Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB

Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt.

Uit het bericht blijkt dat KNB ieder halfjaar overleg pleegt met de Belastingdienst, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en het Openbaar Ministerie (OM) over notariaat en fraude(preventie).

111c-meldingen
In het bericht van KNB staat dat het Bureau Financieel Toezicht meldingen van de Belastingdienst krijgt van oprichtingen van vennootschappen en aandelenoverdrachten waarbij verdenkingen bestaan van fraude (“111c-meldingen”). Ook meldt de Belastingdienst verdachte vastgoedtransacties.
Die meldingen zijn gebaseerd op onderzoek in het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) en in de aktenregistratie dat continue door de Belastingdienst wordt uitgevoerd.
Uit het bericht wordt niet duidelijk waarom het notariaat niet over dergelijke verdenkingen wordt geïnformeerd.

Tussenpersonen
In het bericht wordt gesproken over ‘tussenpersonen’ zonder dat duidelijk is wat daar onder wordt verstaan. Het zullen geen verzekeringstussenpersonen zijn, maar wat dan wel.
Mij lijkt dat de normale gang van zaken is dat een notaris contact heeft met de personen die relevant zijn voor de transactie, dus de natuurlijke personen die de transactie aangaan, dan wel (bij rechtspersonen) de statutair bestuurders van de partijen en bij personenvennootschappen de vennoten.
Adviseurs (zoals accountants en belastingadviseurs) horen naar mijn idee alleen een zijdelingse rol te spelen.

Opvallend is dat de betrokkenheid van een tussenpersoon volgens het bericht een omstandigheid kan vormen op grond waarvan een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt. Dat lijkt niet in overeenstemming met de Wwft, die eist dat de transactie een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering dient op te leveren. Dat betekent dat er meer aan de hand moet zijn dan alleen constatering van een (vermoedelijk) criminele tussenpersoon.

Tips
Tips in het bericht betreffen:

Aandelen

  • Stichting als enig aandeelhouder van een bv: daar moet een logische verklaring voor zijn. (Stichtingen met ondernemingsactiviteiten verdienen sowieso aandacht [ET].)
  • Ontbreken van publicatiestukken of inhaaldeponeringen vlak voor een aandelenlevering, dienen reden te zijn voor het vragen van een toelichting.
  • De notaris moet alert zijn op valse deponeringen (waarbij ik me dan wel afvraag hoe de notaris dat kan ontdekken [ET]).
  • De notaris wordt geacht op basis van de publicatiestukken de koopprijs marginaal te beoordelen.
  • KNB attendeert op de tips voor accountants in Accountants opgelet: drie veelvoorkomende fraudegevallen, 1 november 2019.

Vastgoed

  • De herkomst van de gelden waarmee de koper het vastgoed koopt dient te worden onderzocht. (Lijkt me lastig voor een notaris [ET].)
  • Gekeken dient te worden of de koopprijs overeenstemt met de WOZ-waarde. Een groot verschil dient tot extra onderzoek te leiden.
  • Extra aandacht als hypotheek door een ander dan een bank wordt verstrekt.

Handleidingen en dergelijke
Het notariaat beschikt over een groot aantal handleidingen op het gebied van de Wwft, te vinden via de pagina Hulpmiddelen bij fraudepreventie op NotarisNet. De KNB heeft diverse handvatten voor Wwft-onderzoek gepubliceerd en een groot aantal tips. Voorts attendeert KNB op de door BFT uitgebrachte leidraden en op FIU-publicaties.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s