Nieuwe voorschriften WNT bij gemengde werkzaamheden topfunctionaris

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft het not-for-profit volkje december vorig jaar verblijd met een wijziging van de uitvoeringsregels inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT). Die wijziging is op 1 januari 2020 ingegaan en houdt in dat als een topfunctionaris naast de leidinggevende werkzaamheden ook andere werkzaamheden verricht, die ‘andere werkzaamheden’ apart in het financiële overzicht (de WNT-verantwoording) moeten worden vermeld.

De Uitvoeringsregeling WNT vermeldt dat apart moeten worden vermeld:

g. de bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris;
h. indien van toepassing: de bezoldiging voor nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling;

In de toelichting staat:

Uit een oogpunt van transparantie én controleerbaarheid is het wenselijk dat (voor zover van toepassing) separaat verantwoord worden: de bezoldiging uit hoofde van de functie als topfunctionaris, de bezoldiging uit hoofde van andere werkzaamheden als niet-topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon of instelling

Elders in de toelichting worden deze ‘andere werkzaamheden‘ als ‘nevenwerkzaamheden bij dezelfde WNT-instelling‘ aangeduid.

Bij grotere WNT-instellingen zal de topfunctionaris (bijvoorbeeld de statutair bestuurder) waarschijnlijk alleen leidinggevende activiteiten hebben. Bij kleinere organisaties kan het zijn dat de bestuurder naast leiding geven nog andere activiteiten heeft, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Ook komt voor dat zo’n topfunctionaris één arbeidsovereenkomst heeft, waarin zowel de leidinggevende taken als de overige werkzaamheden zijn vermeld.

Als ik de tekst van de uitvoeringsregeling lees, maak ik daaruit op dat de bezoldiging van de topfunctionaris altijd moet worden gesplitst, ook als betrokkene één arbeidsovereenkomst heeft. Dat betekent dat er dan tijd moet worden geschreven, om de bezoldiging te kunnen verdelen over leiding geven en nevenwerkzaamheden. Of dat zinvol is, vraag ik me af.

Uitleg BZK
Ik legde mijn vraag voor aan een bevriende accountant die zich met de WNT bezighoudt. Volgens hem is de uitleg van BZK dat het alleen gaat over apart betaalde vergoedingen (dus los van de arbeidsovereenkomst als bestuurder). Dat kan dan de bedoeling van BZK zijn, het staat niet zo in de uitvoeringsregeling. Daarin staat duidelijk dat er altijd gesplitst moet worden, ook als de bezoldiging in één keer wordt uitbetaald.

Het zou goed zijn als de tekst van de Uitvoeringsregeling WNT wordt aangepast.

 

Het doet me denken aan de begintijd van de WNT, toen de tekst inzake de accountantscontrole inzake de WNT-verantwoording zo was geformuleerd, dat het leidde dat de complete jaarrekening van de WNT-instelling moest worden gecontroleerd in plaats van – wat bedoeld was – alleen de WNT-verantwoording. In 2014 schreef ik daar over in mei en in maart. Later is de tekst van het betreffende artikel aangepast.

 

NB Overigens kiest BZK met het woord ‘nevenwerkzaamheden’ voor een begrip dat verwarring kan wekken. In het arbeidsrechtelijke spraakgebruik betekent ‘nevenwerkzaamheden’ iets anders, nl. werkzaamheden voor een andere opdrachtgever.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s