdam-Centrum opkoopt.
 • [20 oktober] Het ritselt in de misdaadbestrijding van taskforces, samenwerkingsverbanden en nog veel meer. Daar hebben de mannen en vrouwen het zo druk mee dat ze mogelijk niet aan boeven vangen toe komen. AMLC laat weten: AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP).
 • [20 oktober] De AFM heeft de witwasbestrijdingsleidraad aangepast: Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast. Het bericht bevat onjuistheden als over het ubo-register: “Het register maakt transparant welke personen het binnen een onderneming voor het zeggen hebben“. (Wanneer wordt het in Nederland verboden dat alle toezichthouders, brancheorganisaties en andere partijen die moeten bewijzen dat zij er zijn, hun eigen handleidingen en leidraden uitbrengen? Het is een leidraden-chaos.)
 • [19 oktober] Pheiffer schrijft ‘Journalistiek beter dan accountants in fraude opsporen’. Hij negeert dat Panama Papers en gelijksoortige onthullingen op digitale inbraken zijn gebaseerd.
 • [13 oktober] Afpakken is niet alleen in Nederland in de mode (in de VK heet het Unexplained Wealth Order, ‘UWO’). Ook in België wordt afpakken de norm, als een burger de herkomst van zijn of haar vermogen niet kan verklaren. Zie de uitspraak van het Hof van Cassatie van België van 13 oktober 2020, P.20.0550.N/1. In die uitspraak oordeelt het Hof dat de rechter mag uitgaan van “een normaal uitgavenpatroon” van iemand in de positie van de verdachte. Nu de zaak gaat over contante stortingen in grote omvang (er werd 428.038,48 euro verbeurd verklaard), is verdachte misschien niet geloofwaardig. Maar ook over niet-contant vermogen kunnen vragen naar de herkomst worden gesteld. De Belgische advocaat in deze zaak, Joachim Meese, maakt zich grote zorgen, hij schreef “Verontrustend arrest binnengekregen over de bewijsstandaard bij witwassen. Als vermogenskadaster er ooit komt, kunnen er meteen duizenden witwasdossiers worden opgestart: bewijs het legaal karakter van je vermogen tot op de euro of het wordt verbeurd verklaard. Ook al is het opgebouwd gedurende decennia. De strafrechter kan daarbij de geloofwaardigheid van je berekening vrij beoordelen en rekening houden met vermoedens (bijv. over de gemiddelde kost van levensonderhoud). Alsof het een burgerrechtelijke beoordeling is, of zelfs een fiscale beoordeling op indiciaire basis, maar dan zonder verjaringstermijnen. Beangstigend …“.
 • [9 oktober] Omtzigt fileert overheidsoptreden toeslagenaffaire. Jammer dat deze felheid bij leden van de Tweede Kamer ontbreekt als het gaat om de concepten achter de witwasbestrijding en de uitwassen daarvan.
 • [9 oktober] Parket Hoge Raad brengt conclusie uit over geschil tussen bank en ondernemer over opzegging wegens Wwft-risico’s.
 • [8 oktober] Lelieveldt heeft voor de cryptosector de historie van de witwasbestrijding op een rij gezet.
 • [1 oktober] Zo nu en dan wordt er geprutteld over de witwasbestrijding, zoals in Zeven denkfouten achter het UBO-register.
 • Witwasbestrijding in België waar net als hier de not-for-profit met de ubo-onzin wordt geconfronteerd: Extra verplichtingen voor bedrijven en vzw’s die begunstigden registreerden.
 • De enigen die schrijven over de effectiviteit van de witwasbestrijding lijken de cryptovaluta mensen te zijn: ‘Bestrijding witwassen heeft minder dan 1% impact op criminaliteit’, is dat het waard? (Bitcoinmagazine). Zij verwijzen naar een artikel op Ledger Insights, dat melding maakt van een Australische wetenschapper Ronald F. Pol van Australia’s La Trobe Law School.
 • FATF heeft de recommendations maar weer eens aangepast, op LinkedIn schrijven ze: “The FATF has amended its Standards to reflect the threat posed by the proliferation of weapons of mass destruction. Countries and financial institutions are now required to identify, assess and mitigate the risks of proliferation financing, and enhance domestic cooperation and information sharing“.

september 2020

 

Hier wordt een mix aan artikelen, berichten en dergelijke gesignaleerd, die ik interessant vind, zonder dat ik het met alles eens hoef te zijn. De inhoud is ook niet door mij op juistheid gecontroleerd. Compleet is het evenmin.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wwft-actualiteiten september-december 2020

 1. Vlierbloesem zegt:

  “Het is een onbegonnen werk om de witwasbestrijdingsgerelateerde berichten serieus bij te houden. ” Daarom heb ik ook bewondering voor je werk. En natuurlijk omdat het het ook heel deskundig doet. Voorzien van zinnige commentaren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s