Het nieuwste ubo-document | Wwft, ubo-register

Ubo-kundigen kunnen aan de slag met het document dat vandaag is bekend gemaakt. Te weten het Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register, dat via deze pagina is te vinden. Daarin wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraak van het Europese hof van november vorig jaar.

Ik pik er een paar punten uit:

  • Het kabinet is voornemens ‘instellingen’ die “een taak hebben op grond van de Sanctiewet ter uitvoering van die taak toegang te geven tot informatie uit het UBO-register“. Aangezien de sanctieregels zich tot ‘een ieder’ richten (ook tot burgers), betekent dit dat het ubo-register alsnog openbaar wordt, tenzij het ministerie van Financiën met ‘instellingen’ alleen financiële instellingen bedoelt.
  • Er zijn nog veel leden van de Tweede Kamer die niets van de regels begrijpen en bepaalde vragen steeds opnieuw stellen. Zoals deze: “Overigens zijn de leden van de CDA-fractie benieuwd of het voor meldingsplichtige partijen in doorsnee gevallen voldoende kan zijn hun informatie over UBO’s uit het register te halen, in plaats van dezelfde informatie ook bij de klant op te moeten vragen“. Op deze vraag rolt het bekende antwoord uit de computer van het ministerie van Financiën, waarin wordt verhuld dat Wwft-plichtigen niets aan het register hebben en de juistheid van de registratie moeten verifiëren.
  • In het AML-package wordt ten aanzien van de toegankelijkheid van de ubo-registers uitgegaan van het systeem dat het gevolg is van de uitspraak van het Hof van Justitie (dus geen openbaarheid).
  • Er wordt naar een oplossing gezocht voor degenen die inschrijvingen in het register voor trusts en fondsen voor gemene rekening moeten doen (fondsbeheerders e.d.), aangezien het daar om grote aantallen ubo’s kan gaan.
  • Er wordt aan gedacht om de entiteiten zelf hun ubo-uittreksel aan te laten vragen en aan de Wwft-plichtigen te verschaffen, zodat toegang van Wwft-plichtigen tot het register niet nodig is.
  • Men is bezig om na te gaan hoe de toegang op basis van legitiem belang zal worden geregeld. Het zal onder meer om bepaalde onderzoeksjournalisten en maatschappelijke organisaties gaan. Dat zal nog even duren en ook de regelgeving moet worden aangepast. Een spoedwet wordt rond de zomer verwacht. De leden van de Tweede Kamer die vroegen of – nu de Europese regels een minimumharmonisatie vormen – het niet mogelijk is verder te gaan (= alsnog algemeen toegankelijk te maken), hebben de uitspraak van de Europese rechter niet begrepen.

Voor de liefhebbers een overzicht van de Nederlandse autoriteiten die toegang hebben tot het ubo-register, dat in het verslag is opgenomen:

Wwft-toezichthouders
De Nederlandsche Bank
Autoriteit Financiële Markten
Bureau Financieel Toezicht
Bureau Toezicht Wwft
Kansspelautoriteit
Dekens van de Orde van Advocaten

Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU)

Belastingdienst

Opsporingsinstanties
Douane
Dienst Justis
Bureau Bibob
Nationale Politie
Openbaar Ministerie
Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst
Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst
Koninklijke Marechaussee
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

Inspecties
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO)
Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD)
de Rijksrecherche

Bureau Economische Handhaving

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s