Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten

Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wetten schrijven voor dat de ondernemer – bijvoorbeeld de bank, verzekeringsmaatschappij, trustkantoor, advocaat, notaris, makelaar, handelaar in waardevolle goederen – een dossier vormt waarmee hij kan bewijzen dat hij de wet heeft nageleefd. Bij de naleving van de financiële integriteitswetten kan het onder meer gaan om:

  • herkomst en bestemming van het vermogen van de cliënten van de ondernemer,
  • vaststelling van de uiteindelijke belanghebbende bij die cliënt,
  • is de cliënt een politiek-prominente persoon of een aanverwant van een politiek-prominente persoon,

en diverse andere onderwerpen.

Bij velen is onbekend dat voor zeer veel ondernemers één of andere dossiervormingsverplichting geldt, dan wel dat zij de verplichting hebben om hun “onschuld” te bewijzen op grond van bestuursrechtelijke regels.

Opmerkelijk is dat in de rapporten over het onderwerp administratieve lasten niets wordt gezegd over de ernstige lastenverzwaring die als gevolg van de hiervoor genoemde nieuwe dossiervormingsbureaucratie is opgetreden. Een voorbeeld van zo’n rapport is de bijlage bij Kamerstuk 29515 nr. 338, het overzicht reducties en toenames administratieve lasten dat uit juni 2012 dateert. Dat is zeer teleurstellend, zeker nu er een wijzigingen op de Wwft zijn aangenomen (zie mijn bericht) en er nog nieuwe wijzigingen in de Wwft zijn te verwachten als gevolg van de Europese Antiwitwasrichtlijn, die op niet al te lange termijn wordt verwacht (zie mijn bericht).

Tot slot blijf ik me afvragen of er een organisatiekundige achtergrond is voor de dossiervormingsverplichtingen die, onder meer door de Wwft, voor een zeer groot aantal Nederlandse ondernemers zijn geïntroduceerd. In de parlementaire geschiedenis van de Wwft ben ik daar niets over tegen gekomen.

Het blijft een opmerkelijk fenomeen; ik ben benieuwd hoe het over tien jaar is met “Kafka in de polder”.

Eerdere artikelen over Kafka in de polder
# Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer
# Jaarbericht FIU-Nederland over 2011 uitgebracht
# Bewijslastomkering in het Nederlandse recht
# Witwasbestrijding in Duitsland / Gezetz zur Optimiering der Geldwäscheprävention

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s