Europese antiwitwasautoriteit: een dure grap voor advocaten | Wwft, AMLA

Eerder schreef ik over de komst van de Europese witwasbestrijdingsregels, die rechtstreeks in Nederland zullen gaan gelden (lees de artikelen over het AML Package). Er komt ook een Europese toezichthouder, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA).
Over de komst van AMLA verscheen op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het artikel Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

Een dure grap
Daarin wordt geconstateerd dat de diensten van advocaten duurder kunnen worden als gevolg van de komst van de nieuwe Europese regels. Dat komt omdat de advocatuur een flinke bijdrage moet leveren in de kosten van AMLA zelf en er door de NOvA extra mensen in dienst moeten worden genomen. Verder kan er voor advocaten en hun kantoren een verzwaring van de administratieve lasten optreden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door extra ‘uitvragen’ (informatieverzoeken vanuit de toezichthouder voor de advocatuur), waarop de administratie zal moeten worden ingericht, en door toezichthandelingen.

Overigens staat die kostenverhoging [*] los van de bevoegdheden van AMLA, waarover de NOvA het navolgende schrijft.

Bevoegdheden AMLA
Een punt van aandacht is welke bevoegdheden AMLA ten aanzien van de advocatuur zal gaan krijgen. De NOvA schrijft daarover:

De AML-commissie van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) waar de NOvA actief aan deelneemt, monitort de Europese AML/CFT-ontwikkelingen op de voet. De CCBE komt daarbij op voor de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende en waakt voor inbreuken op de rechtstaat. Hoewel het ook voor de CCBE buiten kijf staat dat witwassen en het financieren van terrorisme te allen tijde moet worden voorkomen, verzet de CCBE zich tegen een aantal onderdelen van de huidige plannen van de Europese Commissie. De CCBE maakt zich met name zorgen dat de AMLA-verordening de onafhankelijkheid van advocaten en het wettelijk beroepsgeheim zal aantasten. In dat kader is bezwaar gemaakt tegen de in de artikelen 31 en 32 neergelegde bepalingen, waarin de mogelijkheid wordt opengelaten dat er supranationale inmenging kan plaatsvinden en de geheimhouding wordt doorbroken. [2] De CCBE benadrukt dat noch lidstaten, noch de EU direct of indirect afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van advocaten en inbreuk kunnen maken op het beroepsgeheim.

[2] Artikel 31 lid 1 AMLA bepaalt dat de AML-autoriteit de bevoegdheid krijgt om periodiek collegiale toetsingen uit te voeren bij de niet-financiële toezichthouders (in het geval van de advocatuur zijn dat de dekens). Lid 2 geeft aan dat deze peer reviews ook kunnen worden uitgevoerd door niet-advocaten. Artikel 32 AMLA geeft de mogelijkheid tot ingrijpen van de autoriteit zonder waarborgen.

 

Ook op Advocatie werd dit gesignaleerd.

 

[*] Ook zonder die ingrijpende bevoegdheden kan worden verwacht dat AMLA als ‘datagedreven’ toezichthouder veel informatie bij de NOvA c.q. de advocatentoezichthouder zal opvragen. Die informatie moet door de advocaten worden aangeleverd bij de NOvA/de advocatentoezichthouder.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s