Uitwisseling van persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding | voorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en consultatievoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Bij bestrijding van criminaliteit is de eerste impuls dat misdadigers geen recht op privacy hebben. Maar… tijdens onderzoek naar misdadigers komt de opsporing ook onschuldige burgers tegen.

Bij bestrijding van criminaliteit is er alle aanleiding om ook dan na te denken over de grondrechten van degenen die voorwerp van onderzoek zijn. Het ministerie van veiligheid heeft onlangs een overzicht opgesteld van het juridisch kader dat geldt voor gegevensuitwisseling bij opsporing van criminaliteit (notitie ‘Algemeen juridisch kader gegevensuitwisseling‘).

Besproken worden:

  • Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) en Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)
  • Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet (AVG, UAVG)
  • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg)
  • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), dit is de bekende ‘sleep(net)wet’
  • Paspoortwet
  • Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt)
  • Wetgeving inzake passenger name record (PNR) en Advance Passenger Information (API)
  • Wetboek van Strafvordering
  • De meldplicht ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

In een brief van 13 juni 2018 laat de minister van veiligheid weten dat wordt gewerkt aan een wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet moet een juridische basis gaan bieden voor verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van taken van algemeen belang. Daarbij wordt ook gedacht aan uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties, zoals die bestaan tussen bijvoorbeeld de banken en de overheid.

De minister beoogt met de WGS de mogelijkheden van gegevensdeling in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van terrorisme te verbeteren.

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Het uitwisselen door financiële instellingen van financiële persoonsgegevens met banken komt aan de orde in de internetconsultatie over de Wet verwijzingsportaal bankgegevens, die op 14 juni jl. van start is gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen hun rekeningen aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, FIU-Nederland en de belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen. Op dit moment vindt de uitwisseling handmatig en op individuele basis plaats.

Meer informatie:


Aanvulling 5 juli 2018
Zie over de Wet verwijzingsportaal bankgegevens het artikel op security.nl “Kritiek op plan dat politie eenvoudiger toegang tot bankgegevens geeft“.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s