Verhuurders van safes en de Wwft

Niet veel mensen weten dat ook verhuurders van safes onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. De onbekendheid is niet verrassend nu de rijksoverheid het bestaan van de Wwft zorgvuldig geheim houdt voor meerdere typen ondernemingen (ook  bij domicilieverlening is dat het geval).

Op de site van DNB is een bericht over safeverhuurders te vinden, waarin DNB schrijft dat uit onderzoek is gebleken dat veel safe verhuurders niet van de Wwft afwisten:

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen door banken en andere verhuurders van safes en heeft in 2019 onderzoeken uitgevoerd bij verschillende instellingen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat in de sector over het algemeen onvoldoende bekendheid is met de Wwft-vereisten. Zo zijn verschillende tekortkomingen geconstateerd op het gebied van de SIRA, beleid en procedures, de governance, het cliëntenonderzoek, cliëntenmonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU

DNB geeft aan dat er Wwft-voorlichting aan deze groep heeft plaats gevonden.

Transactiemonitoring
Ik ben heel benieuwd hoe deze ondernemers de transacties van hun cliënten gaan monitoren. De enige financiële transacties waarmee deze verhuurders te maken krijgen, zijn de betalingen door de huurder van de fee voor de safe. Daar kan je weinig uit afleiden, lijkt me.

DNB heeft een vraag & antwoord voor safeverhuurders (v&a) gepubliceerd, waarin de nadruk ligt op het algemene risicobeleid en het cliëntenacceptatieonderzoek. Het begrip ‘transactie‘ en wat ‘transactiemonitoring‘ inhoudt, wordt niet voor de specifieke situatie van safeverhuurders toegelicht.

In het onderdeel SIRA van de v&a wordt gezegd dat de verhuurder onder nader te benoemen omstandigheden onderzoek verricht naar de inhoud van de safe. In het onderdeel over monitoring van de v&a spreekt DNB niet over transacties maar alleen over bijzondere kenmerken rondom het gebruik van de safe,

bijvoorbeeld een afwijkend bezoekpatroon, afwijkende afname van diensten zoals meerdere kluizen op verschillende locaties, huurders of gemachtigden uit hoog-risico landen

Dus kennelijk verstaat DNB hier onder een ‘transactie‘ het plaatsen van voorwerpen en het weghalen van voorwerpen uit de safe. Pas bij het onderdeel over melden van ongebruikelijke transacties, spreekt DNB over onderzoek naar de inhoud van de safe en vragen naar bewijs inzake de herkomst van de inhoud van de safe. Dat is natuurlijk iets waarmee DNB’s informatie voor safeverhuurders zou moeten beginnen.

Wwft-aanpak safeverhuurders
Praktisch komt het er op neer dat safeverhuurders dezelfde algemene Wwft-maatregelen moeten nemen als andere Wwft-plichtigen (zoals de SIRA, beleid, Wwft-verantwoordelijke). Net als andere Wwft-plichtigen moeten safeverhuurders een individueel risicoprofiel van iedere individuele safehuurder maken.

Safehuurders verschillen van de overige Wwft-plichtigen, doordat DNB meent dat de te monitoren transacties bestaan uit de mutaties in de safe. Dat vergt specifieke maatregelen.

Het verhuren van safes zal door de Wwft-maatregelen aanzienlijk duurder worden. Niet voor niets zijn banken grotendeels met deze activiteit gestopt.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s