Wet Damocles geprolongeerd / woning dicht na geweld of wapenvondst

Het sluiten van woningen is al heel gewoon in het kader van de bestrijding van drugsoverlast. Die bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt vaak aangeduid als de ‘Wet Damocles‘ en is gebaseerd op de Opiumwet. Ik schreef daar al eerder over.

Schade voor nette burgers door sluitingsbevel
De meeste mensen weten niet dat die sluitingsbevoegdheid onschuldige burgers en ondernemers kan treffen, zoals de verhuurder van bedrijfsruimte of woonruimte. Die verhuurder kan de drugshandelende huurder wel uit de bedrijfsruimte of woonruimte zetten, maar dat verandert niets aan het sluitingsbevel, zodat er aanzienlijke inkomstenderving bij verhuurders kan optreden.
De Raad van State heeft in een overzichtsuitspraak aangegeven hoge eisen te stellen aan onder meer verhuurders van bedrijfsruimte, willen zij beroep kunnen doen op een uitzondering.

Uitbreiding Damocles
De Minister van Veiligheid stelt voor om de Wet Damocles uit te breiden naar andere ‘ondermijnende’ situaties, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de Minister op 18 november jl., waarin een internetconsultatie wordt aangekondigd, die loopt tot 12 januari 2020.

In het consultatievoorstel wordt het volgende nieuwe artikel in de Gemeentewet voorgesteld:

1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien:
a. door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord;
b. door ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning of het lokaal of op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van het erf, de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan;
c. door het aantreffen in de woning of het lokaal of op het erf van een wapen als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan.

De terminologie is hetzelfde als in de Opiumwet, zodat de sluitingsbevoegdheid ook bedrijfsruimten en andere ‘lokalen’ en de daarbij behorende erven omvat. Uit de formulering blijkt dat de ‘gedragingen’ niet afkomstig hoeven zijn van de verhuurder of huurder, gebruiker of bewoner van de woonruimte, bedrijfsruimte e.d.

Overkill
Voor bestudering van de toelichting had ik nog geen tijd, maar ik verwacht dat er een flinke schadepost voor onder meer verhuurders bij komt. Dat maakt zowel de Opiumwet-bevoegdheid als deze bevoegdheid onevenwichtig.

Ik ben van mening dat als onschuldige partijen na het voorval maatregelen hebben genomen om herhaling van de voorvallen te voorkomen (bijvoorbeeld door de huurder op te zeggen en te ontruimen) het sluitingsbevel hoort te eindigen. Verder hoort er passende laagdrempelige rechtsbescherming te zijn voor onschuldige burgers die nadeel van de sluiting ondervinden.

 

Meer informatie:

Woning dicht na geweld of wapenvondst
Nieuwsbericht | 18-11-2019 | 07:00

Een burgemeester kan straks een woning sluiten als de openbare orde rond de woning is of dreigt te worden verstoord door ernstig geweld, zoals een beschieting of het gooien van explosieven. Ook geldt de bevoegdheid als er wapens in een woning zijn aangetroffen. De maatregel is nodig om de openbare orde te handhaven, waar die door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt ondergraven. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat in consultatie is gegaan en onderdeel is van de anti-ondermijningswetgeving.

Regelmatig worden gemeenten opgeschrikt omdat er woningen worden beschoten of handgranaten tegen de gevel van een woning worden gelegd of aan de deurknop worden gehangen. Ook wordt het gebruik van automatische wapens niet geschuwd. Daarnaast kan er vrees zijn voor verstoring van de openbare orde vanwege een ophanden zijnde liquidatie bij een woning.

“Of het nu gaat om schietincidenten of de vondst van wapens of explosieven, iedere keer gaat het om situaties waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is”

aldus de minister.
Buurtbewoners en mensen die in de wijk werken of hun kinderen naar school brengen, voelen zich onveilig en zijn bang voor herhaling. Zij krijgen direct met het geweld te maken dat een grote druk legt op het openbare leven. In zo’n geval moet de burgemeester kunnen optreden en de openbare orde herstellen, maar de huidige, wettelijke mogelijkheden bij woningen zijn te beperkt. Daarom komt de minister met een aanvullende maatregel als steun in de rug voor de lokale overheid.
De burgemeester bepaalt de duur van de sluiting van de woning. Als sprake is van ernstige vrees voor herhaling of verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip verlengen.
Het kabinet heeft bij zijn aantreden de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd met onder meer de 100 miljoen euro in het anti-ondermijningsfonds en met wetgeving. Aanvullend hierop heeft het kabinet dit najaar de aanpak met 110 miljoen euro versterkt voor een breed landelijk offensief met zowel repressieve als preventieve maatregelen.

”Ondermijnende criminaliteit gaat op nietsontziende wijze te werk en bedreigt gewone mensen in hun dagelijkse bestaan. We moeten onze samenleving – onze wijken en buurten – weerbaarder maken voor het gif van ondermijnende criminaliteit dat gepaard gaat met geweld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.”

aldus minister Grapperhaus.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s