Erkend bedreigd – de uitzondering op inzage ubo-register | Wwft

In Nederland moeten alle ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ (ubo’s) zich binnenkort in het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten inschrijven. Anders dan je zou denken, zitten daar veel mensen onder die niet aan touwtjes trekken dan wel geen aandelenbelang hebben. Een belangrijk deel van de ubo’s is statutair bestuurder (‘pseudo-ubo’) en staat al in het handelsregister ingeschreven. Het is raadselachtig waarom zij ook in het ubo-register moeten staan. Maar daar gaat dit bericht niet over.

Het ubo-register is openbaar, wat wil zeggen dat iedereen – nette mensen, criminelen, datagraaiers en vele anderen – de gegevens van de ubo’s mogen raadplegen. In de toekomst zullen de gegevens van de ubo’s in heel Europa geraadpleegd kunnen worden.

Uitzondering voor bedreigde ubo’s
De Europese wetgever heeft een beperkte uitzondering voor bedreigde ubo’s tot stand gebracht, waarbij men van de veronderstelling uitgaat dat bedreiging door ubo’s als uitvlucht zal worden gebruikt om onder de ubo-registratie uit te komen. Dat geeft te denken over gedrag en cultuur van deze wetgever.

Eerder meldde ik al het artikel over dit onderwerp door Marrit Verveld-Suijkerbuijk, dat hier kan worden gedownload.

In de WPNR van 23 mei jl. verscheen een artikel van Wessel Bosse, ‘Het UBO-register; hoe openbaarmaking van de UBO kan worden uitgesteld of afgeschermd“, waarin hij recapituleert wie in het ubo-register wordt ingeschreven en de afscherming van persoonsgegevens bespreekt.

In dit artikel ga ik kort op dit onderwerp in naar aanleiding van een recente officiële publicatie.

Artikel 30 lid 9 AMLD4
Artikel 30 lid 9 van de vierde Europese antwitwasrichtlijn (AMLD4), spreekt in de Engelstalige versie als volgt over de bedreigde ubo:

9. In exceptional circumstances to be laid down in national law, where the access referred to in points (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 5 would expose the beneficial owner to disproportionate risk, risk of fraud, kidnapping, blackmail, extortion, harassment, violence or intimidation, or where the beneficial owner is a minor or otherwise legally incapable, Member States may provide for an exemption from such access to all or part of the information on the beneficial ownership on a case-by-case basis. Member States shall ensure that these exemptions are granted upon a detailed evaluation of the exceptional nature of the circumstances. Rights to an administrative review of the exemption decision and to an effective judicial remedy shall be guaranteed. A Member State that has granted exemptions shall publish annual statistical data on the number of exemptions granted and reasons stated and report the data to the Commission.

Het gaat dus om een “disproportionate risk, risk of fraud, kidnapping, blackmail, extortion, harassment, violence or intimidation“.

De Nederlandse wetgever is van mening dat dit alleen het geval is als iemand op grond van de Politiewet bescherming krijgt, oftewel op de politiebeschermingslijsten staat, zo blijkt uit het conceptbesluit dat in consultatie is geweest (zie aankondiging consultatie met de consultatiedocumenten en pagina 8 e.v. van mijn consultatiereactie). De interessante vraag is dan of al degenen die genoemd worden in artikel 30 lid 9 AMLD4 op de politiebeschermingslijsten kunnen worden geplaatst. Het zou nl. kunnen zijn dat de criteria voor die politiebeschermingslijsten afwijken van de criteria van artikel 30 lid 9.

In de recent bekend gemaakte nadere memorie in het wetgevingsdossier van het ubo-register komt de bedreigde ubo opnieuw aan de orde, naar aanleiding van de toevoeging van kerkgenootschappen aan het ubo-register. Bij hen zullen de kerkelijk bestuurders als ‘pseudo-ubo’ worden ingeschreven.

Uit de memorie blijkt dat alle bedreigde ubo’s zich alsnog bij de overheid zullen moeten melden om politiebeveiliging te krijgen, alleen dan zullen hun gegevens in de ubo-register worden afgeschermd.

UBO’s die verwachten dat de openbaarheid van het register een onevenredig risico met zich brengt, kunnen zich op voorhand bij de politie of het Openbaar Ministerie melden, die per geval zullen beoordelen of sprake is van een dusdanige dreiging, of voorstelbare dreiging, dat beveiliging vanuit de overheid noodzakelijk is. De uitvoering van de beveiliging kan per geval verschillen. De instanties beoordelen bij een verzoek tot beveiliging alle relevante feiten. Bij de beoordeling wordt bijzondere aandacht geschonken aan het kunnen uitoefenen van de grondrechten, waaronder de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging.

Dit kan dus betekenen dat het aantal beschermde personen flink zal toenemen, bijvoorbeeld met alle bestuurders van kerkgenootschappen die risico lopen (zoals joodse kerkgenootschappen).

De Duitsers doen het anders, want in § 23 (2) van hun antiwitwaswet staat een opsomming van relevante gebeurtenissen en is afscherming niet afhankelijk van politiebescherming.

Het ubo-register is om veel redenen opmerkelijk. De beperkte afscherming voor bedreigde personen is er een van.

 

Berichten op dit blog waarin afscherming van ubo-gegevens aan de orde komt zijn hier te vinden.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s