De Tweede Kamer weet niet wat er met de witwasbestrijding door banken aan de hand is

In het overleg van de vaste commissie van Financiën waar ik gisteren ook over schreef laten de leden van de Tweede Kamer blijken dat zij niet weten welke grote problemen er met de witwasbestrijding door banken optreden.

Ondanks de duidelijke waarschuwingen over de risico’s verbonden aan gegevensdelingswet Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) [*], leven de leden van de commissie nog steeds in de illusie dat gegevens delen de oplossing voor de misdaadbestrijding is en dat we met kunstmatige intelligentie in het walhalla komen. Men leeft nog steeds in de illusie dat de private opsporingstaak door banken kan worden uitgevoerd, zo blijkt uit de gestelde vragen. Al helemaal bizar is de gedachte dat het signaleren van ongebruikelijke transacties een preventieve functie zou hebben.

Het is hoog tijd dat de leden van de Tweede Kamer enige bijscholing op het gebied van de praktijk van de witwasbestrijding ontvangen, zodat zij betere vragen kunnen stellen. Wellicht dat er dan geen mega-ramp a la Toeslagenaffaire nodig is om de regelgeving te verbeteren.

 

[*] Onder meer advies Autoriteit Persoonsgegevens en advies Raad van State, zie de berichten over de WGS.

 

Meer informatie, passage uit het verslag:

5. Witwasaanpak banken

Daarnaast vragen de leden van de VVD-fractie zich af of de minister kennis heeft genomen van de harde woorden van DNB over de witwasinspanningen van banken. Deelt de minister de analyse dat er voor de verbetering van de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering betere gegevensdeling tussen banken en de overheid nodig is en dat het problematisch is dat veel meldingen die gedaan worden nu geen opvolging krijgen? Wanneer stuurt de regering het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Kamer, dat al in september 2020 door de ministerraad is goedgekeurd? Hoe zet de regering zich in Europees verband in om ervoor te zorgen dat het pakket witwaswetgeving dat op Europees niveau wordt voorbereid voldoende ruimte biedt voor de benodigde gegevensdeling en de mogelijkheden hiervoor zoveel mogelijk verbetert? Hoe is de minister van plan de uitkomsten van de evaluatie van de Nederlandse witwasaanpak die begin 2022 wordt opgeleverd te betrekken bij het onderzoek naar de trustsector?

De leden van de PVV-fractie vragen hoe de minister de harde kritiek van DNB beoordeelt ten aanzien van de witwasaanpak van banken. Zo hebben hoge boetes en verschillende aansporingen door de toezichthouder niet geleid tot betere controles van banken op transacties die verdacht zijn. Ook is er gebrek aan vooruitgang die banken hebben geboekt en noemt DNB kun resultaten ‘onvoldoende’. Welke conclusie kan de minister hieruit trekken en welke maatregelen is hij eventueel bereid te treffen? [1]

De leden van de CDA-fractie hebben onlangs schriftelijke vragen gesteld aan de minister over de beperkte capaciteit bij de Financial Intelligence Unit (FIU) ten opzichte van de enorme stroom aan meldingen van ongebruikelijke transacties door banken.[2] De minister geeft zelf aan hoe belangrijk de inspanning is van Wwft-instellingen, zoals banken, om hun wettelijke poortwachtersfunctie goed te vervullen. De rol van de FIU hierin is om te beoordelen of ongebruikelijke transacties verdacht zijn en die aan diverse opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten te verstrekken. Zoals geconstateerd is de capaciteit bij de FIU te gering om alle meldingen te kunnen beoordelen, maar de minister van J&V geeft aan dat de FIU-Nederland op dit moment een wervingsproces plaatsvindt, waarmee een capaciteitsuitbreiding naar 90 fte zijn beslag zal krijgen. Kan de minister aangeven hoe deze werving loopt en per wanneer de minister verwacht op volle sterkte te zijn?

Hoewel de leden van de CDA-fractie in de beantwoording ook lezen dat signalering van ongebruikelijke transacties een preventieve functie heeft, lijkt het deze leden toch goed als gezocht wordt naar oplossingen meer met de data van banken te doen. Kan de minister aangeven of voor de effectiviteit van het beoordelen van de signalen gekeken kan worden naar meer samenwerking met de sector? Bijvoorbeeld met “Transactie Monitoring Nederland”, een samenwerking van een aantal banken die gezamenlijk betalingstransacties monitoren op signalen die kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering?

Ook heeft dit kabinet aangegeven structureel te investeren in de brede aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een deel van deze investeringen ziet op de technologische intensivering bij de FIU-Nederland, zodat nog efficiënter gewerkt kan worden bij de analyse van ongebruikelijke transacties. Ook voor de verdere versterking in capaciteit van onder andere de FIU-Nederland wordt structureel geld beschikbaar gesteld. Ook is bij deze investeringen rekening gehouden met de keteneffecten voor het OM en de rechtspraak. Kan de minister inzicht geven in hoe deze investeringen concreet ingezet gaan worden met wel doel en binnen welke termijn?

De leden van de SP-fractie vragen de minister wat de stand van zaken is van het strafrechtelijk onderzoek naar de oud- topmannen, die verdacht worden van betrokkenheid bij witwasschandaal bij ABN AMRO. Zijn deze drie mannen, waaronder een oud Tweede Kamerlid van het CDA en een oud-partijleider van de VVD, bijvoorbeeld al verhoord? Kan de minister de Kamer toezeggen deze op de hoogte te houden van de voortgang in deze onderzoeken?

De leden van de PvdA-fractie maken zich grote zorgen over de situatie bij FMO. Hoe kan het dat de interne processen zo slecht op orde waren, terwijl het belang hiervan toch duidelijk moet zijn geweest na de onthullingen over ABN AMRO en ING? Wat heeft het kabinet gedaan om FMO van het belang van goede antiwitwasmaatregelen en processen te overtuigen? Klopt het dat de bedrijfsvoering bij FMO enige tijd geheel stillag? Zo ja, wat betekent dit voor de klanten van FMO en voor de Staat als aandeelhouder? Welke gevolgen verbindt de Staat als aandeelhouder aan deze schokkende berichtgeving?

1 FD, 7 december 2021 (https://fd.nl/financiele-markten/1422476/opvallend-harde-kritiek-dnb-op-witwasaanpak-banken-rhl1caSMuJNs)

2 Schriftelijke vragen over het bericht ‘Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen’ (2021D42196)

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De Tweede Kamer weet niet wat er met de witwasbestrijding door banken aan de hand is

  1. P. van Amiens zegt:

    Gegevens uitwisseling middels het initiatief “transactie monitoring Nederland” Is inderdaad zeer overschatte remedie. Immers, als men twee personen met dezelfde gemiddelde intelligentie en een kamer stopt, dan stijgt daarmee nog niet het intelligentiequotiënt.

    Om überhaupt zinvol synergie te creëren, zou iets dergelijks wel kunnen werken maar enkel indien er andere meer effectieve disciplines aan dit systeem worden toegevoegd/niet worden uitgesloten. Denk aan het notariaat, wwft dienstverleners maar bovenal trustkantoren

    • Dat is precies wat de overheid moet doen, op basis van betere regelgeving in de financiële sector. Niet de problemen aan de achterkant oplossen (zoals met het bizarre ubo-register) maar het rechtspersonenrecht en het bankrecht verbeteren. Overheidstaken aan de private sector uitbesteden is heilloos, zoals de vele fouten die banken maken al laat zien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s