Nieuwe vragen Tweede Kamer inzake ubo-register

Terwijl de datum nadert dat ook bestaande entiteiten in het ubo-register moeten zijn geregistreerd (27 maart a.s.) bestaan er bij de belanghebbenden nog steeds bezwaren. VNO-NCW en MKB-Nederland publiceerden op 18 februari jl. het bericht UBO-register op losse schroeven, waarin zij aandringen op uitstel:

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het zogeheten UBO-register uit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Pitruzella bij dat hof.

FBNed schreef over genoemde conclusie dit artikel.

Vragen Tweede Kamer
Over dat ubo-register werden door leden van de Tweede Kamer nieuwe vragen gesteld, door lid van de Tweede Kamer Stoffer (hier) en door Heinen en Rahimi (hier).

Stoffer (SGP) vraagt onder meer:

4. Onderschrijft u de opvatting dat de registratie achterloopt, en deelt u de verwachting dat veel potentiële UBO’s zich niet op tijd zullen inschrijven, en wat zijn daarvan de gevolgen voor ondernemers, kerken, goede doelen, et cetera?
5. Bent u bereid de deadline van 27 maart 2022, de datum waarop de registratie voltooid moet zijn, uit te stellen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bekend met de rechtszaken (in Europees verband) die aanhangig zijn of zijn geweest met betrekking tot het UBO-register, en welke gevolgen hebben deze zaken voor het Nederlandse UBO-register?
7. Klopt het dat UBO’s volgens de Advocaat-Generaal (AG) bij het Hof van Justitie van de Europese Unie recht hebben om te weten wie gegevens over hen heeft opgevraagd, en bent u bereid de juridische kaders aan te passen om dit alsnog mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
8. Welke aanpassingen in het UBO-register voorziet u op dit moment, indien het Hof van Justitie het advies van de AG overneemt?
9. Hoe wordt geborgd dat het UBO-register weliswaar witwassen tegengaat, maar dat tegelijk de gegevens van UBO’s zo veel als mogelijk worden beschermd?
10. Hoe interpreteert u de ‘uitzonderlijke omstandigheden’ waarin kan worden voorzien in een uitzondering tot de toegang tot informatie over UBO’s (op basis van artikel 30, negende lid, van de onderliggende Richtlijn), en welke ruimte ziet u, ook op basis van het advies van de AG, om deze interpretatie te verruimen?
11. Bent u bereid te inventariseren welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de gegevens van UBO’s beter te beschermen dan wel de positie van UBO’s meer te versterken, en deze inventarisatie met de Kamer te delen?
12. Hoe rijmt u het feit dat het Handelsregister weliswaar sinds 1 januari 2022 geen woonadressen meer toont, om de privacy van ondernemers en bestuurders te beschermen, met de omstandigheid dat via het UBO-register nog wel veel gegevens, die eenvoudig leiden tot het woonadres, kunnen worden opgevraagd, zoals naam en woonplaats? Bent u bereid om ook in het UBO-register meer waarborgen in te bouwen die de privacy van UBO’s beschermen?

Heinen en Rahimi (VVD) vragen onder meer:

4. Bent u op de hoogte van de prejudiciële vragen die een Luxemburgse rechter aan het Europees Hof van Justitie over het UBO-register heeft gesteld? 2) En bent u tevens bekend met het advies van Pitruzella, de Advocaat-Generaal aan het Europees Hof van Justitie? 3)
5. Hoe beoordeelt u het advies van de Advocaat-Generaal? Erkent u dat het Nederlandse UBO-register in zijn huidige vorm niet in lijn is met zijn advies?
6. Klopt de constatering van de Advocaat-Generaal dat volgens Europese regelgeving afscherming van gegevens niet onnodig mag worden bemoeilijkt? Welke mogelijkheden ziet u in het verlengde hiervan om afscherming van gegevens te vereenvoudigen?
7. Bent u bereid, mede gezien het huidige aantal registraties en de moeilijke periode waaruit ondernemers komen, de deadline voor het verplichte UBO-register te verschuiven tot na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie? Zo nee, waarom niet?
8. Bent u bereid voorbereidingen te treffen om kwetsbare elementen van het UBO-register direct buiten werking te stellen als de uitspraak van het Hof van Justitie is dat elementen van het UBO-register in strijd zijn met de Europese waarborgen rondom privacy?


Opvallend is dat ook vragen worden gesteld door leden van regeringspartij VVD.

Ik ben wel benieuwd hoe Stoffer er bij komt dat het ubo-register witwassen zou tegen gaan. Voor zover ik weet is daar geen onderbouwing van.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Nieuwe vragen Tweede Kamer inzake ubo-register

  1. Wim Haalboom zegt:

    Het is absurd wat een bureaucratische romslomp hier plaats vindt. Dit maakt iedereen boos die maatschappelijk actief is. Alle stichtingen en verenigingen moeten hun bestuursleden met hun ID en IBAN voor 27/03 a.s. opnieuw bij de KVK aanmelden voor het UBO register, terwijl die gegevens daar allang in het Handelsregister zijn opgeslagen. Dit kan niet aan de balie van de KVK en vragen hierover kunnen daar ook niet gesteld worden. De KVK heeft zichzelf 9 weken de tijd gegeven om al die data te verwerken, maar binnen 7 dagen moeten wel alle wijzigingen worden door geven. Wie bedenkt dit soort wanstaltige regels?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s