Privacy in de handelsregisterwet

Sinds maart 2017 is een wijziging van de handelsregisterwet in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel beoogt de kwaliteit van de handelsregisterinformatie te versterken. Verder worden een aantal onderwerpen op het gebied van bestrijding van criminaliteit geregeld.

Privacy en het handelsregister
Naar aanleiding van klachten van ondernemers over privacy, is in de Nota naar aanleiding van het nader verslag aandacht besteed aan de privacy van degenen die in het handelsregister zijn ingeschreven. Zie onder meer onderstaand citaat, waarin wordt gemeld dat een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens in aantocht is:

Net als in het verslag gaat een aantal vragen over het verstrekken van data als open data en hoe zich dit verhoudt tot het beschermen van de privacy van specifiek die ondernemers die een onderneming drijven zonder rechtspersoonlijkheid. De vragen die in de nota naar aanleiding van het nader verslag zijn gesteld, hebben geleid tot het scherper kijken naar mogelijkheden om de privacy van de betreffende groep ondernemers beter te beschermen.
De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft voor de zomer aangegeven eveneens te willen adviseren over mogelijke verbeteringen in het beschermen van de privacy van ondernemers in relatie tot het handelsregister. Ik ben in afwachting van dit advies van de AP.

Voorts wordt gemeld dat een apart wetsvoorstel inzake privacy zal worden ingediend:

In het wetsvoorstel staan belangrijke maatregelen om het handelsregister beter te laten functioneren. Om de voortgang van het wetgevingsproces met betrekking tot deze maatregelen te laten continueren zonder verdere vertraging, stel ik voor om de behandeling van het wetsvoorstel te vervolgen en de nog te nemen maatregelen rondom privacy in een separaat wetsvoorstel op te nemen.

De privacy problematiek speelt niet alleen bij zzp’ers maar ook bij andere ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. Onder meer wordt gedacht aan het standaard afschermen van woonadressen:

Het standaard afschermen van het woonadres vraagt een aanpassing van de Handelsregisterwet 2007. Ik stel voor om hiertoe een separaat wetgevingstraject voor te bereiden. Het opnemen van deze fundamentele wijziging zal het huidig wetsvoorstel anders te veel vertragen. Ik beraad mij bovendien nog op aanvullende maatregelen en zal uw Kamer hier in het voorjaar van 2019 nader over informeren; ook de verwachte adviesbrief van de AP geeft mogelijk nog aanleiding tot nadere maatregelen.

De KvK heeft voorts aangegeven zelf selectiever te zijn bij het verstrekken van handelsregistergegevens; zo kondigde zij onlangs aan geen telefoonnummers meer te verstrekken in het product «Adressenbestand aangevraagd via internet». Aangezien het telefoonnummer een openbaar gegeven is, wordt het op verzoek wel via andere producten verstrekt.

Tevens zal ik inzetten op een opt-in ter vervanging van het bel-me-niet-register, zoals ik al in de consumentenagenda aankondigde en waar ook deze zelfde groep ondernemers baat bij zal hebben.

De positie van de Kamer van Koophandel als handelaar in persoonsgegevens komt beperkt aan de orde. Over het in aantocht zijnde ubo-register wordt gezwegen.

Het is dus afwachten hoe het met de privacy in het handelsregister zal aflopen.

Meer informatie:

  • Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel, dossier 34687, dossier op overheid.nl
  • Wetsvoorstel
  • Memorie van toelichting
  • Nota naar aanleiding van het nader verslag, 21 december 2018, met onder meer passages over privacy (paragrafen 1.1 tot en met 1.4 en beantwoording van vragen 2, 4, 13, 32 en 34)

Dit artikel verscheen op het ondernemingsrechtweblog.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s