Kamerleden bepleiten inzagemogelijkheid Wwft-ondernemers van overheidsregister van aandeelhouders

Uit een bericht van 25 november jl. in het FD blijkt dat twee SP-kamerleden de toegang tot het landelijke overheidsregister van aandeelhouders willen verruimen. Niet alleen de overheid en notarissen zouden toegang moeten hebben, maar ook een groot aantal andere ondernemers die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zouden toegang moeten krijgen. De privacy- en securityaspecten van dat idee zullen dan wel aandacht verdienen.

In het verslag van de vergadering van de tweede kamer van dinsdag 25 november jl. staat dat kamerlid Gesthuizen het volgende heeft gezegd:

Neem de aanpak van faillissementsfraude en witwaspraktijken via het centraal aandeelhoudersregister. Hierover heb ik een initiatiefnota geschreven, die ik zo dadelijk zal overhandigen. De SP pleit hiermee voor een gedeeltelijk openbaar register. Niet alleen notarissen maar alle beroepsgroepen en instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, moeten inzage kunnen krijgen in het aandeelhoudersregister. Dat roepen zij zelf ook. Neem bijvoorbeeld de makelaars en de advocaten. (…) Ik heb hier intussen ook de nota over het aandeelhoudersregister die ik wilde indienen.

Meer informatie

Aanvulling 2 december 2014

Over dit onderwerp zijn op de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in het dossier over het overheidsregister van aandeelhouders twee berichten verschenen:

 • Minister steunt plan Gesthuizen voor aandeelhoudersregister niet
  28 november 2014
  Het voorstel van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) voor een breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister (CAHR) heeft geen steun van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie gekregen. Dinsdag 25 november stelde Gesthuizen tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie voor om alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, inzage te geven in dat register.Tijdens de begrotingsbehandeling reageerden de andere fracties niet op het plan en minister Opstelten greep terug op zijn eerdere besluit dat het CAHR toegankelijk zal worden voor publieke diensten met een wettelijke taak voor controle, toezicht en handhaving. In een schriftelijke reactie aan de Kamer wees hij op de zorgvuldige afwegingen van dat besluit. Ook gaf hij aan dat er wetgeving wordt voorbereid over de instelling van het CAHR, waarmee het mogelijk wordt dat de aandeelhouder een gewaarmerkt uittreksel van zijn eigen gegevens in het aandeelhoudersregister kan opvragen. De aandeelhouder kan dat uittreksel gebruiken als bijvoorbeeld een bank cliëntonderzoek doet in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De minister is met VNO-NCW, MKB-Nederland en onder meer banken en makelaars in gesprek hierover.
 • SP wil breder toegankelijk centraal aandeelhoudersregister
  26 november 2014
  Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) wil dat het centraal aandeelhoudersregister breder toegankelijk wordt. Alle financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, moeten inzage krijgen in dat register. Hiervoor diende Gesthuizen samen met haar collega-Kamerlid Arnold Merkies (SP) op dinsdag 25 november tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een voorstel in. Het SP-Kamerlid vindt dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie meer kan doen in de strijd tegen fraude en witwassen. Om financieel-economische fraude zoals faillissementsfraude en misbruik van rechtspersonen beter te kunnen bestrijden wil Opstelten een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in het leven roepen. Dit register, dat naar verwachting op 1 januari 2016 wordt ingevoerd, zal worden ondergebracht bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar dit register is alleen toegankelijk voor notarissen, de Belastingdienst en vertegenwoordigers van justitie, politie en inlichtingendiensten vanwege het belang van de privacy van de betrokkenen. Gesthuizen wil dat alle beroepsgroepen die op grond van de Wwft ongebruikelijke transacties moeten melden, toegang krijgen tot het nieuwe CAHR. Dat betekent dat onder andere advocaten, makelaars, taxateurs, bedrijfseconomische adviseurs, maar ook personeel van financiële instellingen en casino’s het register zouden moeten kunnen inzien zodat witwaspraktijken beter bestreden kunnen worden.Onderzoek naar privacy
  Volgens de SP-politica laat Opstelten met het register zoals dat nu wordt ontwikkeld echt kansen liggen. ‘Hij laat mogelijkheden liggen om deze praktijken beter in kaart te brengen en uiteindelijk dus beter te kunnen bestrijden. Bovendien zal de kwaliteit van het register toenemen als meerdere ogen meekijken en zijn bedrijven in staat om te traceren met wie ze precies zaken doen,’ aldus Gesthuizen. Om een bredere toegang mogelijk te maken, moet nog wel onderzoek gedaan worden hoe privacy van aandeelhouders het best kan worden gewaarborgd. Gesthuizen denkt dat dit kan door bijvoorbeeld wettelijk vast te leggen dat Wwft-instellingen verplicht zijn tot geheimhouding, of hen per inzage te laten tekenen voor geheimhouding.KNB geen voorstander openbaar CAHR
  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat in een reactie weten dat het erg belangrijk is witwassen beter te kunnen bestrijden, maar dat een breder toegankelijk aandeelhoudersregister vanwege privacyoverwegingen niet de juiste manier is. De vertrouwelijke informatie over aandeelhouders in Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s, afkomstig uit notariële akten, die het notariaat opgeeft aan het CAHR, mag volgens de beroepsorganisatie niet op straat komen te liggen. Hoe meer personen en instanties toegang krijgen tot het CAHR, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Zeker wanneer het andere partijen dan het notariaat en overheidsinstellingen betreft. Volgens de KNB is het uitgangspunt van het CAHR dat het slechts toegankelijk is voor overheidsinstellingen in het kader van controle, toezicht, handhaving en opsporing en voor het notariaat in het kader van zijn recherchewerkzaamheden en niet voor Wwft-instellingen in het kader van hun Wwft-verplichtingen.Reactie politiek
  Tijdens de begrotingsbehandeling werd er nog niet door andere partijen gereageerd op het voorstel van de SP. Minister Opstelten zal naar verwachting vanmiddag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling reageren op het plan

Zie over dit onderwerp ook de discussie in de LinkedIn groep over modernisering van het ondernemingsrecht.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s