Zoeken op personen in handelsregisterinformatie

Het blijft apart: dat de overheid doet alsof je niet op persoon in handelsregisterinformatie kunt zoeken. Dat is beweerd tijdens de behandeling van het uboregisterwetsvoorstel en werd onlangs weer gezegd bij de aankondiging van een wijziging van het handelsregisterbesluit.

Iedereen die zich met handelsregisterinformatie bezig houdt, weet dat de hele dataset van de Kamer van Koophandel wordt overgepompt naar handelsgegevensaanbieders en datahandelaren, zoals Company Info en Dun & Bradstreet. Daar kan iedereen die een abonnement heeft naar hartelust zoeken op personen.

Wijziging Handelsregisterbesluit 2008
Onlangs schreef de staatssecretaris van EZ een brief aan het parlement waarin een aantal wijzigingen in het het Handelsregisterbesluit 2008 worden aangekondigd. Er is een aparte paragraaf gewijd aan het opvragen van gegevens gerangschikt naar natuurlijke personen:

e. Autorisatie om gegevens uit handelsregister te ontvangen, gerangschikt naar natuurlijke personen
De wetswijziging verplaatst de lijst van de instanties die geautoriseerd zijn om te zoeken op natuurlijke personen, van het wetsniveau naar het niveau van het Handelsregisterbesluit 2008. In het ontwerpbesluit neem ik de bestaande lijst uit artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2008 op, aangevuld met een aantal nieuwe toezichthouders.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de bepalingen op te nemen ter uitvoering van de motie van de leden Amhaouch (CDA) en Wörsdörfer (VVD) over het standaard afschermen van het woonadres bij ondernemers van ondernemingen ondergebracht in rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. [4] Woonadressen van bestuurders van rechtspersonen zijn nu al afgeschermd op basis van artikel 51 van het Handelsregisterbesluit 2008. Om ook de privacy van andere natuurlijke personen te beschermen trek ik de lijn van de motie door naar alle natuurlijke personen die in het handelsregister zijn ingeschreven. [5] (…)

Zoals eerder aangegeven, zal ik in het ontwerpbesluit een lijst opnemen van de instanties die de KvK mogen vragen om gegevens over de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen, gerangschikt naar natuurlijke personen (ook wel aangeduid als ‘zoeken op naam’). In het ontwerpbesluit zal ik in ieder geval de bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak opnemen die thans in lijst van artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 staan. Ook zal ik de Kansspelautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opnemen, omdat daarvoor al wetsvoorstellen tot wijziging van artikel 28, derde lid, behandeld zijn in het parlement. [6]

In de praktijk bestaat echter de behoefte om de lijst uit te breiden. Instanties worden opgenomen, indien het gebruik van deze gegevens de instanties zodanig kan helpen bij het uitoefenen van hun wettelijke taken, dat dit de inbreuk op de bescherming van de persoonsgegevens rechtvaardigt. Tijdens de internetconsultatie op de wetswijziging heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bijvoorbeeld gevraagd om de notarissen toe te voegen. Het kabinet onderschrijft dit belang voor het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet op het notarisambt. [7] Vergelijkbare verzoeken zijn ontvangen van andere organisaties die bijvoorbeeld taken hebben op grond van de Wet witwassen en financieren van terrorisme. Per verzoek maak ik een afweging. Ik heb daarover overleg met verschillende stakeholders.

[4] Kamerstuk 32637, nr. 333.
[5] Zie hierover ook Kamerstuk 32761, nr. 158.
[6] Zie artikel VII van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb 2019, 127), respectievelijk artikel XVB van het voorstel voor de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Kamerstukken I 2019-2020, 34 767, nr. A).
[7] Zie ook de Brief “Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit” van 18 juni 2020 van de minister van Justitie en Veiligheid.

Het is bijzonder dat men blijft doen of zoeken op personen niet kan.

AVG-aspecten
Positief is dat men zich eindelijk realiseert dat de systemen van vroeger, zoals handelsregister en kadaster, niet op dezelfde manier kunnen worden voortgezet en dat er maatregelen nodig zijn om de ingeschreven burgers te beschermen. Dat is ook nodig omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming daartoe verplicht.

Zo schrijft de staatssecretaris dat woonadressen van alle natuurlijke personen die in het handelsregister zijn ingeschreven, zullen worden afgeschermd. Nu is dat alleen het geval bij bestuurders van rechtspersonen.

Hoe het gaat met het leveren van gegevens aan datahandelaren, wordt in de brief niets gezegd. Over de nieuwe uboregisterregelgeving is in de brief evenmin iets te vinden.

Planning
De consultatie inzake het ontwerpbesluit en de toelichting is op 24 juli van start gegaan. Het ontwerp zal ook worden voorgelegd aan adviserende instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak.

 

Meer informatie:

 

Dit artikel verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s