Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans

Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen.

Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, zeggen de banken
De redenering van de banken is als volgt:

(a) Een Accidental American is door de VS verplicht om belastingaangifte te doen over zijn of haar wereldinkomen. De VS is het enige grote land ter wereld die mensen met de Amerikaanse nationaliteit daartoe verplicht en is ook het enige grote land ter wereld dat mensen die daar geboren zijn of die buiten de VS geboren zijn maar één Amerikaanse ouder hebben, de Amerikaanse nationaliteit toekent. De rest van de wereld vraagt alleen ingezetenen (fiscale inwoners) om belastingaangifte te doen over hun wereldinkomen [1].

(b) Een Accidental American die geen TIN heeft doet geen belastingaangifte in de VS, want dat is niet mogelijk zonder TIN, aldus de banken.

(c) Dat betekent volgens de banken dat een Accidental American geen belasting betaalt in de VS, al is het maar 1 euro. Het niet-voldoen aan fiscale verplichtingen in de VS is een crimineel feit, relevant voor de witwasbestrijding en levert volgens de banken een vermoeden van witwassen door de Accidental Americans op.

Daarbij gaan banken er aan voorbij dat Accidental Americans geen band met de VS hebben en dat aan hen ten onrechte een verplichting tot aangifte is opgelegd, terwijl het ook nog kostbaar en moeilijk is van de Amerikaanse nationaliteit af te komen. Lees daarover onder meer het rapport (pdf) opgesteld voor een commissie van het Europese Parlement. Hier is sprake van de schending van grondrechten van Europese burgers, waar de banken volledig aan voorbij gaan.

(d) Een Accidental American heeft op grond van § 4.3.1.8 Wet op het financieel toezicht [2] recht op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. De rekening kan door de bank op beperkte gronden worden geweigerd, onder andere:

      • indien de bank bij het openen daarvan niet kan voldoen aan de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gestelde eisen;
      • indien de aanvrager minder dan acht jaar geleden onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf als bedoeld in de artikelen 225, 227a, 326, 341, 420 bis of 420 ter van het Wetboek van strafrecht. (Onder meer witwassen.)

(e) De bank moet bij het openen en aanhouden van een basisbetaalrekening cliëntenonderzoek doen op grond van de Wwft. Bij een Accidental American zonder TIN is er volgens de banken een vermoeden van witwassen, zie (c) en mag de bank de Accidental American een rekening weigeren en mag de rekening opzeggen.

(f) De banken menen dat zij zware sancties door de VS opgelegd zullen krijgen, als zij diensten verlenen aan Accidental Americans zonder TIN. (Wat dus betekent dat de banken vinden dat grondrechten geschonden mogen worden vanwege Amerikaanse dreiging met sancties.)

 

Wwft om mensenrechtenschendingen te faciliteren
Daarmee gebruiken de banken de Wwft om mensenrechten schendende Amerikaanse praktijken in Nederland te faciliteren. Ik vind dit een onaanvaardbare redenering die ook nog beledigend is voor de betrokken Accidental Americans.

Bovendien gaan de banken er van uit dat er voor banken een verplichting is om over het TIN van een Accidental American te beschikken, terwijl die verplichting er naar mijn mening niet is. Daar zal ik in een apart artikel aandacht aan besteden.

Het is te hopen dat de rechter er een stokje voor gaat steken.

 

Noten

[1] Accidental Americans zijn mensen die in de VS zijn geboren uit buitenlandse ouders maar er alleen kort na de geboorte gewoond hebben en mensen die buiten de VS zijn geboren en één Amerikaanse ouder hebben. Deze groep heeft kort of helemaal niet in de VS gewoond. De VS kiest er als enige grote land in de wereld voor om niet alleen inwoners (‘ingezeten’) te verplichten belastingaangifte te doen. Ook mensen buiten de VS, waaronder de Accidental Americans, worden door de VS verplicht om belastingaangifte te doen over hun wereldinkomen. Zie voor meer informatie de FATCA-pagina.

[2] § 4.3.1.8 Wet op het financieel toezicht. De basisbepaling luidt: “Een bank die in Nederland betaalrekeningen aan consumenten aanbiedt, stelt consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven op verzoek in de gelegenheid een basisbetaalrekening in euro’s aan te vragen en te gebruiken, ongeacht de nationaliteit of woonplaats van de consument en ongeacht enige andere grond als bedoeld in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.”

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s