FATCA in Nederland

Boeiend dat Nederlandse bedrijven de Amerikaanse overheid gaan helpen aan fiscale informatie. Zou Nederland en zouden de betrokken financiële instellingen iets terugkrijgen voor deze dienstverlening? Dat vermelden de berichten die vandaag circuleren niet.

De nieuwe verplichtingen zijn gebaseerd op een Amerikaanse wet, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), waarover Nederland een overeenkomst met de VS heeft gesloten. In het kader van deze wet moeten financiële instellingen gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens vervolgens door aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. De overeenkomst tussen Nederland en de VS inzake FATCA gaat in op 1 juli 2014. Financiële instellingen zijn verplicht vanaf 1 juli 2014 hun bestaande en nieuwe klanten te toetsen.

Als je er meer over wil weten, lees dan het bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over de overeenkomst verscheen een persbericht op rijksoverheid.nl. De overeenkomst kan op rijksoverheid.nl worden gedownload en een begeleidende brief is op deze plaats te vinden. Zie voorts de MoU.

 


Aanvulling 2 juli 2014
Op 1 juli 2014 is een internetconsultatie van start gegaan over de implementatie FATCA verdrag in Nederland. Geconsulteerd wordt over de Concept regeling Besluit tot wijziging van het UB WIB en het UB Belastingwet BES. In de aankondiging staat:

Het besluit heeft als doel de verplichtingen voor financiële instellingen te implementeren die voortvloeien uit het op 18 december 2013 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22) (het verdrag). Het besluit verplicht Nederlandse financiële instellingen om gegevens te verstrekken over rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen en over financiële instellingen die zich niet aan de FATCA verplichtingen houden. Verder regelt het besluit hoe dergelijke rekeningen respectievelijk financiële instellingen moeten worden geïdentificeerd. (…)

Het besluit regelt onder meer welke Nederlandse financiële instellingen verplicht zijn om gegevens over Amerikaanse rekeninghouders aan de Belastingdienst te verstrekken, welke gegevens zij moeten verstrekken en hoe zij moeten vaststellen of een rekening van een Amerikaanse belastingplichtige is. Het gaat hierbij om verplichtingen die voortvloeien uit de FATCA en waarover Nederland en Amerika in het verdrag hebben afgesproken hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven. Door het verdrag met Amerika kan de gegevensuitwisseling via de Nederlandse belastingdienst lopen. Hierdoor is de toename van de administratieve lasten voor de Nederlandse financiële instellingen minder groot dan wanneer zij rechtstreeks aan Amerika zouden moeten rapporteren.

Aanvulling 9 februari 2015
Zie over FATCA ook het proefschrift “FATCA voor Nederland”, van J.P.A. van Bokhoven, aangekondigd op de site van de Rotterdamse universiteit en daar ook te downloaden (augustus 2014).
Lees: “Not American? You still might have to file U.S. taxes“, 23 december 2014.

Aanvulling 6 februari 2018
De hierboven genoemde vindplaats van een bericht van de NVB uit 2013 klopt niet meer en heb ik weggehaald. De NVB heeft wel nieuwe informatie:

Aanvulling 22 december 2020
In de berichtgeving ontbreekt dat FATCA enorme problemen veroorzaakt, onder meer voor Accidental Americans, zie hier voor inleidende informatie. Daarbij speelt het afwijkende belastingsysteem van de VS een rol. Terwijl heel de wereld een aangifteplicht inzake het wereldinkomen voor fiscale inwoners kent, heeft de VS gekozen voor het systeem dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit aangifte in de VS moet doen over het wereldinkomen (citizen based taxation), lees ook dit.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s