Prepaid kaarten in de ban | AMLD5, AMLD4

Europa heeft prepaid kaarten in de ban gedaan.

50 euro
In de 5e Europese anti-witwasrichtlijn staat in de overwegingen dat gebruikers van anonieme kaarten vanaf EUR 50 per transactie geïdentificeerd moeten worden:

Derhalve is het essentieel om, met inachtneming van de behoeften van de consumenten op het gebied van het gebruik van prepaidinstrumenten voor algemeen gebruik en zonder het gebruik van zulke instrumenten ter bevordering van de sociale en financiële inclusie in de weg te staan, de bestaande drempels voor anonieme prepaidkaarten voor algemeen gebruik te verlagen en de cliënt te identificeren bij betalingstransacties op afstand waarvan het bedrag meer dan 50 EUR bedraagt.

Anonieme prepaid kaarten zijn een mogelijkheid om weinig persoonsgegevens aan onbekende derden te verstrekken en het risico rondom kleine betalingen te beperken. Dat kan straks alleen binnen de door Europa toegelaten kaders. Overigens kunnen lidstaten anonieme prepaid kaarten ook geheel verbieden.

Europol: gebruik prepaid voor abonnementen
Niet voor niets adviseert Europol om bij betaling van abonnementen via apps (voor smartphone en tablet) gebruik te maken van prepaid kaarten. Bij “Safety Tips For Apps” schrijft de organisatie:

2. Use prepaid-debit cards to register for recurring mobile app payments.

Dat zullen dan betalingen van minder dan EUR 50 per transactie moeten zijn, wat overigens vaak het geval zal zijn.

(Maar ik herinner me nog een aankoop van een navigatie app die duurder dan EUR 50 was…)

 

 

Artikel 12 van de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn
De nieuwe tekst van artikel 12 van de Europese anti-witwasrichtlijn luidt, als ik de wijzigingen goed heb doorgevoerd, als volgt:

Artikel 12

1. In afwijking van artikel 13, lid 1, eerste alinea, onder a), b) en c), en artikel 14 en op basis van een passende risicobeoordeling die een laag risico aantoont, kan een lidstaat meldingsplichtige entiteiten toestaan bepaalde cliëntenonderzoeksmaatregelen met betrekking tot elektronisch geld niet toe te passen, indien alle volgende risicobeperkende voorwaarden vervuld zijn:
a) het betalingsinstrument kan niet worden heropgeladen, of heeft een maandelijkse betalingstransactielimiet van 150 EUR die enkel kan worden gebruikt in die ene lidstaat; b) het elektronisch opgeslagen bedrag bedraagt niet meer dan 150 EUR; c) het betalingsinstrument wordt uitsluitend gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten; d) op het betalingsinstrument kan geen bedrag worden bijgeschreven met anoniem elektronisch geld; e) de uitgever voert een monitoring van de transacties of de zakelijke relatie uit die toereikend is voor het opsporen van ongebruikelijke of verdachte transacties.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de afwijking waarin lid 1 van dit artikel voorziet, niet van toepassing is in geval van terugbetaling in contanten, dan wel opname in contanten, van de monetaire waarde van het elektronisch geld indien het terug te betalen bedrag hoger is dan 50 EUR, of in geval van betalingstransacties op afstand als gedefinieerd in artikel 4, punt 6, van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad (*3) indien het betaalde bedrag hoger is dan 50 EUR per transactie.

3. De lidstaten zien erop toe dat kredietinstellingen en financiële instellingen die als accepteerder optreden enkel betalingen aanvaarden die zijn verricht met anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen waar zulke kaarten voldoen aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in de leden 1 en 2.
De lidstaten kunnen besluiten op hun grondgebied geen betalingen met anonieme prepaidkaarten te aanvaarden.

(*3) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).”;

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s