Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken

Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men.

Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep:

Algemeen

 • De wijzigingen als gevolg van de vijfde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) zijn niet meegenomen.
 • Er is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten Wwft-plichtigen en hun informatiepositie, terwijl de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) zoals gewijzigd door AMLD5 dat wel voorschrijft.
 • De FATF-standaarden en AMLD4/AMLD5 worden als ‘wettelijk kader‘ gepresenteerd, wat zij niet zijn.
 • Vanaf pagina 58 zijn hyperlinks naar externe bronnen te vinden. Ik heb ze niet allemaal gecontroleerd, maar wel viel op dat alle links naar wet- en regelgeving verouderd zijn (paragraaf 11.9). Om die reden zou ik de actualiteit van alle verwijzingen controleren.

Enkele details:

 • In afwijking van de wet wordt gesproken over het monitoren van ‘kanalen‘ (paragraaf 3.1 eerste alinea).
 • Er bestaan geen objectieve en kenbare indicatoren om klanten, producten, diensten enzovoorts in risicocategorieën in te delen (paragraaf 3.1 tweede alinea). Dus dit kan van Wwft-plichtigen niet worden gevraagd.
 • Het aantonen van ‘laag risico’ is feitelijk onuitvoerbaar, zodat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek de facto niet meer mogelijk is (paragraaf 5.1 tweede alinea), transparantie van de kant van het Ministerie zou verstandig zijn geweest. Dat geldt ook voor veel andere vermeldingen inzake ‘aantoonbaar’ zijn.
 • Ten onrechte staat in paragraaf 5.2.2. dat een personenvennootschap geen cliënt op grond van de Wwft zou kunnen zijn, wat ook tot onjuiste gevolgen leidt in de verdere tekst van de leidraad.
 • Er wordt gesproken over resultaatsverplichtingen, onder meer in paragrafen 5.2.5 en 5.26, terwijl daarvan bij veel van de genoemde verplichtingen geen sprake kan zijn. Zo kan nooit met zekerheid worden vastgesteld dat er (voldoende) inzicht is in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt.
 • Nieuw is dat er natuurlijke personen zijn, die over andere natuurlijke personen feitelijke zeggenschap hebben (paragraaf 5.2.8). Ik ben heel benieuwd wat het Ministerie van Financiën hier mee bedoelt.
 • Het verhaal van de terugvaloptie wordt hardnekkig volgehouden, zie paragrafen 5.2.8.1 en 5.2.8.2 Lieve financiële ambtenaren, hou eens op met deze onzin!
 • Ten onrechte wordt gezegd dat het ubo-register een hulpmiddel voor Wwft-plichtigen zou zijn (paragraaf 5.2.9). De enige reden voor Wwft-plichtigen om het ubo-register te raadplegen, is in verband met de verplichting tot controle en melden van onjuistheden. Eerlijkheid en transparantie zou het Ministerie van Financiën sieren.
 • Men heeft de kans gemist om een toelichting te geven op bijlagen I-III bij AMLD4, zoals door AMLD5 gewijzigd (onder meer paragraaf 5.4.1). In die bijlagen staan cryptische en onbegrijpelijke teksten die toelichting behoeven.
 • Er bestaan geen passende risicobeheerssystemen om te bepalen of iemand (cliënt of ubo) een PEP is (paragraaf 5.4.5.3). Dus dit kan van Wwft-plichtigen niet worden gevraagd.
 • In artikel 35 Wwft staat dat Wwft-plichtigen hun werknemers/beleidsbepalers opleiding moeten laten volgen, het spreekt voor zich dat dit alleen op Wwft-plichtigen betrekking heeft die geen natuurlijke persoon zijn. Dat betekent dat dit artikel niet van toepassing is op Wwft-plichtigen die wel natuurlijk persoon zijn (zoals advocaten en notarissen per definitie zijn). Uit de verplichtingen die zij hebben op grond van de Wwft volgt al dat zij moeten zorgen voldoende op de hoogte te zijn.  De passage in hoofdstuk 7 over “advocaten, notarissen en overige gelijksoortige juridisch beroepen” tot en met “de naleving van de Wwft” is daarom overbodig en niet zinvol voor advocaten en notarissen. Vanzelfsprekend doen grote advocaten- en notariskantoren er goed aan in hun organisatie met de Wwft rekening te houden, maar daar hebben ze geen Wwft-leidraad voor nodig.
 • In de AVG paragraaf (8.3) ontbreekt nog steeds dat ten aanzien van betrokkenen de AVG moet worden nageleefd met onder meer informatieplicht van de Wwft-plichtige en correctierecht. Ook over de AVG-verplichtingen in het kader van risicoprofilering wordt niets gezegd.

NB Een deel van de bovengenoemde gebreken vindt zijn oorzaak in de fouten die in AMLD4/5 staan, wat echter de Nederlandse overheid niet ontslaat van de verplichting die fouten te verbeteren.

 

Eerder is over de leidraad een consultatie gehouden, waar ik aan heb meegedaan.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken

 1. r grootveld zegt:

  Ik vraag mij af of uw kritiek -hoe zinnig ook- ooit tot enige wijziging of bezinning heeft geleid bij de wetgever. Als u constateert dat bepaalde eisen onuitvoerbaar zijn dan betekent dat niet dat een Wwft-plichtige -ik val daar onder- daarop niet kan worden afgerekend.
  Het lijkt er op dat niemand deze wetten toetst (is dat niet een plicht van de eerste kamer?). Zou het niet dienstig zijn om de rechter zulke problemen eens voor te leggen. Dat is de laatste instantie die de macht heeft dit soort wanbeleid terug te fluiten. Maar ik beschik niet over de middelen om een dergelijk risico te nemen.

  • Of mijn kritiek effect heeft, is lastig te zeggen, maar op grote lijnen gebeurt er niets en dendert het door. Ik leg het graag aan de rechter voor, probleem is dat de benadeelden (consument en mkb) de middelen niet hebben om een en ander goed aan de kaak te stellen. Daarom mijn vrees dat er eerst rampen moeten gebeuren die de interesse van de media krijgen, zoals we al met SyRI en FSV hebben gehad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s