Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen.

Het wijzigingsvoorstel luidt:

ARTIKEL IX
In tabel 1 en 2 van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 vervalt telkens “Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti- witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.”.

De wijziging wordt als volgt toegelicht:

§7. Verwijdering objectieve indicator derde-hoogrisicolanden
Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn bestaat de verplichting voor Wwft- instellingen om transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Om instellingen behulpzaam te zijn bij de invulling van de meldingsplicht zijn in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 indicatoren opgenomen. Het gaat hierbij om een subjectieve en meerdere objectieve indicatoren. Op grond van de subjectieve indicator dienen transacties te worden gemeld die verband houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een van de objectieve indicatoren bepaalt dat instellingen transacties dienen te melden van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland. Derde-hoogrisicolanden zijn landen met strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Europese Commissie wijst deze landen aan. [9]

Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd verondersteld dat het opnemen van deze objectieve indicator FIU-Nederland behulpzaam zou zijn bij het analyseren van de ongebruikelijke transacties met betrekking tot (rechts)personen die woonachtig of gevestigd zijn in derde-hoogrisicolanden en die op basis van deze indicator worden gemeld. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Omdat Wwft- instellingen alle transacties ‘van of ten behoeve van een derde-hoogrisicoland’ dienen te melden, heeft deze objectieve indicator geleid tot een enorme toename (van wel 96%) aan meldingen bij FIU-Nederland. Deze toename heeft het ongewenste effect dat het onmogelijk is om al deze meldingen te onderzoeken. Hierdoor worden de werkzaamheden van FIU-Nederland minder effectief, aangezien dergelijke hoeveelheden meldingen ten koste gaan van de capaciteit om andere meldingen te onderzoeken. Daarom wordt deze objectieve indicator uit de bijlage Indicatorenlijst geschrapt.

Dit betekent niet dat Wwft-instellingen geen transacties meer hoeven te melden die verband houden met derde-hoogrisicolanden. Zoals hiervoor aangegeven dient op basis van de subjectieve indicator elke transactie te worden gemeld die aanleiding geeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Bij het beoordelen of er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, dient een Wwft-instelling de lijst van factoren bij de vierde anti- witwasrichtlijn in ogenschouw te nemen. De richtlijn noemt als potentieel hoger risico landen die door de Europese Commissie of op basis van andere geloofwaardige bronnen – zoals de FATF – zijn aangewezen als landen zonder effectief anti-witwas- of anti- terrorismebeleid. Een Wwft-instelling zal bij elke transactie van of ten behoeve van een derde-hoogrisicoland een risicoafweging moeten maken. Op basis van deze risicoafweging dient een Wwft-instelling vervolgens te beslissen of de desbetreffende transactie moet worden gemeld bij FIU-Nederland. FIU-Nederland zal guidance verschaffen over wanneer een Wwft-instelling een transactie met betrekking tot een derde-hoogrisicoland dient te melden op grond van de subjectieve indicator.

[Noot]

[9] Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen.

Dat dit niet is voorzien, geeft aan hoe slecht doordacht de antiwitwaswetgeving is.

Antiwitwaswetgeving moet op de schop
Het is hoog tijd dat de activiteiten van FATF, de Europese Commissie c.s. en het Ministerie van Financiën op een onafhankelijke wijze kritisch en wetenschappelijk worden doorgelicht en dat de regelgeving ingrijpend wordt aangepast. Daarbij zal ook aandacht moeten worden gegeven aan de immense gegevensverzamelingen die op grond van deze regelgeving worden aangelegd en de uitwisseling daarvan.

Er is niets mis mee om de burger bij criminaliteitsbestrijding te betrekken, maar de huidige witwasbestrijding is een bureaucratisch monster.

Meer informatie:


Aanvulling 28 maart 2019
BFT maakte op 21 maart bekend coulant te zijn ten aanzien van de schurkenstaten-indicator.


Aanvulling 4 april 2019
Inmiddels is het verdwijnen van de schurkenstaat-indicator ook door het FD ontdekt, “Witwasregels aangepast na stortvloed meldingen“.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Internationale handel en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s