Oprollen en afpakken anno 2019

In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de Minister aan strafrechtelijke curatele, wat doet denken aan curatele in het civiele recht.

Eerder werd door de Nederlandse overheid het strafbeslag geïntroduceerd, lees op dit blog deze berichten.

Er wordt er gewerkt aan het afpakken van crimineel voordeel (Europese Confiscatieverordening). Al eerder signaleerde ik dat het de bedoeling is dat vermogen kan worden afgepakt zonder dat betrokkene strafrechtelijk is veroordeeld. Dat kan schuren met de grondrechten. Berichten over afpakken op dit blog zijn hier te vinden.

Het nieuwsbericht:

Grapperhaus intensiveert mogelijkheden afpakken crimineel vermogen
Nieuwsbericht | 12-11-2019 | 07:00

Nieuwe instrumenten – continue vermogensmonitor en strafrechtelijke curatele – worden uitgewerkt om de financiële handel en wandel van misdadigers beter in beeld te krijgen. De mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken zijn de afgelopen tijd al versterkt. Deze aanpak wil minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verder intensiveren. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Grapperhaus over de voortgang van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
De anti-ondermijningsgelden uit het regeerakkoord – 100 miljoen euro in het fonds en 10 miljoen euro structureel – zijn vorig jaar over de verschillende regio’s verdeeld en er wordt gewerkt aan een pakket aan anti-ondermijningswetgeving. Aanvullend hierop heeft het kabinet dit najaar de aanpak met 110 miljoen euro extra versterkt voor een breed landelijk offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Ook investeert het kabinet 30 miljoen euro in regionale en landelijke projecten voor het afpakken van crimineel vermogen. De focus van de regionale en landelijke partners ligt op de illegale drugsindustrie en criminele geldstromen.

Continue vermogensmonitor
Om de financiële handel en wandel van criminelen nog beter in beeld te krijgen, wil minister Grapperhaus dat gedurende langere tijd toezicht kan worden gehouden op het vermogen van veroordeelden. Binnen de bestaande wettelijke kaders zal hiertoe een continue vermogensmonitor bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden ontwikkeld. Op deze manier kan het CJIB gedurende langere tijd toezicht houden op het vermogen van veroordeelden en kan crimineel vermogen nadat het beeld is gekomen sneller worden onttrokken op grond van een ontnemingsmaatregel.

Strafrechtelijke curatele
Tevens wil minister Grapperhaus een wettelijke regeling voorbereiden voor strafrechtelijke curatele. Daarmee wordt het mogelijk dat de rechter bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde over zijn vermogen beperkt. Een toezichthouder ziet er dan op toe dat een ontnemingsvordering wordt voldaan. Ook moet de veroordeelde eerst toestemming vragen aan de toezichthouder voor rechtshandelingen over zijn vermogen. Dit is vergelijkbaar met de aanstelling van een bewindvoerder bij de verlening van een surseance van betaling als een bedrijf in financieel zwaar weer is beland. Bij het uitwerken van deze maatregel zal oog zijn voor de veiligheid van de toezichthouder en de daaraan verbonden kosten.
De komende tijd worden de contouren van deze twee maatregelen verder uitgewerkt en de kosten ervan in kaart gebracht. Verder zal het afpakken van crimineel vermogen dat is weggestopt in een andere EU-lidstaat worden vereenvoudigd en versneld door de Europese Confiscatieverordening, die aan het eind van dit jaar in werking zal treden. De uitvoeringswetgeving is inmiddels voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Breed offensief
De komende maanden wordt nog verder gewerkt aan het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. In het voorjaar van 2020 zal er een uitgewerkt plan liggen dat bestaat uit een combinatie van repressieve en preventie maatregelen: oprollen, afpakken en voorkomen. Zo wordt op dit moment een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht dat criminele kopstukken en hun netwerken gaat oppakken en crimineel vermogen gaat afpakken, wordt bewaken en beveiligen versterkt en met VWS samengewerkt aan het tegengaan van normalisering van drugsgebruik.
In de preventieve aanpak werkt minister Grapperhaus verder samen met diverse ambtscollega’s, zoals van BZK, VWS, SZW en OCW, en met lokale partners. Er wordt samengewerkt op de terreinen onderwijs, werken, wonen en veiligheid om te voorkomen dat onze economie en wijken worden geïnfecteerd door het gif van de criminele (drugs)industrie en de grote sommen zwart geld die er in om gaan.

 


Aanvulling 23 april 2020
Afpakken van vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling is een trend, want die strafrechter is maar lastig. Lees over dat onderwerp bij ECER Lidstaten mogen civiele procedures inzetten voor confiscatie van criminele vermogens. In dit artikel wordt een arrest van het EU-Hof besproken.

Aanvulling 11 november 2020
Afpakken is niet alleen in Nederland in de mode (in de VK heet het Unexplained Wealth Order, ‘UWO’). Ook in België is dat aan de orde, als een burger de herkomst van zijn of haar vermogen niet kan verklaren. Zie de uitspraak van het Hof van Cassatie van België van 13 oktober 2020, P.20.0550.N/1. In die uitspraak oordeelt het Hof dat de rechter mag uitgaan van “een normaal uitgavenpatroon” van iemand in de positie van de verdachte. Nu de zaak gaat over contante stortingen in grote omvang (er werd 428.038,48 euro verbeurd verklaard), is verdachte misschien niet geloofwaardig. Maar ook over niet-contant vermogen kunnen vragen naar de herkomst worden gesteld. De Belgische advocaat in deze zaak, Joachim Meese, maakt zich grote zorgen, hij schreef “Verontrustend arrest binnengekregen over de bewijsstandaard bij witwassen. Als vermogenskadaster er ooit komt, kunnen er meteen duizenden witwasdossiers worden opgestart: bewijs het legaal karakter van je vermogen tot op de euro of het wordt verbeurd verklaard. Ook al is het opgebouwd gedurende decennia. De strafrechter kan daarbij de geloofwaardigheid van je berekening vrij beoordelen en rekening houden met vermoedens (bijv. over de gemiddelde kost van levensonderhoud). Alsof het een burgerrechtelijke beoordeling is, of zelfs een fiscale beoordeling op indiciaire basis, maar dan zonder verjaringstermijnen. Beangstigend …“.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s