Wet Normering Topinkomens verplicht tot accountantscontrole

Onlangs is een aanpassingswet door de tweede kamer aangenomen, die met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 wijzigingen aanbrengt in de “Wet normering topinkomens” (WNT) [*]. Een opmerkelijk onderdeel van de WNT is dat artikel 1.7 accountantscontrole voorschrijft voor alle entiteiten waarop de wet van toepassing is:

Artikel 1.7
1. Voor zover zulks niet reeds bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald, wordt het financieel verslaggevingsdocument onderworpen aan het oordeel van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. In het financieel verslaggevingsdocument worden onverschuldigde betalingen als bedoeld in artikel 1.6 opgenomen als vorderingen op de betrokken topfunctionaris en altijd afzonderlijk vermeld in de toelichting.

Uit een bericht op AccountancyNieuws van 28 maart jl. blijkt dat dit volgens het ministerie niet de bedoeling zou zijn en dat artikel 1.7 anders mag worden gelezen. Vreemd. Het lijkt me dat hier wetswijziging nodig is, omdat op grond van de huidige tekst accountantscontrole gewoon verplicht is.

Dus wetgever: waar blijft aanpassingswet nr. 2?

[*] De huidige tekst, waarin de aanpassingswet nog niet is verwerkt, is hier te vinden.

NB Dit artikel is ook op het weblog modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht geplaatst.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Stichting en vereniging, Wet Normering Topinkomens. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s