Bureau Kredietregistratie is niet transparant

Eerder besteedde ik aandacht aan een bijzondere datahandelaar, het Bureau Kredietregistratie (BKR), een stichting, opgericht door financiële instellingen met een monopoliepositie.

BKR moet zich aan de privacywetgeving houden. Uit recente berichten blijkt dat BKR de gang van zaken rondom inzage door betrokkenen heeft moeten aanpassen. Zie onder meer:

Het merkwaardige systeem van registreren van financiële gegevens, voor zover ik weet nog nooit wetenschappelijk onderzocht, lijkt onaangetast te blijven. Zie het artikel Geen verdere maatregelen inzake onterechte BKR-registraties dat ik aantrof bij de VVP (28 april 2019), waarin verslag wordt gedaan van beantwoording van vragen van leden van de Tweede Kamer over onterechte registraties.

Het BKR registreert niet alleen bepaalde schulden, maar heeft nog diverse andere datahandel activiteiten, zie de zakelijke pagina, waarin wordt vermeld dat zij handelen in kredietinformatie, fraudepreventieproducten leveren en financiële instellingen ondersteunen bij naleving van wet- en regelgeving.

Verantwoording
Hun maatschappelijke jaarverslag 2018 is hier (pdf) te vinden. Opmerkelijk is dat in dat verslag geen financiële gegevens over BKR zelf zijn opgenomen. Ook over de governance van BKR kon ik op de site niets vinden. Daarmee maakt BKR een slechte beurt. Een organisatie als deze hoort governance informatie op de site te verschaffen (onder meer statuten, reglementen, samenstelling bestuur en rvc) en het publiek te informeren over de wijze waarop zij wordt gefinancierd.

Publicatiestukken 2017
BKR is een ‘ondernemende’ stichting, die verplicht is haar jaarrekeningen bij het handelsregister te deponeren. Ik trof de publicatiestukken 2017 aan, waarin de activiteiten van BKR worden beschreven. Allereerst komt de algemeen bekende schuldendatabase aan bod, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Verder beheert BKR de Verificatie Informatie Systemen (VIS), waarmee BKR het bedrijfsleven informeert over gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Daartoe ontvangt BKR gegevens van de politie.

BKR is actief met twee fraudebestrijdingsdatabases, te weten EVA (Externe Verwijzings Applicatie) en SFH (Stichting Fraudebestrijding Hypotheken). EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Leden van de NVB en VFN kunnen met behulp van EVA nagaan of bepaalde (rechts)personen bij de eigen organisatie of bij collega-financiers fraudes of pogingen daartoe hebben ondernomen of op een andere manier een frauderisico vormen. Via SFH wisselen hypotheekverstrekkers gegevens uit ter bestrijding van fraude.

BKR meldt over een aantal databases te beschikken die ‘openbaar toegankelijk’ worden genoemd, te weten insolventie-informatie (dat zal de informatie zijn die ook via rechtspraak.nl verkregen kan worden) en informatie over informatie over Politically Exposed Persons (PEP’s). Dat laatste roept mijn nieuwsgierigheid op, aangezien alle Wwft-plichtigen moeten verifiëren of hun cliënten-natuurlijke personen en uiteindelijk belanghebbenden ‘PEP’ zijn.

Tot slot wordt melding gemaakt van een database over ‘problematische schulden’, waarover BKR schrijft: “Deze informatie wordt gedeeld met de gemeentelijke schuldhulporganisaties, die lokaal actie kunnen ondernemen. In 2017 zijn succesvolle pilots met dit systeem uitgevoerd en in 2018 zal dit verder worden uitgerold.

Oproep
Het voorgaande geeft aan dat BKR een belangrijke datahandelaar is, zodat meer financiële en governance informatie op zijn plaats is. Ik roep de statutair bestuurder, de heer Van den Bosch, en de raad van commissarissen (in een uittreksel van februari jl. zag ik onder meer de heer Eijffinger) op om hier verbetering in te brengen.


Aanvulling 23 juli 2019
Op 18 juli verscheen op de site van het AD “Aanvechten BKR-registratie werkt“.

Aanvulling 5 februari 2020
Jeroen Veldhuis schreef Wat doet het BKR? en bracht het gisteren opnieuw onder de aandacht zodat ik veronderstel dat het nog steeds actueel is.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s