Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site.

Pseudo-ubo
Het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo wordt in het bericht besproken, onder meer belangrijk voor stichtingen. De Minister van Financiën heeft duidelijk gemaakt dat van ‘aanwijzen’ van een pseudo-ubo geen sprake is. Het is simpel: alle statutair bestuurders zijn pseudo-ubo als er geen gewone ubo is. De Minister weigert uit te leggen welk nut de pseudo-ubo heeft.

Controleplicht
Overigens hebben Wwft-plichtigen niets aan het ubo-register, omdat zij er niet op af mogen gaan. Hun rol is, zoals ook uit het KNB-bericht blijkt, dat zij de juistheid moet controleren van de gegevens in het register, dat door de registratieplichtigen (zoals bv’s, nv’s en personenvennootschappen) wordt gevuld. Als de gegevens in het ubo-register niet juist zijn, moeten Wwft-plichtigen dat melden (‘terugmeldplicht’).

 

Het bericht van KNB:

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

19-02-2020

De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, onderzoekt of Wwft-instellingen zoals notarissen ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen voor het UBO-register.

De commissie besloot gisteren dat de wetsvoorstellen nog niet rijp zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. De commissie zet haar voorbereiding voort. Het kabinet wil het UBO-register komend voorjaar laten ingaan.

Belanghebbenden
Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moest Nederland op 10 januari 2020 een UBO-register hebben ingesteld. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen en stichtingen de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Wwft-instellingen krijgen beperkt toegang tot de gegevens in het UBO-register. Alleen de openbare gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door hen in te zien.

Advies
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de AP over deze ruimere toegang. Vervolgens wordt afgewogen of er wetgeving voor deze toegang komt.

Terugmeldplicht
Alle bestaande registratieplichtige juridische entiteiten moeten binnen achttien maanden na inwerkingtreding van het UBO-register hun UBO’s registreren bij de Kamer van Koophandel. De terugmeldplicht voor Wwft-instellingen geldt al in deze periode. Als in deze periode een juridische entiteit nog geen gegevens over haar UBO’s heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen. Binnen die achttien maanden is het alleen mogelijk om een tegenstrijdigheid met een geregistreerd gegeven te melden, aldus de minister. Een voorziening voor terugmelding zal vermoedelijk twee maanden na de start van het UBO-register beschikbaar komen.

Pseudo-UBO
Als geen natuurlijk persoon kan worden achterhaald die de UBO is, moet het hoger leidinggevend personeel van de juridische entiteit als UBO worden aangemerkt: de zogenaamde pseudo-UBO. Alle leden van het bestuur moeten dan volgens Hoekstra als UBO worden aangewezen. Als sprake is van een rechtspersoon-bestuurder, dan is elke natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is tevens de pseudo-UBO van de rechtspersoon die UBO-registratieplichtig is.

Centraal aandeelhoudersregister
Het kabinet vindt besluitvorming over een centraal aandeelhoudersregister, onder meer vanwege het UBO-register, op dit moment te vroeg komen. Het kabinet wil eerst kennis en ervaring opdoen met het UBO-register. Hoekstra schrijft dat het kabinet wel graag bereid is met de initiatiefnemers van het centraal aandeelhoudersregister in gesprek te gaan om te bekijken of en hoe een centraal aandeelhoudersregister het UBO-register op termijn kan versterken en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn.

 

Dit artikel verscheen eerder op het ondernemingsrechtweblog.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s