Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal worden geconsulteerd, waarin onder meer gezamenlijke transactiemonitoring zal worden mogelijk gemaakt.

In het kader van het plan van aanpak witwassen dat ik samen met de Minister van Justitie en Veiligheid op 30 juni aan de Tweede Kamer heb gezonden, heb ik ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. Daarbij heb ik ook gekeken naar de mogelijkheden voor gezamenlijk cliëntenonderzoek en gezamenlijke transactiemonitoring. Er bestaan op dit moment geen wettelijke belemmeringen voor gezamenlijk cliëntenonderzoek.
Er bestaan wel wettelijke belemmeringen voor een gezamenlijke transactiemonitoring, omdat op grond van de Wwft uitbesteding van de transactiemonitoring niet is toegestaan. Momenteel bereid ik een wetsvoorstel voor dat deze wettelijke belemmering wegneemt. Dat wetsvoorstel zal ook andere maatregelen bevatten die in het plan van aanpak witwassen zijn aangekondigd, zoals het verbod voor beroeps- en bedrijfsmatige handelende kopers en verkopers van goederen om contante betalingen te accepteren van een bedrag vanaf 3.000 euro. Een concept van dat wetsvoorstel zal dit najaar openbaar worden geconsulteerd.

Een gezamenlijk cliëntenonderzoek is al mogelijk, schrijft DNB, wat niet alleen perspectieven biedt voor banken.

Adviesaanvraag Autoriteit Persoonsgegevens
Voorts schrijft de Minister dat er advies is gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens over diverse onderwerpen die de witwasbestrijding betreffen. Onder meer:

  • informatie-uitwisseling om de uitvoering van het cliëntenonderzoek door Wwft-instellingen effectiever te maken;
  • de noodzaak en proportionaliteit van breder gebruik van het burgerservicenummer door banken.

 

De Wwft is niet alleen de wet van het dubbele werk (lees ook 1, 2), dat mogelijk bij gezamenlijk cliëntenonderzoek en -monitoring wat afneemt, maar ook de wet van de vele wijzigingen.


Aanvulling 9 oktober 2019
Lees over de wetgevende plannen ook de brief van 2 oktober 2019 van de Minister van Financiën. Daarin veronderstelt de Minister dat de Wwft makkelijk is na te leven, lees onder meer dit poortwachtersproza:

Private partijen hebben als poortwachter een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme. Het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme is een belangrijke maatschappelijke en wettelijke taak die banken adequaat behoren te vervullen. De instellingen moeten hiertoe verbeteringen doorvoeren en investeringen plegen. Het is daarbij van belang dat bestuurders van financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en integriteit boven commercie stellen. Wij blijven hiervoor aandacht vragen van bestuurders.

Dat is de denkluiheid die we al langer kennen van het Ministerie. De gegevensuitwisseling tussen overheid en Wwft-plichtigen wordt besproken:

Daarom is het van belang dat publieke en private partijen, en private partijen onderling, elkaar vinden en samenwerken bij het maken van beleid en delen van kennis. Informatie-uitwisseling kan een belangrijke bijdrage leveren om de vervulling van de rol van poortwachter effectiever te maken, zeker als het fenomenen betreffen die een individuele instelling overstijgen. Binnen de publiek-private samenwerking worden verschillende goede initiatieven ontwikkeld, waaronder de Serious Crime Task Force. Daarnaast kunnen banken zowel op het verrichten van klantonderzoek als transactiemonitoring samenwerken. Hier lopen voorbereidingen voor. Uit het onderzoek naar gegevensuitwisseling dat ik samen met de Minister van Justitie en Veiligheid heb gedaan, blijkt dat hier nog enkele wettelijke belemmeringen voor bestaan. Wij hebben een wetsvoorstel in voorbereiding om deze belemmeringen weg te nemen. Daarnaast zijn er door de banken enkele suggesties gedaan voor toegang tot informatie. Dit betreft gebruik van het BSN, toegang tot gegevens in de basisregistratie personen en tot gegevens in het afgesloten gedeelte van het UBO-register. Gezien het feit dat dit persoonsgegevens betreft en hier nadrukkelijk vragen omtrent proportionaliteit en subsidiariteit spelen, leggen wij deze zaken voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens alvorens hierover een besluit te nemen. De adviesaanvraag hiervoor is onlangs verzonden.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s