Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door.

Het valt op dat het WODC-rapport over witwassen een volstrekt andere aanpak kent dan het Europese rapport, het Supranational Risk Assessment Report (SNRA), die in juni jl. is bekend gemaakt (zie dit bericht voor vindplaatsen). Overigens is op de SNRA het nodige aan te merken.

Terrorismefinanciering bestaat niet

Verder is het een gemiste kans dat WODC als zogenaamd wetenschappelijk instituut niet netjes toegeeft dat ‘terrorismefinanciering’ als afzonderlijk fenomeen niet bestaat, aangezien terroristen hun activiteiten financieren met alle mogelijke legale en illegale middelen. Om daar zogenaamd wetenschappelijke rapporten over uit te brengen heeft derhalve geen enkele zin.

Tegenspraak ontbreekt

Hier wreekt zich dat  – anders dan in de sector van de privacy en databescherming – onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en een onafhankelijke discours op het gebied van de naleefkunde (compliance) vrijwel ontbreekt. Rapporten als van het WODC (dat onder vuur ligt) en Europese en FATF ‘impact assessments’ zijn politieke documenten. Het ontbreken van tegenspraak heeft tot gevolg dat er eerst schade moet ontstaan, voordat er maatregelen worden genomen tegen onverstandige en ondoordachte regelgeving.

Meer informatie:


Aanvulling 20 december 2017

Notarissenorganisatie KNB laat in dit bericht weten dat zij hebben bijgedragen aan het WODC-rapport:

KNB werkt mee aan National Risk Assessment
20-12-2017

De KNB heeft deelgenomen aan een National Risk Assessment (NRA) over witwassen en terrorismefinanciering. In het onderzoek zijn de grootste risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht, evenals de effectiviteit van de bestaande preventieve en repressieve maatregelen hiertegen.

Het NRA – een verplichting van de Europese Unie – is op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Bij dit onderzoek zijn de oordelen en inschattingen van experts leidend geweest. De KNB was vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten over de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering alsmede bij de bijeenkomsten over preventie en repressie van deze risico’s.

Witwassen
Witwassen via financiële instellingen bleek volgens de experts het risico met de hoogste potentiële impact. Uit het onderzoek (pdf, 1,2 MB) komt naar voren dat het beschikbare beleidsinstrumentarium in beperkte mate is toegerust om witwasrisico’s bij (financiële) instellingen en dienstverleners die zonder vergunning actief zijn effectief tegen te gaan, bijvoorbeeld bij onvergunde betaaldienstverleners of bij ondergronds bankieren. Verder is het relatief lastig om methoden, die niet gereguleerd zijn en anonieme transacties mogelijk maken, aan te pakken. De preventie en repressie van onder meer witwassen via offshore vennootschappen, via virtuele valuta en via ondergronds bankieren is voor verbetering vatbaar.

Terrorismefinanciering
Op het gebied van terrorismefinanciering (pdf, 985 kB) wordt geld van (buitenlandse) stichtingen en (non-profit) organisaties gezien als het grootste risico. De weerbaarheid is relatief het grootst als het gaat om financiering via vergunde banken en financiering via vergunde betaaldienstverleners waarbij anonieme transacties niet mogelijk zijn. De laagste weerbaarheid wordt aangetroffen bij financieringskanalen en -methoden die niet gereguleerd zijn en die in relatieve anonimiteit kunnen worden uitgevoerd. Ook is de weerbaarheid relatief laag bij terrorismefinanciering met persoonlijke financiële middelen zoals eigen middelen of leningen en giften van familie of vrienden.

Ook de KNB prikt niet door het fenomeen terrorismefinanciering heen.

Aanbiedingsbrief minister van veiligheid

De aanbiedingsbrief van de minister van veiligheid is via deze pagina te vinden.

Oplossing, nu terrorismefinanciering niet bestaat

Overigens zou de overheid het zich heel makkelijk kunnen maken, als volgt:

  • Illegale inkomsten van terroristen vallen in de categorie witwassen.
  • Legale inkomsten van terroristen kunnen alleen worden opgespoord als de terrorist bekend is, dus daar hoeft niet naar ‘methoden’ te worden gekeken, maar kan worden nagegaan hoe de overheid bekend kan vaststellen en bekend maken dat iemand een terrorist is. Dat lijkt me ook al te bestaan via de nationale terroristenlijst.

 

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s