Nieuwe vragen uit de Tweede Kamer over de gevolgen van FATCA

De Amerikaanse FATCA-wet is een klassiek voorbeeld van schending van (financiële) mensenrechten (meer info) en heeft tot nieuwe vragen vanuit de Tweede Kamer, door mevrouw Lodders, geleid.

Aanleiding voor de eerste tien vragen is een niet-bindende uitspraak van de financiële geschilleninstantie Kifid, die op zijn minst zeer opmerkelijk kan worden genoemd. Voorts worden vragen gesteld naar aanleiding van de wijziging van annex II van het Nederlandse verdrag met de VS (FATCA-verdrag), die betrekking hebben op ‘sponsored’ en ‘sponsoring’ ‘entities’.

Onderstaand de tekst van de gestelde vragen:

2020Z15384
(ingezonden 2 september 2020)

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris en de minister van Financiën over het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’? 1)

2. Deelt u de mening dat een van de argumenten van de bank om de bankrekening stop te zetten, ‘het bewust onjuist informatie verstrekken 2)’ op de vraag ‘bent u fiscaal inwoner van een ander land?’ meer zegt over de vraagstelling dan over het gegeven antwoord? Deelt u de mening dat de vraag te technisch en onduidelijk is geformuleerd, dat sommige Nederlanders niet weten wat een ‘fiscaal inwoner’ is en dat deze informatie ook onvoldoende actief door de bank wordt verstrekt? Zo ja, bent u voornemens om de banken te wijzen op hun informatieverplichting richting de consument en hen te vragen de communicatie over een uiterst ingewikkeld onderwerp als de regelgeving rond de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA) zowel in vragenlijsten als op de website en andere communicatiemiddelen te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u tevens de mening dat ook de informatieverstrekking en de communicatie van de Belastingdienst hierin tekortschiet, gezien het feit dat er op de site van de Belastingdienst alleen FATCA-informatie is te vinden voor bedrijven (naast de link naar een artikel in de Staatscourant uit 2016)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u ook de communicatie vanuit de Belastingdienst over dit ingewikkelde onderwerp verbeteren richting de individuele Accidental Americans? Kunt u hierin samen optrekken met de banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Accidental Americans en de Americans Overseas?

4. Betekent deze uitspraak uit het bericht in vraag 1 dat deze consument straks niet meer beschikt over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet- bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden) te allen tijde kunnen beschikken over een betaalrekening?

5. Zijn financiële instellingen alleen op basis van vermoedens van overtreding van de Wwft al bevoegd rekeningen te sluiten/blokkeren of moeten banken hier ook daadwerkelijk hard bewijs voor aanleveren? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Welke middelen heeft u om te voorkomen dat financiële instellingen alleen op basis van het ontbreken van een TIN/SSN bankrekeningen blokkeren of sluiten? Bent u bereid deze middelen in te zetten?

7. Herinnert u zich uw antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders

3) ‘Ik wil overigens wel nogmaals benadrukken dat ik het voorbarig vind als banken rekeningen sluiten, blokkeren of bevriezen met als enige reden dat geen TIN is verkregen’?

8. Hoe valt uw antwoord onder vraag 5 te rijmen met het besluit van nota bene een staatsbank om de rekening van een consument te sluiten op basis van het ontbreken van een TIN en de hiertoe ondersteunende uitspraak van het onafhankelijke klachteninstituut Kifid? Wat betekenen uw woorden in het licht van deze uitspraak?

9. Klopt het dat
– wanneer een basisbetaalrekening van een consument na 30 juni 2014 is geopend er geen drempel van USD 50.000 geldt voor een rapportageverplichting aan de Amerikaanse belastingdienst IRS;
– dit betekent dat de naam en het adres van de US person die de rekening houdt alsmede zijn rekeninggegevens gerapporteerd moeten worden aan de IRS, ook als de rekeninghouder geen TIN/SSN heeft verstrekt aan de bank;
– dit de IRS in staat stelt de rekeninghouder te benaderen met het verzoek aangifte te doen? Zo ja, deelt u de conclusie dat een US person die geen TIN/SSN aan de bank heeft verstrekt geen basisbetaalrekening mag worden geweigerd, aangezien de verplichte rapportage aan de IRS voorkomt dat er een reëel risico van belastingontduiking is? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

10. Deelt u de zorgen over de positie van de belastingbetaler/consument in zaken tegen de overheid of financiële instellingen, aangezien de individuele burger niet dezelfde middelen heeft als de overheid en/of financiële instellingen? Op welke manier worden de rechten van de consument in zaken tegen financiële instellingen met een leger aan adviseurs, advocaten en juristen beschermd?

11. Bent u bekend met het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’? 4)

12. Waarom heeft de VS eenzijdig besloten de regelgeving rond de FATCA-registraties te veranderen met alle gevolgen voor ‘sponsered entities’ en ‘sponsoring entities’ van dien? Deelt u de mening dat dit weer een typisch voorbeeld is van het wijzigen van de spelregels tijdens het spel? Zo nee, waarom niet?

13. Om welke reden heeft Nederland er in eerste instantie niet voor gekozen de ‘sponsored entities’ aan te wijzen als ‘non reporting financial institutions’ in de Annex II van de intergouvernementele overeenkomst (IGA)? Waarom hebben andere landen hier wel meteen afspraken over gemaakt met de VS?

14. Wat waren de gevolgen geweest voor deze 1700 ‘sponsored entities’ en 130 ‘sponsoring entities’ als Nederland deze aanvullende afspraken met de VS niet had gemaakt?

15. Welke (extra) informatie moeten deze 1700 ‘sponsored entities’ en 130 ‘sponsoring entities’ aanleveren bij de IRS en op welke manier wordt de privacy van deze bedrijven en hun klanten gewaarborgd?

16. Welke garantie is er, in het licht van het Amerikaanse besluit om de regelgeving voor ‘sponsored entities’ en ‘sponsoring entities’ aan te passen, dat de regelgeving voor andere soorten entiteiten die nog niet verplicht zijn te rapporteren aan de IRS niet wordt aangepast?

17. Deelt u de steeds groter wordende zorgen over de FATCA-regelgeving, nu, naast de in eerdere sets schriftelijke vragen van (onder andere) het lid Lodders benoemde problematiek 5), ook blijkt dat steeds meer Nederlandse/Europese bedrijven specifieke informatie moeten delen met de Amerikaanse belastingdienst en dat het nu zelfs voor het Kifid klaarblijkelijk gerechtvaardigd is om bankrekeningen van consumenten op basis van het ontbreken van een TIN/SSN te blokkeren of te weigeren?

[1] Kifid, 31 juli 2020 (https://www.kifid.nl/kifid-bank-mag-betaalrekening-beeindigen-als-consument-geen-us-tin-of-cln-wil-aanvragen/)
[2] Ibid.
[3] Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2158.
[4] Taxlive, 19 augustus 2020 (https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/wijziging-annex-ii-fatca-verdrag)
[5] Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018-2019, nrs. 3382 en 3709 en vergaderjaar 2019-2020, nr. 2158, alsmede onbeantwoorde Kamervragen 2020D30557 en 2020D31331.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s