Banken als vaststellers van Amerikaanse nationaliteit | ongewenst gevolg van FATCA/CBT

Een bijzonder fenomeen in het kader van FATCA is dat banken moeten vaststellen of hun klanten de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een Nederlander (‘de verzoeker’) diende een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat hij van mening was dat zijn bank hem ten onrechte als Amerikaans staatsburger aanmerkte en verzocht om corrigerende maatregelen tegen deze bank.

Zijn verzoek werd door de AP als volgt samengevat:

De [bank] heeft in haar dossier opgenomen dat u een Amerikaans staatsburger bent, doordat u in [jaar] in de Verenigde Staten geboren bent. U stelt dat u sinds 1981 het Amerikaanse staatsburgerschap verloren bent. omdat u officier bent geworden in het Nederlandse leger. Hierdoor bent u geen Amerikaans staatsburger meer, echter wil de [bank] deze indicatie in uw dossier niet corrigeren. U meent dat de [bank] daarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft overtreden.

De bank is het niet eens met het standpunt van de verzoeker. Vervolgens beslist de AP geen prioriteit aan dit verzoek te kunnen geven omdat onderzoek naar Amerikaans recht nodig is:

Om vast te kunnen stellen of de [bank] uw verzoek tot rectificatie onterecht niet faciliteert, zal nader onderzoek nodig zijn. Onder andere zal onderzoek gedaan moeten warden naar de internationale wet- en regelgeving omtrent het Amerikaanse staatsburgerschap. Tevens zal de AP nader onderzoek moeten doen naar de gronden waarop de [bank] zich baseert om u aan te merken als Amerikaans staatsburger en de AP zal deze belangenafweging van de [bank] in uw specifieke casus moeten beoordelen. Hierna wordt verder toegelicht waarom uw klacht niet in aanmerking komt voor nader onderzoek door de AP.

De AP licht de prioriteitstoetsing toe aan de hand van de Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek en overweegt onder meer:

dat de vermeende overtreding slechts u raakt en in dit specifieke geval geen sprake is van een bredere maatschappelijke betekenis. Evenmin is het aannemelijk dat de vermeende overtreding leidt of heeft geleid tot maatschappelijke onrust in dit verband.

De AP meldt wel dat de bank nog een keer nadrukkelijk door de AP is gewezen op de AVG en dat het verzoek als signaal is geregistreerd:

5. Wat doet de AP met uw klacht?
Zoals hiervoor aangegeven zal de AP uw klacht, gelet de prioriteringscriteria, niet nader onderzoeken.
Uw klacht heeft er echter wel toe geleid dat de AP de [bank] een brief heeft gestuurd. In deze brief wordt de [bank] door de AP uitdrukkelijk gewezen op de rechten en plichten die uit de AVG voortvloeien voor wat betreft het recht op rectificatie. In de praktijk blijkt dat veel organisaties hun gedrag of beleid aanpassen als zij een brief van de AP ontvangen.
De AP merkt uw klacht daarnaast aan als een signaal. Signalen geven de AP belangrijke informatie over in hoeverre personen en organisaties zich in de praktijk aan de wettelijke regels houden voor de bescherming van persoonsgegevens. Ontvangt de AP meerdere signalen over hetzelfde onderwerp of dezelfde persoon of verwerkingsverantwoordelijke, dan kan dit (alsnog) aanleiding zijn om een onderzoek te starten. Uw signaal is dus altijd waardevol. U kunt de website van de AP in de gaten houden voor informatie over afgeronde onderzoeken.

Het is een teleurstellende uitkomst voor verzoeker en een hoogst discutabel gevolg van de keuze van de Nederlandse wetgever om de beslissing over de vraag of iemand de Amerikaanse nationaliteit heeft bij de bank neer te leggen.

Het geeft wederom aan welke schade wordt veroorzaakt door het meewerken aan Amerikaanse extraterritoriaal werkende regels (Citizenship Based Taxation / FATCA).

 

Meer op dit blog over FATCA en Citizenship Based Taxation:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s