Consultatie ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening van start | Wwft

De Europese antiwitwasrichtlijn schrijft voor dat Angelsaksische trusts in bepaalde situaties ook in het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden, worden opgenomen. De Nederlandse wetgever kiest er voor ook de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van fondsen voor gemene rekening in het ubo-register op te nemen. Op 17 april jl. is een wetgevingsconsultatie van start gegaan, die zal lopen tot 15 mei a.s. De conceptregeling staat hier en de memorie van toelichting is op deze locatie te vinden.

Het voorstel heeft betrekking op de Angelsaksische trust en op iets wat als ‘soortgelijke juridische constructie‘ wordt aangeduid en dat wordt in artikel 2, derde lid van het voorstel omschreven als een

bij overeenkomst of samenstel van overeenkomsten tot stand gebracht fonds zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een onderneming of rechtspersoon als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds, alsmede een juridische constructie die is opgenomen in de geconsolideerde lijst, bedoeld in artikel 31, tiende lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn.

De wet zal van toepassing zijn op trusts met een relatie met Nederland, aldus artikel 3 van het voorstel.

Voor de definitie van ‘ubo’ wordt in artikel 1 van het voorstel naar artikel 10a, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verwezen, maar dat artikel bestaat op dit moment nog niet. Dat artikel wordt door middel van het eerdere ubo-register wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, in de Wwft opgenomen. Overigens staat in het toekomstige artikel 10a Wwft niets over de ubo van de trust of het fonds voor algemene rekening, daarvoor moet een amvb geraadpleegd worden.

Bij de trust en het fonds voor algemene rekening wordt een brede groep ubo’s aangewezen, waartoe meerdere personen kunnen behoren zonder economisch belang in fiscale zin.

 

Meer informatie:

  • Aankondiging van 17 april jl. van de wetgevingsconsultatie, die zal lopen tot 15 mei a.s.
  • De conceptregeling staat hier en de memorie van toelichting is op deze locatie te vinden.
  • Een overzicht van wetsvoorstellen en wetgevende plannen op het gebied van de Wwft is hier te vinden.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s