Het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten | aan de advocaten zelf wordt niets gevraagd

Vandaag had ik een twitterdiscussie over het rechtsgebiedenregister met de twitteraccountbeheerder van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Er werd door die beheerder gevraagd om mijn kritiek op de indeling van het register.

Over het rechtsgebiedenregister heb ik op 21 januari jl. het navolgende geschreven aan de NOvA. Eerder had ik aan de NOvA gevraagd wat de nieuwe rechtsgebiedenindeling was, daar had ik nog geen antwoord op gehad. In [1] reageer ik daar op.

[1] Inmiddels kwam ik het aangepaste bericht over het rechtsgebiedenregister tegen, https://www.advocatenorde.nl/rechtsgebiedenregister, met ook de bijlage 9 met ‘hoofdrechtsgebieden’, https://www.advocatenorde.nl/document/bijlage-9-lijst-van-rechtsgebieden.

[2] Kunt u toelichten hoe u bij het onderscheid ‘hoofdrechtsgebied’ en ‘sub-rechtsgebied’ komt terwijl ik over dat onderscheid in artikel 4.4 Verordening op de advocatuur (via http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/wijzigingsverordening-kwaliteitsbevorderende-maatregelen) niets terug zie?

[3] De indeling in bijlage 9 is hoogst merkwaardig:

• Zo zijn personen- en familierecht en erfrecht aparte hoofdrechtsgebieden (2, 3). Wat is daar de reden voor?
• Kunt u toelichten waarom arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht en ambtenarenrecht (3-6) aparte hoofdrechtsgebieden zijn?
• Dezelfde vraag geldt voor vreemdelingenrecht en asiel- en vluchtelingenrecht (24 en 25); alsmede voor vastgoed gerelateerde onderwerpen, zoals huurrecht bedrijfsruimte, bouwrecht, onteigeningsrecht en agrarisch recht (29 tot en met 31).
• Slachtofferzaken is zowel bij letselschaderecht als bij strafrecht ondergebracht. Dat geldt voor veel meer deelonderwerpen zoals mediation.
• Waarom is verzekeringsrecht geen subrubriek van financieel recht?
• Waarom is verbintenissenrecht een apart hoofdrechtsgebied, terwijl het ook een rol speelt bij vele andere hoofdrechtsgebieden?
• Het rechtsgebied ondernemingsrecht is beperkt opgevat. Op zijn minst ontbreken daar de onderwerpen Wwft en AVG/privacy, onderwerpen die iedere ondernemingsrechtjurist hoort te beheersen. Verder houden ondernemingsrechtmensen zich met meer handelscontracten bezig dan alleen agentuur, distributie en fusie & overname.
• Begrijp ik goed dat degene die voor nr. 1 ‘Algemene praktijk’ kiest zich met alle rechtsgebieden mag bezig houden en ook op alle rechtsgebieden cursussen kan volgen?

Zo zijn er nog vele andere vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Het is aan te bevelen dat de algemene raad deze ouderwetse indeling van rechtsgebieden met spoed moderniseert, nadat een consultatie is gehouden.

[3] Kunt u voorts toelichten hoe u de opleidingsverplichting inzake de verschillende ‘hoofdrechtsgebieden’ ziet?

In reactie op deze e-mail kreeg ik de mededeling dat het rechtsgebiedenregister tot stand is gekomen na overleg met alle specialisatieverenigingen.

Zoals ik vandaag al per twitter aan de NOvA heb laten weten: iets wat zo belangrijk is als de indeling in rechtsgebieden (onder meer omdat het gekoppeld is aan de opleidingsverplichting) hoort geconsulteerd te worden onder alle advocaten. Ik adviseer de NOvA die consultatie alsnog te laten plaats vinden, dan zal ik zeker van de gelegenheid gebruik maken.

Twitter berichten:

[1]

[2]

NOvA (@Advocatenorde)
26-02-19 11:15
⁦‪@Ellen_Timmer⁩ Kunt u aangeven wat u onlogisch vindt aan de indeling?

[3]

[4]

NOvA (@Advocatenorde)
26-02-19 16:04
⁦‪@Ellen_Timmer⁩ Alle fracties van het College van Afgevaardigden zijn gedurende de ontwikkeling van het rechtsgebiedenregister doorlopend geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken. Dat heeft geleid tot diverse wijzigingen en aanpassingen.

[5]

 

 


Aanvulling 28 maart 2019
Er is nu een relletje over het niet-openbare rechtsgebiedenregister. Lees het Advocatenblad van 25 maart jl., waarin wordt geschreven dat een deel van de advocaten onterecht geregistreerd zou zijn in dat (niet-openbare) rechtsgebiedenregister. Zo te lezen heeft de Orde het probleem zelf veroorzaakt.

Aanvulling 25 april 2019
Het rechtsgebiedenregister blijft een klucht 1e klas. Aan de kwaliteit van advocaten draagt het niets bij.

Het illustreert dat de huidige wetgevingsmode gericht is op vorm en niet op inhoud. Lees de algemene informatie op deze pagina bij de NOvA er maar op na en lees ook de faq. Op mijn vraag naar de subrechtsgebieden heb ik overigens nog steeds geen antwoord. Een grondslag in de regelgeving voor “Bij sommige hoofdrechtsgebieden is een onderverdeling gemaakt op sub-rechtsgebieden die advocaten kunnen aanvinken als zij daarvoor specifieke kennis hebben.” heb ik nergens gevonden.

Het laatste bericht van de NOvA is dat het register op 1 juli a.s. life gaat. Of alle ingeschreven advocaten in 2019 al tien punten in hun rechtsgebied(en) hebben behaald, vermeldt het bericht niet.

Bizar is dat de registratie van een rechtsgebied met ingang van 2019 kan plaats vinden ná het behalen van de opleidingspunten. Dus nadat een advocaat in de loop van 2019 de minimale tien punten heeft gehaald, kan hij/zij het rechtsgebied inschrijven. De NOvA schrijft “De eerste registratie kan direct nadat in 2019 de benodigde opleidingspunten zijn behaald, maar moet uiterlijk voor 1 maart 2020 gerealiseerd zijn.

Zelf ga ik me voor “algemene praktijk” aanmelden, want ik vind de indeling van rechtsgebieden die de NOvA heeft bedacht van onvoldoende kwaliteit.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Kantoororganisatie en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s