Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke leverancier van persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens aan grote datahandelaren, zoals Company Info, Dun & Bradstreet en Graydon.

Die gegevens uit het handelsregister komen ook bij belangrijke adtech partijen terecht, zoals zzp’ers tot hun ergernis hebben gemerkt.

Van een zzp’er hoorde ik onlangs dat alle marketeers en andere verkopers betrokkene op het vaste telefoonnummer bellen, omdat alleen dat nummer bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. De zzp’er wordt niet op het mobiele nummer lastig gevallen, omdat het mobiele nummer niet in het handelsregister staat, maar alleen op de website. Het geeft aan dat de marketing overlast die ondernemers ondervinden 1-op-1 komt door de datahandel door de KvK.

Datahandelaren en het wetsvoorstel inzake het handelsregister
Op dit moment wordt in het parlement een wetsvoorstel behandeld waarin de regels inzake het handelsregister worden gewijzigd. Over dat wetsvoorstel maakten zich ook datahandelaren druk.

Opmerkelijk is dat uit een artikel in het FD (zusterbedrijf Company Info is één van de datahandelaren) blijkt dat datahandelaren klagen dat het handelsregister de persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens ‘gratis’ krijgt, terwijl de Kamer van Koophandel gewoon een publiekrechtelijke instelling is, oftewel overheid, dus gefinancierd met ons belastinggeld. In het artikel wordt gedaan of het ‘databankenrecht’ hier een rol speelt. Er is iets anders aan de hand.

Ook organisaties die zogenaamde ‘transparantie’ voorstaan, willen alle persoonsgegevens uit het handelsregister naar zich toe halen. De bescherming van persoonsgegevens van mensen is voor hen ondergeschikt aan het hoge transparantiebelang.

KvK: leverancier van persoonsgegevens
Het handelsregister is een belangrijke bron van persoonsgegevens, nl. van eigenaren van eenmanszaken en andere IB-ondernemingen, bestuurders, commissarissen en andere functionarissen bij rechtspersonen en (straks) de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) bij rechtspersonen en andere entiteiten.

Nu al ondervinden mensen (met name zzp’ers) ernstige hinder van het feit dat hun persoonsgegevens bij adtech bedrijven en marketeers terecht komen.

Om die reden ligt de Kamer van Koophandel onder vuur van het publiek en vindt er overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens plaats over de doorlevering van gegevens aan commerciële partijen.

In maart jl. liet de Autoriteit Persoonsgegevens nog weten dat is aangedrongen op beëindiging van AVG-schendingen door de Kamer van Koophandel. In het nieuwsbericht schreef de Autoriteit:

Kamer van Koophandel schrapt adressen-product na kritiek AP
Nieuwsbericht/12 maart 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders in het product ‘Adressenbestand Online’ niet voldoet aan de privacyregels. De AP is dan ook blij dat de Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van dit informatieproduct vanaf 1 jul 2019.
Het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’ van de Kamer van Koophandel is één van de producten waarmee organisaties nieuwe klanten kunnen werven. Ze gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om mensen te benaderen voor commerciële aanbiedingen. Vaak gaat het om mensen van wie het zakelijk adres overeenkomt met het privé-adres. De AP krijgt veel klachten van zzp’ers die ongevraagde aanbiedingen ontvangen.

Voldoen aan privacywetgeving
De Kamer van Koophandel gaat ook zijn andere producten tegen het licht houden en beoordelen op privacyrisico’s. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Blijken de producten van de Kamer van Koophandel niet te voldoen aan de privacywetgeving? Dan moet de Kamer van Koophandel maatregelen treffen. Als de AP de maatregelen onvoldoende vindt, dan gaan wij nader onderzoek doen naar de werkwijze van de Kamer van Koophandel. We begrijpen dat de Kamer van Koophandel tijd nodig heeft om alle producten zorgvuldig te bekijken, maar we verwachten wel voor eind 2019 resultaat.’
De Kamer van Koophandel levert nu informatieproducten met daarin persoonsgegevens aan iedereen die daarom vraagt. De huidige Handelsregisterwet kent niet de mogelijkheid om informatieproducten te weigeren aan afnemers die de producten feitelijk alleen gebruiken voor hun eigen commerciële belang.

Wolfsen: ‘De persoonsgegevens uit het Handelsregister zijn toch vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen. Dus om informatie te verkrijgen die je nodig hebt in het zakelijk verkeer. Zoals wie je leverancier is, wie de bestuurder van een bedrijf is en wie tekenbevoegd is enzovoort. Deze persoonsgegevens mogen natuurlijk niet voor hele andere doeleinden worden gebruikt.’

Pleidooi voor wijziging Handelsregisterwet
De AP pleit voor een wijziging van de Handelsregisterwet. Daarom heeft de AP ook een ongevraagd advies gegeven aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Wolfsen: ‘Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd. Ook de producten die vanuit het oogpunt van privacy riskant zijn. Dan helpt het als de Staatssecretaris de wet zo aanpast dat niet iedereen alles zo maar kan krijgen. En zo de kraan een beetje dichter draait. Dit kan zonder dat de belangrijke functie van het Handelsregister in gevaar komt. Dan kunnen wij als toezichthouder ook beter optreden tegen partijen die persoonsgegevens uit het Handelsregister verkeerd gebruiken.’

Aanbevelingen voor aanpassing Handelsregisterwet
De AP wil dat persoonsgegevens van mensen die zich inschrijven in het Handelsregister beter beschermd worden. Daarom komt de toezichthouder met concrete aanbevelingen voor aanpassingen in de Handelsregisterwet:

• kijk goed of alle informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen.
• stop met het leveren van producten die niet het algemene belang van de rechtszekerheid dienen maar die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf.
• lever riskante informatieproducten voortaan alleen nog aan erkende afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst.

 

Het is te hopen dat krachtige maatregelen worden genomen die voorkomen dat de Kamer van Koophandel persoonsgegevens in bulk levert aan partijen die de gegevens voor profilering, adtech en andere voor het handelsregister niet-relevante activiteiten gebruiken, ook wel ‘verrijking’ genoemd.

Vergunningplicht datahandelaren
Verder blijf ik van mening dat er een vergunningplicht voor datahandelaren als Graydon, D&B en Company Info moet komen, analoog aan het toezichtregime dat geldt voor banken. Dus met integriteitstoetsing van beleidsbepalers en intensieve controle van de systemen.

Als persoonsgegevens het ‘nieuwe goud’ zijn, is dat niet meer dan logisch.

 

Meer informatie:

Eerdere berichten op dit blog:

Wetsvoorstel:

  • Wetsvoorstel (pdf) zoals bij de Eerste Kamer is ingediend.
  • Dossier 34687, “Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel”.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s