Rekeninghouder liet bankrekening gebruiken voor frauduleuze praktijken en moet schade vergoeden aan de bank

Al eerder schreef ik over geldezelzaken. Onlangs kwam er weer een bij, de uitspraak van Sector kanton Rechtbank Alkmaar 18-07-2012. In deze zaak wordt geïllustreerd dat ook degene die ‘onvrijwillig’ meewerkt aan geldezel-praktijken, kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade aan de bank als hij niet snel optreedt. In het hierna genoemde geval zegt de geldezel dat zijn betaalpas is gestolen, maar heeft hij de diefstal niet snel gemeld.

De kantonrechter zegt in de uitspraak dat vaststaat dat de bankrekening van de rekeninghouder, hierna “Y”, is gebruikt voor frauduleuze praktijken. Y betoogt dat hij zijn betaalpas en pincode niet aan derden ter beschikking heeft gesteld. Hij stelt dat hij zijn betaalpas nauwelijks gebruikte en deze voor het laatst heeft gebruikt op 16 maart 2010. Pas nadat hij op 10 juni 2010 tevergeefs probeerde in te loggen bij de bank ontdekte hij dat hij zijn betaalpas niet meer had. De kantonrechter is van oordeel dat Y de verplichtingen van de Voorwaarden gebruik betaalpassen en creditcards niet is nagekomen en niet tijdig nadat hij had behoren te ontdekken dat zijn betaalpas niet meer in zijn bezit was dit aan de bank heeft gemeld. Daarom dient Y de door de bank geleden schade te vergoeden.

Onderstaand enige citaten uit de uitspraak (gedaagde is hiervoor Y genoemd en ING is de bank):

2.2 ING voert hiertoe – onder meer – het volgende aan. De van de rekening van [bedrijf X] naar de rekening van [gedaagde] verrichte betalingen maken onderdeel uit van zogenaamde “phishing-fraude”. Deze vorm van fraude komt erop neer dat van klanten van ING, zoals in dit geval [bedrijf X], de bankgegevens onder valse voorwendselen via internet worden ontfutseld door onbekende derden. Na verkrijging van deze gegevens zijn deze derden in staat om zonder instemming van een rekeninghouder als [bedrijf X] betalingen van diens rekening te verrichten naar bankrekeningen van zogenaamde “money-mules”. Deze money-mules stellen op hun beurt al dan niet tegen betaling hun bankrekening, pinpas en pincode aan voornoemde derden ter beschikking zodat deze de onterecht verkregen gelden van de rekening van de money-mule kunnen pinnen.

2.3 ING verwijt [gedaagde] primair een tekortkoming in de nakoming van zijn overeenkomst met de bank. Hij is meerdere verplichtingen uit hoofde van de met ING gesloten overeenkomst niet nagekomen, zoals artikel 79.4 Voorwaarden Betaalrekening en artikel 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9 en 10 van de Voorwaarden gebruik betaalpassen en creditcards. Derden hebben onrechtmatig gelden van [bedrijf X] op verschillende bankrekeningen overgemaakt, waaronder de bankrekening van [gedaagde]. [gedaagde] heeft deze derden in de gelegenheid gesteld om de op zijn bankrekening gestorte gelden op te nemen. De medewerking van [gedaagde] blijkt onder meer uit het feit dat bij de pintransacties waarmee de ontvreemde gelden van de rekening van [gedaagde] zijn gepind, de juiste pincode is ingetoetst. Niemand anders dan [gedaagde] kan deze pincode hebben verstrekt. [gedaagde] heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht en heeft zijn betaalpas en pincode aan deze derden ter beschikking gesteld.

2.4 ING, die verplicht is geweest [bedrijf X] schadeloos te stellen, heeft door de tekortkoming van [gedaagde] schade geleden. De schade van ING, voor zover aan [gedaagde] toe te rekenen, bedraagt € 1.249,56 nu ING een bedrag van € 3.745,44 heeft weten veilig te stellen, aldus ING.

2.5 [gedaagde] verweert zich en stelt dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Hij voert aan dat artikel 9 van de Voorwaarden gebruik Betaalpassen en Creditcards onredelijk bezwarend is en vraagt om vernietiging. Nu hij dit verweer op geen enkele wijze onderbouwt, faalt dit.
Verder betoogt [gedaagde] dat hij zijn betaalpas en pincode niet aan derden ter beschikking heeft gesteld. Hij stelt dat hij zijn betaalpas nauwelijks gebruikte en deze voor het laatst heeft gebruikt op 16 maart 2010. Pas nadat hij op 10 juni 2010 tevergeefs probeerde in te loggen op Mijn ING ontdekte hij dat hij zijn betaalpas niet meer had. Hij geeft aan dat hij niet weet wat er met zijn betaalpas is gebeurd, en dat hij wellicht bij het laatste gebruik van de betaalpas gerold is of de pas op een andere manier is kwijtgeraakt. [gedaagde] betoogt dat ING niet aan haar stelplicht heeft voldaan en dat zij dient te bewijzen dat sprake is van grove nalatigheid.

2.6 Anders dan [gedaagde] is de kantonrechter van oordeel dat ING aan haar stelplicht heeft voldaan. Zij heeft voldoende duidelijk en gemotiveerd uiteengezet om welke redenen zij van mening is dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Daarnaast heeft ING, voor zover van haar mocht worden verwacht, haar betoog onderbouwd met bewijsmiddelen.

2.7 De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] met zijn verweer de stelling van ING dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de bank, onvoldoende gemotiveerd en met feiten onderbouwd heeft betwist. Het is niet aannemelijk dat een onbevoegde de betaalpas in maart 2010 – na het laatste gebruik door [gedaagde] – in bezit heeft gekregen en daar pas twee maanden later gebruik van maakt. Het feit dat bij het onbevoegde gebruik van zijn pinpas op 18 mei 2010 pas bij de derde keer de juiste pincode is ingevoerd, zoals Pauw terecht stelt, ontkracht evenmin de stellingen van ING aangezien het voor een onbevoegde gebruiker van een betaalpas eveneens schier onmogelijk is – gezien het enorme aantal mogelijke cijfercombinaties – om bij een derde keer juist te gokken. Gezien het feit dat de betaalpas van [gedaagde] op 18 mei 2010 werd aangetroffen bij een Ghanees die zes bankpassen in zijn bezit had, ligt een vergissing meer voor de hand.

2.8 Niet weersproken is bovendien dat derden met gebruikmaking van de betaalpas van [gedaagde] op 18 mei 2010 na bijschrijving van de gelden van [bedrijf X] een bedrag van
€ 1.250,- van de rekening van [gedaagde] hebben gepind. Daarmee staat vast dat de bankrekening van [gedaagde] is gebruikt voor frauduleuze praktijken.

2.9 De stelling van [gedaagde] dat ING haar zorgplicht jegens hem heeft geschonden en dat de schade om die reden voor haar rekening dient te blijven, faalt eveneens. Met de hiervoor geciteerde voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de betaalpas, heeft ING voldoende gewaarschuwd voor de risico’s en duidelijke instructies gegeven omtrent de mogelijkheden deze te beperken.

2.10 De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 7.1, 8.1 en 9 van de Voorwaarden gebruik betaalpassen en creditcards niet is nagekomen én niet tijdig nadat hij had behoren te ontdekken dat zijn betaalpas niet meer in zijn bezit was dit aan ING heeft gemeld, zodat [gedaagde] naar het oordeel van de kantonrechter op basis van artikel 7:529 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 79.3 en 79.4 van de Voorwaarden Betaalrekening alle verliezen dient te dragen.

2.11 Het voorgaande in ogenschouw nemende is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] de door ING geleden schade van € 1.249,56 dient te vergoeden. De vordering tot betaling van dit bedrag ligt voor toewijzing gereed. De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente, waartegen geen verweer is gevoerd, komt eveneens voor toewijzing in aanmerking.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s