Boete op niet-naleving van resoluties van de WHO | consultatie Wpg

Op dit moment loopt een wetgevingsconsultatie over de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Gezondheidswet, waarvan het belangrijkste deel betrekking heeft op de vergunning- en meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met verwekkers van bepaalde infectieziekten.

Er zit een andere wijziging in die zeer interessant is. Voorgesteld wordt om artikel 69 Wpg [*] te wijzigen in het navolgende:

Artikel 69
Ingeval bij of krachtens deze wet wordt verwezen naar eisen die voortvloeien uit een resolutie van de Wereld Gezondheidsorganisatie, kan overtreding daarvan ook als strafbaar feit worden aangemerkt dan wel worden bestraft met een bestuurlijke sanctie indien deze eisen in de Engelse taal zijn gesteld of bekend gemaakt.

Het betekent dat resoluties van de WHO gelijk worden gesteld met onder democratische controle tot stand gekomen wetten. Dat is bijzonder.

De consultatietoelichting luidt als volgt:

Onderdeel K
Dit onderdeel voegt een nieuw artikel 69 aan de Wpg toe. Uitgangspunt is dat indien een regeling verwijst naar normen die niet in de Nederlandse taal zijn gesteld en op overtreding van die normen een strafrechtelijke of bestraffende bestuurlijke sanctie is gesteld, die normen in het Nederlands worden vertaald (aanwijzing 3.51, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Een uitzondering kan gelden indien het gaat om Engelstalige voorschriften uit verdragen of besluiten van internationale organisaties met een zeer technisch karakter en gericht zijn tot een doelgroep die gewend is die voorschriften in de Engelse taal te hanteren. Daarvan kan hier sprake zijn voor zover het eisen betreft die voortvloeien uit een resolutie van de WHO. Op grond van artikel 12b, tweede lid, kunnen deze eisen in de Engelse taal worden gesteld en bekend worden gemaakt. Hiermee kan worden voorkomen dat door het vertalen discrepanties of onduidelijkheden ontstaan ten opzichte van de authentieke versie hetgeen tot verwarring bij de doelgroep en mogelijk ook tot verwarring bij de handhaving kan leiden. Op grond van voormelde aanwijzing 3.51, vierde lid, dient bij wet te worden bepaald dat een overtreding van een in de Engelse taal gesteld en bekendgemaakt voorschrift als strafbaar feit kan worden aangemerkt dan wel kan worden bestraft met een bestuurlijke sanctie. Daarin wordt met dit onderdeel voorzien.

Ik kan me niet herinneren eerder zoiets gezien te hebben in een Nederlandse wet, dus ik zou moeten gaan zoeken of dit eerder is voorgekomen. Nu er in de tekst staat dat het ook ‘krachtens’ de Wpg kan worden verwezen vermoed ik dat er geen parlement bij te pas hoeft te komen.

Mij lijkt artikel 69 een levensgevaarlijke bepaling.

Het is een mooi kluifje voor grondrechten- en gezondheidsrechtexperts. Die hebben weinig tijd want de op 31 oktober gestarte consultatie eindigt aanstaande zondag op 28 november 2021, dus nog vier dagen.

 

[*] Het oude artikel 69 bevatte een aanpassing van onderdeel H, onder 2, van de bijlage van de Algemene wet bestuursrecht, zie de oorspronkelijke tekst van de Wpg en heeft met het nieuwe voorstel niets te maken.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Boete op niet-naleving van resoluties van de WHO | consultatie Wpg

 1. r grootveld zegt:

  Moet ik hier nou uit opmaken dat de WHO maatregelen invoert die onmiddellijk dienen te worden nageleefd op straffe van een boete of erger? Ook als het gaat om een uiterst technisch verhaal in het engels? En welke verplichtingen hebben we het dan over? Geldend voor iedereen of voor specialisten? Wie bepaalt overigens de sanctie? Het WHO?

  Ik zie het met vrezen tegemoet. Geïmplanteerde thermometers en andere sensoren. Automatische waarschuwingssystemen direct verbonden met de computers van de instanties. Gedwongen in quarantaine. Willen we een technocratische dictatuur om pandemieën te bestrijden? Wat is het ons waard om een dode te voorkomen? Die vraag is overigens nog nooit aan ons voorgelegd.

 2. Hein Brik zegt:

  Dit wetsvoorstel moet ONMIDDELLIJK de prullebak in.

 3. Ed Kuijper zegt:

  Al deze maatregelen zijn in strijd met de internationale verdragen van de rechten van de mens, zoals het Handvest EVRM en de Universele rechten van de mens. Deze zijn bindend. Nationale wetgeving mag nooit in strijd zijn met deze verdragen. De gentherapie Covid-19 vaccins vallen onder ggo’s en onder het bindend Verdrag van Aarhus. Dit heeft men in maart 2020 op geniepige wijze omzijld met een tjjdige regeling die burgers uitsloot van inspraak. Dit was alleem al onwettig.
  Te idioot voor woorden wat hier gebeurt. Is allemaal onwettig.
  Stelletje corrupte maffia. Jullie gaan de strijd verliezen mensen. Houdt daar maar rekening mee !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s