FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft

Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend.

Jaarverslag 2021
In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie:

In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.

Onder meer blijkt uit het verslag dat het niet mogelijk is gebleken om specifieke ‘red flags’ te formuleren ten aanzien van witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen.

Publiek private samenwerking heeft een apart hoofdstuk gekregen. Ik blijf het apart vinden dat de suggestie wordt gewekt dat er ‘samenwerking’ is met alle Wwft-plichtigen, terwijl uit de informatie op pagina 19 en 23 blijkt dat het vrijwel alleen om banken gaat. Vreemd genoeg worden in het malafide stichtingen project de gemeente Amsterdam, de publiekrechtelijke organisatie Kamer van Koophandel en door de overheid gesubsidieerde CCV onder private partijen gerangschikt. Alleen in dit project is het KNB betrokken, zodat hopelijk enige kennis van de not-for-profit sector is ingebracht.

Het enige project waarbij een andere private partij dan een bank betrokken is (KNB)

 

Overigens is het vreemd dat stichtingen zoveel aandacht krijgen, terwijl besloten vennootschappen veel geschikter zijn voor witwassen en terrorismefinanciering.

Trustkantoren
Onder het kopje ‘trust’ (hoewel dat juridisch iets anders is dan een trustkantoor) wordt een onderzoek naar trustkantoren besproken. In een project is een model voor het beoordelen van trustkantoren getest, het Compliance Model Trustsector (‘CMT’), en is men tot de conclusie gekomen dat met het CMT geen definitieve beoordeling van het trustkantoor mogelijk is. FEC schrijft:

Een belangrijke bevinding is dat de uitkomst van de score van het CMT niet  beschouwd kan worden als een eindoordeel over een trustkantoor. De uitkomst moet  worden gezien als startsignaal voor meer onderzoek en/of informatie-uitwisseling.  Een belangrijke geleerde les uit dit project is onder andere dat er, kort gezegd, meer  en betere informatie beschikbaar is over welke trustkantoren welke  integriteitsrisico’s lopen, dan over hoe groot de kans is dat deze risico’s zich  manifesteren in de praktijk. Als vervolgactie vanuit het project is dan ook besloten  een tweetal geselecteerde kantoren nader te onderzoeken en hierover meer  informatie te verzamelen en te delen via het FEC Informatieplatform. Op basis  hiervan kunnen eventuele vervolgacties worden bepaald en kan gezamenlijk worden  besloten over eventueel op te starten interventie(s). Alle deelnemers aan het project  onderschrijven om vanuit de één overheidsgedachte, daar waar nodig en mogelijk,  gezamenlijk op te treden. Dit met als doel het versterken van de poortwachtersrol  van de trustkantoren en in het verlengde hiervan het versterken en bewaken van de  integriteit van de financiële sector. Het project is in het eerste kwartaal van 2021  afgesloten.

Ook illegale trustdiensten zijn onderzocht:

Illegale trustdienstverlening
In januari 2021 is het FEC-project ‘Thematische Aanpak Illegale trustdienstverleners’  van start gegaan. In dit project werken DNB, de Belastingdienst, de FIOD en het OM  samen om signalen van illegale trustdienstverlening aan te pakken.

Partijen die trustdiensten verzorgen zonder vergunning zijn in overtreding van artikel  3 Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Het project richt zich specifiek op  dienstverleners waarvan de trustvergunning is beëindigd en die (mogelijk) hun  diensten op illegale basis voortzetten. Beoogde doelstelling van het project is het  terugdringen van illegale trustdienstverlening, en daarmee het voorkomen van (het  faciliteren van) witwassen en overige criminaliteit in en via Nederland. Hiertoe zijn  een aantal vermoedelijk illegale trustdienstverleners in kaart gebracht en is kennis  over deze partijen (binnen wettelijke toegestane grenzen) gedeeld. De aanpak van de  geselecteerde partijen zal in 2022 worden voortgezet.

Jaarplan 2022
Op 18 januari schreef FEC over het jaarplan:

FEC jaarplan 2022 gepubliceerd
Met gepaste trots presenteren wij vandaag het FEC-jaarplan 2022. In dit plan leest u o.a. dat internationale samenwerking, gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto’s hoog op de agenda staan. Maar ook kennisdeling en informatieuitwisseling zijn in 2022 speerpunten van de samenwerking. Ook blijven we naast de lopende projecten, de uitkomsten van afgeronde projecten monitoren, om de effecten te maximaliseren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Zo komen we samen ook in 2022 verder.
Graag nodigen we je uit om via onderstaande link het hele plan te lezen.

FEC jaarplan 2022 gepubliceerd

Uit het jaarplan blijkt dat speciale aandacht wordt besteed aan buitenlandse financiering van not-for-profit instellingen (pagina 12). Mij lijkt dat buitenlandse financiering ook via profit instellingen kan verlopen, dus ik ben benieuwd of daar aandacht voor is.

FEC gaat in 2022 verder met illegale trustdienstverlening en witwassen via beleggingsondernemingen en -instellingen en met payment service providers (PSD2). Nieuw is dat men doorstroomvennootschappen gaat verkennen en dat gedigitaliseerde criminaliteit wordt aangepakt. In de rubriek ‘monitoring’ worden dividendbelastingarbitrage, ‘vergunde trust’ (hiermee zullen de vergunninghoudende trustkantoren worden bedoeld), witwassen via beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen, contanten en illegale aanbieders van cryptodiensten vermeld.

Verder worden taskforces beschreven en de projecten samen met de banken, onder meer het stichtingenproject.

 


Aanvulling 2 mei 2022
Lees over de samenwerking tussen overheid en banken (ten onrechte als ‘publiek-private samenwerking’ aangeduid) ook het artikel Rondetafelgesprek Europees Parlement publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Daarin wordt aangekondigd dat de banken hun gevaarlijke samenwerkingsplannen in Europa hebben gepresenteerd.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Strafrecht, Trustkantoren en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s