Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft

Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de vele wet- en regelgeving rond de bestrijding van terrorismefinanciering werd bekeken. Het onderzoek in het Project Follow – UvA – Following the money from transaction to trial richtte zich op drie schakels in de keten die terrorismefinanciering bestrijdt:

  • banken (detecteren en melden) [*],
  • de Financial Intelligence Units (onderzoeken en verdacht verklaren) en
  • rechtbanken (berechten).

Uit het bericht blijkt dat het voor banken vrijwel onmogelijk is om terrorismefinanciering te detecteren, wat de basis voor de regelgeving door FATF, Europa en de Nederlandse overheid onder uit haalt. De banken investeren enorme bedragen, terwijl hun monitoringactiviteiten weinig opleveren. Hier wordt geld verkeerd besteed.

Onderzoeker Pieter Lagerwaard constateerde dat FIU Nederland zeer grote hoeveelheden gegevens deelt met buitenlandse overheidsinstanties, ook met niet-democratische landen en landen met lage privacy-standaarden. De grootschalige wereldwijde gegevensuitwisseling ten behoeve van de misdaadbestrijding is gevaarlijk, als mensen of organisaties ten onrechte verdacht worden verklaard of als gegevens met landen met een zwakke rechtstaat worden uitgewisseld. Lagerwaard wordt geciteerd:

Lagerwaard waarschuwt dat er veel aandacht uitgaat naar privacy schendingen door grote bedrijven zoals Google en Facebook, maar amper naar het grootschalig gebruik van transactiegegevens voor veiligheidsdoeleinden.

Het moet dus totaal anders, al vraag ik me af of de door Esmé Bosma (een van de onderzoekers) genoemde oplossing, kunstmatige intelligentie en in de intensivering van publiek-private samenwerking, wel een goede richting is. Van kunstmatige intelligentie is bekend dat er veel mee mis kan gaan en publiek-private samenwerking is riskant vanwege de rolvervaging bij de private sector en het ontbreken van een passende rechtsbescherming tegen onjuist optreden van bedrijven.

Terecht staat er:

Bosma en Lagerwaard noemen het publieke debat erg eenzijdig en belangrijke vraagstukken over het huidige systeem van financiële criminaliteitsbestrijding worden daardoor ondergesneeuwd. Wat kunnen we redelijkerwijs verwachten van banken in de criminaliteitsbestrijding? En is de gevraagde inzet proportioneel tot de opbrengsten? ‘Het is niet eenvoudig financiële criminaliteit te herkennen tussen de miljarden transacties die banken faciliteren (…)

de verwachting dat banken alle financiële criminaliteit bij voldoende inzet kunnen detecteren, is helaas een mythe

Er wordt gesignaleerd dat veel van de door het Openbaar Ministerie aangebrachte terrorismefinancieringszaken kruimelgevallen betreft van familieleden die zonder het te weten een terroristisch familielid steunden, wat tot een veroordeling kan leiden vanwege ‘kleurloze opzet’. Dat is een verwerpelijk strafrechtelijk principe waarbij iemand veroordeeld kan worden zonder te weten dat hij een wet overtreedt.

Een gevaarlijke ontwikkeling is dat misdaadbestrijding aan private bedrijven wordt uitbesteed, zonder passend toezicht en goede rechtsbescherming voor burgers.

Het artikel eindigt met de constatering dat de wettenmakers weinig bereidheid tot verandering tonen en ook niet bereid zijn om te erkennen dat de concepten onjuist zijn. Om die reden is verandering moeizaam.

 

[*] De verplichting tot detecteren en melden geldt ook voor alle andere Wwft-plichtigen. De kans dat de overige Wwft-plichtigen iets detecteren is echter heel klein.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s