Witwasbestrijding houdt iedereen bezig

De witwasbestrijding houdt in in Nederland velen bezig. Vele ondernemers moeten zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niemand weet of het effect heeft en of de ondernemers die zich aan de Wwft moeten houden nog wel iets van die wet begrijpen.

Binnenkort gaat de tweede kamer het kabinet ondervragen over dit onderwerp, maar dan moet de beleidsmonitor van het WODC er wel eerst zijn, aldus de minister van veiligheid. Vooruitlopend daarop laten de notarissen al weten dat zij zich goed aan de wet houden.

Intussen tobben ondernemers met de uitleg van de Wwft.

Wwft-melding ongebruikelijke transactie door controlecliënt niet geheim voor accountant?

Zo zijn er accountants die denken dat zij bij hun controlesubjecten gegevens over de meldingen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wwft mogen opvragen, zo blijkt uit dit artikel door Peter Diekman. Terwijl in de Wwft luid en duidelijk staat dat die meldingen geheim zijn voor iedereen, behalve voor in de wet aangewezen overheidsinstanties.

Ook de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en notarissen, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), is de weg kwijt, zo blijkt uit Diekman’s artikel. Dat Bureau adviseert accountants om de correspondentie van de meldingen van de cliënt in het accountantsdossier op te nemen.

Wwft-melding door accountant is geheim, maar hij moet wel vermoeden van fiscale fraude aan de onderneming melden

Dan hebben we nog de accountant die te maken krijgt met een controlecliënt die factuur niet tijdig in de btw-aangifte heeft verantwoord, omdat betaling op zich zou laten wachten. De factuur is te laat aangegeven, met een liquiditeitsvoordeel voor de ondernemer als gevolg. Deze casus wordt besproken op de NBA-site accountant.nl. Er staat het volgende:

Na jaareinde constateert de controlerend accountant dat bij het opstellen en ondertekenen van de aangifte btw vermoedelijk sprake is geweest van valsheid in geschrifte. In dit kader neemt de accountant de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van witwassen (Wwft) in aanmerking en concludeert op basis van de daarin opgenomen definitie van ‘subjectieve indicatoren’ én een arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008 dat sprake is van mogelijke fiscale fraude.
De Accountantskamer heeft dit arrest in een bepaalde casus in overweging genomen en geconcludeerd: “Een vermoeden van fiscale fraude zal dan ook aanleiding zijn voor de veronderstelling dat een transactie verband kan houden met witwassen.”

Omdat de Wwft dat expliciet verbiedt, informeert de controlerend accountant zijn cliënt niet dat hij een melding doet bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU Nederland).
In het kader van Standaard 240 stelt de controlerend accountant de leiding en het toezichthoudend orgaan op de hoogte van zijn vermoeden van de (fiscale) fraude. Tevens verzoekt hij de leiding van onderneming X een onderzoek in te stellen naar de feitelijke gang van zaken (root cause analysis). Mede op basis hiervan herevalueert de controlerend accountant de betrouwbaarheid van het management. Ook beoordeelt hij de genomen maatregelen ter herstel en voorkoming van dit soort incidenten in de toekomst.

In de eerste alinea staat dat te laat btw aangeven als fiscale fraude moet worden aangemerkt. Of de accountant een ongebruikelijke transactie heeft gemeld aan FIU-Nederland, ontbreekt in de tekst. Uit het begin van de volgende alinea kan worden vermoed dat die accountant inderdaad heeft gemeld.

Uit de tekst blijkt dat de accountant in een dergelijke situatie niet alleen met de Wwft heeft te maken (en moet melden aan FIU-Nederland), maar dat hij ook verplichtingen op grond van de accountantsregelgeving heeft (‘Standaard 240’). De accountant moet op grond van die regels de onderneming informeren en dergelijke, maar hij mag niet vertellen dat hij een FIU-melding heeft gedaan.

Integriteitskunde blijft een wonderbaarlijke zaak.

Meer informatie

Aanvulling 9 november 2015

Ook FIU Nederland lijkt niet te weten dat het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie door de melder geheim gehouden moet worden, ook voor de eigen adviseur. In de vraag & antwoord op de FIU site, die ik onlangs las, staat:

Ik ben een meldplichtige instelling en mijn cliënt is dit ook. Moet ik in het geval dat ik een ongebruikelijke transactie aantref in de administratie, zelf ook nog deze transactie melden?
Indien uw cliënt zelf ook een meldingsplichtige instelling is (bijvoorbeeld een autohandelaar of een juwelier), zult u moeten nagaan of uw cliënt reeds op grond van zijn/haar meldingsplicht de ongebruikelijke transactie(s) heeft gemeld. Indien dit reeds is gebeurd, dan adviseren wij u een kopie van deze melding(en) en van de ontvangstbevestiging van de melding in uw dossier te bewaren. Indien er geen melding door uw cliënt is gedaan, zult u uw cliënt – in zijn algemeenheid – moeten informeren over het bestaan van een meldingsplicht. Als u aanwijzingen heeft dat uw cliënt (in casu de autohandelaar of juwelier) zich (bewust) niet houdt aan de meldingsplicht, dan zult u zelf over uw cliënt een melding moeten doen. Immers, het opzettelijk niet doen van een melding kan een subjectieve indicator vormen die aanleiding geeft te veronderstellen dat mogelijk sprake is van witwassen (of financiering van terrorisme). Artikel 25 van de Wwft inzake geheimhouding slaat op de gegevens die geheim moeten blijven. Het functioneel aangeven dat een melding wel of niet is gedaan op verzoek van een andere meldingsplichtige instelling behoort niet tot het doel van deze geheimhouding bepaling.

De laatste volzin van voorgaand citaat lijkt me in strijd met de wet, waarin staat dat men ten opzichte van ‘een ieder’ geheim moet houden, behalve ten opzichte van degenen die op grond van de wet inlichtingen mogen vragen. En daar horen de eigen accountant, belastingadviseur of administratiekantoor niet bij.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s