Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG

Dat gegevens mogen worden uitgewisseld ten behoeve van de misdaadbestrijding is natuurlijk prima. De Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbiedt dat niet, maar stelt er wel eisen aan.
Namelijk dat gegevens alleen worden uitgewisseld als daar een noodzaak voor is en er zorgvuldig met die gegevens wordt omgegaan. Dat is nodig, onder meer om te voorkomen dat sufferds verkeerde gegevens afgeven en onjuiste conclusies trekken over mensen en organisaties. Voor gegevensuitwisseling ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding is een wettelijke grondslag nodig.

Consultatie
Op 13 februari is een internetconsultatie gestart, waarin een wetsvoorstel wordt voorgesteld, dat een grondslag zal bieden voor uitwisseling van gegevens door gemeenten inzake radicalisering en terroristische activiteiten. Blijkens het consultatiedocument wordt de gegevensuitwisseling in een aparte wet opgenomen. Voorts worden de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd.

Voorstel nieuwe wet
Als ik het goed zie gaat het om overheidsinstellingen die gegevens uitwisselen: gemeenten, politie, Openbaar Minister, reclassering en dergelijke. Zij worden als “deelnemende instantie” aangeduid.

In artikel 3 staat dat de partners gegevens kunnen uitwisselen over “ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, dan wel religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen (…), alsmede gegevens over gezondheid“. Dat roept bij mij wel de vraag op waarom gezondheidsgegevens relevant zouden zijn.

Blijkens artikel 2 van het voorstel betreft het gegevensuitwisseling inzake “radicalisering of terroristische activiteiten“, welke begrippen in het voorstel niet nader zijn gedefinieerd. In de toelichting is vermeld dat onder “radicalisering” verstaan: het proces dat uiteindelijk kan leiden tot terroristische activiteiten en/of extremisme. De opstellers van het voorstel achten het niet gewenst een en ander nader te definiëren, om het bestuur niet in hun interpretatievrijheid te beperken. Opvallend is dat het bij “extremisme” niet alleen over gewelddadige illegale acties om de om politieke besluitvorming te beïnvloeden gaat. Ook niet-gewelddadige acties vallen er onder, aldus de toelichting (noten verwijderd):

Met “extremisme” wordt hier bedoeld “het fenomeen waarbij personen of groepen op buitenparlementaire wijze over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen om politieke besluitvorming te beïnvloeden”. Dit is de definitie uit het actieplan Integrale aanpak jihadisme. Gedacht kan met name worden aan islamitisch extremisme, links-extremisme, rechts-extremisme en dierenrechtenextremisme. Deze vormen van extremisme vallen te onderscheiden van activisme: islamitisch activisme, linksactivisme, rechtsactivisme en dierenrechtenactivisme. Een belangrijk onderscheidend criterium voor de begrippen activisme en extremisme wordt dus bepaald door de vraag of overtreding van de wet in het geding is.

Dat heeft als belangrijke consequentie dat actievoeren waarbij onschuldige wetsovertredingen plaats vinden, op één hoop worden geveegd met dreiging met geweld. Mij lijkt dat dit op gespannen voet staat met de grondrechten.

Actiegroepen vijanden van de staat?
Het past overigens in bij de trend, die in het Verenigd Koninkrijk al duidelijk zichtbaar is, om actiegroepen als vijanden van de staat te beschouwen, zie de berichten die in januari van dit jaar in de Engelse media verschenen over plaatsing van Greenpeace, Extinction Rebellion en dierenactivisme groep Peta op de anti-terrorismelijst van de Britse overheid, samen met extreem-rechtse en jihadische vermoedelijk gewelddadige groepen.

 

Meer informatie

 


Aanvulling 5 juni 2020
De Nederlandse Orde van Advocaten diende verstandig commentaar in op het wetsvoorstel.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s