Nieuwe regelgeving inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens | Wwft, financiële privacy

In 2019 is de Europese richtlijn [1] tot stand gekomen, die in Nederland heeft geleid tot het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Hoe snel dit soort regelgeving wijzigt blijkt uit de aanhangige voorstellen in Europa en Nederland.

Europees wijzigingsvoorstel
De Europese Commissie heeft in juli 2021 een voorstel ingediend om die richtlijn aan te passen [2]. Het voorstel houdt in dat nationale autoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang dienen te hebben tot bankrekeninginformatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, dat is opgezet overeenkomstig de Europese criminaliteitsbestrijdingsregelgeving [3], en dat die autoriteiten deze informatie kunnen doorzoeken, wanneer dit noodzakelijk is voor de criminaliteitsbestrijding [4]. Daartoe moet de nationale wetgeving in de EU-lidstaten worden aangepast.

Het voorstel is in juli 2022 in commissies van het Europees Parlement aan de orde geweest. Over het voorstel is geadviseerd door EDPS, de ESC commissie en de ECB [5].
Het voorstel is op 12 januari jl. in de commissie LIBE [6] van het Europees parlement behandeld, zie agendapunt 16 op de agenda [7].

Het is afwachten wanneer er verder iets gaat gebeuren.

Nederlands wijzigingsvoorstel
Intussen wordt in Nederland een wijzigingsvoorstel in het parlement behandeld, zie dit artikel.

 

Noten
[1] Richtlijn (EU) 2019/1153.
[2] Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt, COM(2021) 429, vindplaats: LIBE, Europese Commissie, EUR-Lex. Engelstalige samenvatting: hier. Dossier 2021/0239(COD): Europees Parlement, EUR-Lex.
[3] De nieuwe richtlijn.
[4] In het voorstel omschreven als “wanneer dit voor het vervullen van hun taken op het gebied van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig strafbaar feit of het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig strafbaar feit, inclusief de identificatie, opsporing en bevriezing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek, noodzakelijk is“.
[5] European Central Bank: opinion. Volgens het dossier bij het Europees Parlement zijn er ook een guideline en report, maar de vermelde vindplaats leek niet te kloppen.Dit is de [6] ‘Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs’.
[7] Agenda LIBE commissie.

 

Alle berichten op dit blog over het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn hier te vinden.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s