Formeel buitenlandse vennootschappen in Nederland

Op grond van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) wordt onder formeel buitenlandse vennootschap verstaan:

  • een naar een ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschap,
  • die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en voorts
  • geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.

Een kapitaalvennootschap die valt onder deze omschrijving kent allerlei extra verplichtingen, zoals

  • inschrijving in het handelsregister dat de vennootschap “formeel buitenlands” is;
  • deponering van bepaalde gegevens;
  • vermelding van bepaalde gegevens op geschriften die van de vennootschap uitgaan;
  • vereiste minimumkapitaal, blijkend uit een accountantsverklaring die moet worden gedeponeerd;
  • publicatie jaarrekening.

Niet-naleving van deze verplichtingen leidt tot aansprakelijkheid van bestuurders en degenen die met de dagelijkse leiding van de aan de vennootschap toebehorende onderneming zijn belast. Let er op dat personen met de dagelijkse leiding, als hiervoor vermeld, een veel ruimer begrip is dan de “beleidsbepaler” die we uit het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht kennen.

Antillen

De landen van het Koninkrijk der Nederlanden en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden in de Wfbv als staat aangemerkt. Dat betekent dat Antilliaanse vennootschappen die voldoen aan de definitie ook onder de Wfbv vallen.

Europese vennootschappen

Europese kapitaalvennootschappen hoeven zich niet aan de Wfbv (alleen artikel 6 geldt voor hen) te houden, het betreft: vennootschappen waarop het recht toepasselijk is van een der lidstaten van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

SLOTOPMERKING:
buitenlandse rechtspersoon met activiteiten in Nederland waarvoor de Wfbv niet geldt

Als een buitenlandse rechtspersoon activiteiten in Nederland heeft en de Wfbv niet van toepassing is, kan er nog wel een verplichting tot inschrijving in het handelsregister bestaan, zie de introductie bij de Kamer van Koophandel. Verder vallen deze rechtspersonen onder het onderzoek dat de overheid op grond van de Wet controle op rechtspersonen met ingang van 1 juli 2011 verricht, zie mijn artikel hierover.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Handelsrecht, Jaarverslaggeving, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s